Najbliższy weekend diagnostyczno-rekrutacyjny: 3.02.2018 – 4.02.2018

Wróć
14.11.2017

Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy dla Mikołaja Mieszkalskiego

14.11.2017

Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy dla Mikołaja Mieszkalskiego

Mikołaj Mieszkalski, nasz stypendysta, został uhonorowany nagrodą Prezydenta m. st. Warszawy “Sapere Auso” za wybitne wyniki w nauce. 

Stypendia Sapere Auso są przyznawane uczniom gimnazjów oraz szkół po szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy, uzyskującym wybitne osiągnięcia w nauce, będącym laureatami konkursów czy olimpiad przedmiotowych albo mającym dorobek w pracy naukowej lub twórczej.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się dziś w Centrum Nauki Kopernik. Pękamy z dumy!

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_iconicon_speakericon_video_playShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+