Oferta akademicka
Academic Enrichment Programme

Academic Enrichment Programme

Academic Enrichment Programme w Akademeia High School to program dodatkowych zajęć edukacyjnych, przygotowujących uczniów w wieku 13-15 lat do dalszej nauki na poziomie szkoły średniej.

Zapewnia wszechstronne i kompleksowe przygotowanie do kontynuacji nauki w obrębie systemów IGCSE, Pre-A level oraz A level.

Program nauczania, opracowany i wdrożony przez naszą doświadczoną kadrę akademicką, obejmuje szeroki zakres wiedzy oraz umiejętności. Wychodzimy z założenia, że szkoła powinna być miejscem, które wspiera każdego ucznia w wykorzystaniu jego potencjału oraz rozwoju intelektualnym i akademickim.

Misja, która przyświeca naszej szkole oraz jej międzynarodowy charakter znajdują swoje odzwierciedlenie zarówno w metodologii nauczania, zakresie oferty przedmiotowej realizowanej w ramach Academic Enrichment Programme jak i bogatej ofercie zajęć uzupełniających.  

Opis programu

Academic Enrichment Programme to unikalne połączenie szerokiego zakresu poruszanych zagadnień oraz ich dogłębnej analizy.

  • Kurs składa się z kilku bloków przedmiotowych. Zajęcia realizowane w ramach danego bloku nie tylko doskonalą kluczowe umiejętności akademickie uczniów, ale również pomagają im poznać i zrozumieć metody pracy charakterystyczne dla danej dziedziny. W trakcie zajęć uczniowie analizują teksty, nabywają umiejętności badawcze, prezentują wnioski oraz wyniki swojej pracy w formie ustnej oraz pisemnej.
  • Bardzo małe grupy (5-8 uczniów) pozwalają na uzyskanie lepszych wyników nauczania, zapewniając zarówno możliwość pracy indywidualnej jak i pracy zespołowej.
  • Zajęcia odbywają się popołudniami, w ciągu tygodnia, w naszym nowoczesnym, specjalnie zaprojektowanym budynku wyposażonym w profesjonalną przestrzeń do pracy akademickiej, pracy twórczej oraz pracy własnej.
  • Program nauczania uzupełniają cykliczne warsztaty weekendowe i wydarzenia specjalne.
  • Academic Enrichment Programme jest przeznaczony dla uczniów w wieku 13-15 lat (w brytyjskim systemie nauczania: 9-10 rok nauki; w amerykańskim: klasy 8-9, w polskim: 8 klasa szkoły podstawowej lub 3 klasa gimnazjum).

Program jest realizowany przez cały rok szkolny: od września do czerwca.

Podstawa programowa („CORE”)

Każdy z bloków przedmiotowych jest realizowany w formie 1,5 godzinnych zajęć raz w tygodniu, przez 33 tygodnie.

Critical Thinking (Myślenie krytyczne)
Krytyczne myślenie to kluczowa umiejętność, zapewniająca sukces w nauce. Zajęcia koncentrują się na ćwiczeniu umiejętności takich jak: skuteczna komunikacja, rozwiązywanie problemów i umiejętność krytycznej i logicznej analizy, oceny i interpretacji faktów oraz danych.

Essay Writing (Pisanie esejów)
Uczniowie uczą się prezentować swoje pomysły i opinie dotyczące aktualnych wydarzeń politycznych i kulturalnych na świecie. Poznają język dyskursu, zasady merytorycznej argumentacji oraz najważniejsze zasady konstruowania wypowiedzi pisemnych. Zachęcamy ich do tego, by w swojej pracy nad tekstem wykorzystywali własne doświadczenia, przemyślenia i refleksje. Zadania są realizowane w grupach oraz indywidualnie.

Science (Nauki ścisłe i przyrodnicze)
W trakcie zajęć uczniowie poznają najnowsze odkrycia naukowe i ważne wydarzenia ze świata nauki. Zajęcia mają zarówno wymiar praktyczny jak i teoretyczny. Dzięki analizie i omówieniu fascynujących zjawisk naturalnych, uczniowie nie tylko rozwijają swoje zainteresowania, ale również poszerzają swoją wiedzę, uczą się lepiej rozumieć świat natury oraz zdobywają praktyczne umiejętności potrzebne w pracy laboratoryjnej.

Arts & Humanities (Sztuka i Nauki humanistyczne)
Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Każde spotkanie poświęcone jest jednemu dziełu z zakresu literatury, sztuki lub muzyki. Dzięki analizie pojedynczych utworów uczniowie zyskują solidne podstawy do zrozumienia szerszego kontekstu historycznego oraz kulturowego, w jakim dane dzieło powstało. Dzięki dogłębnej analizie konkretnych zjawisk, uczniowie nabywają umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, zrozumienia zależności pomiędzy różnorodnymi dziedzinami nauk humanistycznych.

Zajęcia dodatkowe („szytę na miarę”)

English Language
Poziom i intensywność zajęć dopasowujemy do umiejętności językowych ucznia. Zajęcia prowadzone są przez naszych doświadczonych nauczycieli, którzy realizują program odpowiadający potrzebom danego ucznia. Dzięki temu każdy uczeń może rozwinąć umiejętności językowe zgodnie ze swoimi predyspozycjami i potencjałem.

Przedmiot dodatkowy
Mając na uwadze rozwój zainteresowań i pasji uczniów, zapewniamy im możliwość nauki dowolnie wybranego przedmiotu w formie zajęć indywidualnych z naszymi nauczycielami.

Zajęcia uzupełniające („wzbogacające”)

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w organizowanych w szkole warsztatach oraz wydarzeniach specjalnych.

Program ten stanowi rozszerzenie oferty programowej Academic Enrichment Programme i wprowadza uczniów w obszary badań naukowych, prowadzonych przez nauczycieli Akademeia High School i ekspertów zewnętrznych.

Czesne

16 000 PLN za trymestr (rok szkolny dzieli się na trzy trymestry)

Czesne uwzględnia:

  • Zajęcia grupowe w ramach podstawy programowej Academic Enrichment Programme, w wymiarze: 4 x 1,5 godziny (90min) tygodniowo
  • Raporty z postępów ucznia i nadzór mentora
  • Uczestnictwo w zajęciach uzupełniających („wzbogacających”)

Lekcje indywidualne z przedmiotów dodatkowych są dodatkowo płatne, rozliczane godzinowo, na podstawie naszego standardowego cennika.

calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +