Wróć
08.02.2023

Seminarium Science Talks: wpływ metanu na zmiany klimatyczne

08.02.2023

Seminarium Science Talks: wpływ metanu na zmiany klimatyczne

10 marca dr Semra Bakkaloglu z Sustainable Gas Institute w Imperial College London mówiła na temat wpływu metanu na zmiany klimatyczne podczas kolejnego spotkania z cyklu „Science Talks”.

Wyjaśniła m.in., że ​​metan jest najsilniejszym ze wszystkich gazów cieplarnianych w atmosferze, do których zalicza się także dwutlenek węgla, podtlenek azotu i gazy fluorowane. Aby prześledzić pochodzenie metanu atmosferycznego, a tym samym zidentyfikować źródło wycieku, naukowcy i inżynierowie mogą wykorzystać charakterystykę izotopową i pomiary.

Co może być zaskakujące, większość emisji metanu na obszarach tropikalnych pochodzi z naturalnych procesów zachodzących na terenach podmokłych, podczas gdy w Europie większość metanu pochodzi z rolnictwa, zwłaszcza z hodowli krów. Inne antropogeniczne źródła metanu obejmują oczyszczalnie ścieków, miejsca wydobycia ropy naftowej, biogazownie i składowiska.

Uczniowie o seminarium:

In the lecture with Dr Semra Bakkaloglu, we covered a very challenging and crucial matter. The class was on the topic of methane and how it affects our planet, environment, global warming. What was the most satisfying during the lecture was that Dr Semra presented the content very clearly. Moreover, all of the questions brought by our curiosity, she answered with pleasure. She even answered them when we still didn’t know we had them! I learned many interesting facts about how methane can influence climate. If you yet don’t comprehend the topic of methane dangers, I highly recommend researching this issue, as it is very educating. Finally, Dr Semra definitely interested me (and concerned me) in the topic of greenhouse gases problems.

~ Barbara

The science talk with Dr Semra Bakkaloglu outlined an astounding field of climate research without missing details of the immersive world of fieldwork. I enjoyed how the greenhouse effect became one of these scientific concepts which on one hand brings in me feelings of responsibility, but on the other sparks a true light of motivation to dive deep into the natural world. The insights into biomethane research with such a profound societal impact made the experience worth it. 

~ Robert

calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +