Najbliższy weekend diagnostyczny: 03.02 – 04.02.2018

Proces rekrutacyjny
Admissions Tutors
Marta Dżoga & Maria Głowacka

Poznajmy się

Proces rekrutacyjny traktujemy przede wszystkim jako okazję do jak najlepszego poznania kandydatów.

W związku z innowacyjną na gruncie polskiej edukacji formułą szkoły, również proces rekrutacyjny jest wyjątkowy.

Etapy rekrutacji

W trakcie kolejnych etapów chcemy dowiedzieć się jak najwięcej na temat umiejętności i predyspozycji ucznia.

01

Indywidualne spotkanie informacyjne z opiekunem aplikacyjnym. W czasie spotkania uczeń oraz rodzice poznają szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły, założeń programowych, filozofii nauczania oraz dalszych etapów rekrutacji. Decyzje o wzięciu udziału w dalszej części rekrutacji podejmują Państwo dopiero po spotkaniu z opiekunem aplikacyjnym. 

02

Weekend diagnostyczny, czyli m.in. uczestnictwo w 2 wykładach z przedmiotów akademickich. Podczas zajęć przedstawimy kandydatom treści, z którymi nie mieli okazji spotkać się w szkole. Następnie przez różnego rodzaju autorskie ćwiczenia i warsztaty sprawdzimy w jaki sposób uczniowie analizują, zapamiętują i przetwarzają nowo poznane treści. Zadania w grupach pozwolą nam ocenić, jak kandydaci radzą sobie z pracą zespołową oraz projektową. Test z angielskiego określi poziom zaawansowania znajomości języka. Spotkanie z psychologiem edukacyjnym nakreśli profil ucznia, dzięki czemu umożliwi nam określenie preferowanych stylów uczenia się. Ta część rekrutacji służy przede wszystkim odkrywaniu umiejętności i potencjału uczniów.

03

W ramach podsumowania, rodzice oraz uczeń otrzymają raport z rekomendacjami możliwych kierunków rozwoju oraz zaleceniami dotyczącymi przyszłej ścieżki edukacyjnej. Koszt udziału w procesie rekrutacyjno – diagnostycznym to 2 tys. zł.

04

Proces diagnostyczny trwa 2 dni i odbywa się w trybie weekendowym.

05

Czas na podjęcie decyzji. Udział w rekrutacji nie zobowiązuje do zapisania się do szkoły.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Skontaktuj się z nami

Opowiemy o naszej szkole, diagnostyce, programie akademickim.

+48 22 299 87 80

Dr Marta Dżoga
Admissions Tutor
marta.dzoga@akademeia.edu.pl

Maria Głowacka
Admissions Tutor
maria.glowacka@akademeia.edu.pl

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_iconicon_speakericon_video_playShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+