Blog
Dlaczego zajęcia dodatkowe są potrzebne w szkole?

Dlaczego zajęcia dodatkowe są potrzebne w szkole?

Dla niektórych przedstawicieli młodzieży szkolnej uczestnictwo w tradycyjnych lekcjach szkolnych przewidzianych w programie nauczania, to zdecydowanie za mało. Aby mogły rozwijać swoje: intelekt oraz zainteresowania potrzebują one czegoś więcej. Doskonałym narzędziem pomocniczym mogą okazać się dla nich zajęcia dodatkowe. Poznaj ich główne zalety i korzyści. Dowiedz się, jaka szkoła posiada najbardziej rozbudowany program zajęć pozalekcyjnych.

Programowe zajęcia w szkole – a może coś więcej?

Podstawowy program nauczania nie dla wszystkich uczniów okazuje się wystarczający. Nie ogranicza co prawda ich rozwoju intelektualnego, ale z pewnością nie wydobywa całego potencjału. Podobnie jest też z zainteresowaniami i pasjami, na które zwyczajnie nie ma w nim miejsca. Stąd też, warto jest sięgnąć wówczas po jedno z bardziej praktycznych rozwiązań, jakim są zajęcia dodatkowe. Mają one na celu wsparcie rozwoju dziecka na wielu płaszczyznach. Stanowią też odpowiedź na jego indywidualne potrzeby. Dość szeroką ich ofertę posiada nowoczesne liceum prywatne w Warszawie Akademeia High School.

Najważniejsze korzyści z zajęć dodatkowych

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w nowoczesnym prywatnym liceum dostarczają uczniom szereg możliwości na znalezienie ujścia dla ich młodzieńczych pasji i zainteresowań. Wspierają uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach, a tym niezdecydowanym ułatwiają znacznie samookreślenie. Jakie jeszcze inne zalety posiadają zajęcia pozalekcyjne?

Doskonała inwestycja w rozwój

Ten rodzaj zajęć dodatkowych to najlepszy sposób na wsparcie rozwoju ucznia na wielu jego płaszczyznach. Dotyczy to głównie sfery intelektualnej, ale nie tylko. W przypadku prywatnego liceum w Warszawie sporą wagę przykłada się również do rozwoju działania i myślenia twórczego. Te umiejętności okazują się niezwykle przydatne w wieku dorosłym. Są na przykład mile widziane, jako jeden z ważnych wymogów branych pod uwagę przez potencjalnych pracodawców.

Mądre zagospodarowanie czasu

Tego typu zajęcia pozwalają też odkryć młodym ludziom, w jak ciekawy i przydatny sposób można spędzać czas wolny. Udowadniają, iż smartfon, telewizja czy internet to nie wszystko. Jest to także świetny sposób na to, by młody człowiek uczył się rozsądnego gospodarowania własnym czasem i zarządzania nim w najkorzystniejszy dla niego sposób.

Dodatkowe rozszerzanie wiedzy

Niektórzy uczniowie wykazują zdecydowanie większą aktywność w danej dziedzinie wiedzy, również wtedy, gdy uczą się w specjalistycznej szkole średniej, jak na przykład liceum informatyczne czy ekonomiczne. Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozwala im na poszerzanie horyzontów i zdobywanie wiedzy w określonym obszarze ich zainteresowań. Dodajmy, że organizowane przez prywatne liceum w Warszawie zajęcia dodatkowe często przybierają niezwykle atrakcyjną formę. Są to na przykład:

  • wykłady czy prelekcje z udziałem wybitnych specjalistów w danej dziedzinie;
  • warsztaty tematyczne;
  • możliwość udziału w projektach naukowych;
  • staże;
  • wyjazdy w miejsca, które tematycznie powiązane są z daną dziedziną nauki.

Rozwijanie zdolności interpersonalnych / społecznych

Nierzadko zajęcia dodatkowe polegają na uczestnictwie w projektach grupowych. Dzięki temu zyskują one szansę na rozwinięcie umiejętności społecznych, takich jak: nawiązywanie nowych relacji, działanie grupowe, kompetencje komunikacyjne. Warszawskie liceum prywatne w ramach zajęć pozalekcyjnych zachęca też swoich uczniów do samodzielnego organizowania projektów charytatywnych, co dodatkowo wyrabia w nich empatię.

Słowem podsumowania – dodatkowe zajęcia w szkole są bardzo potrzebne, bez względu na to, czy jest to szkoła ogólnokształcąca, czy też o określonym profilu jak, chociażby liceum humanistyczne lub plastyczne. Każdorazowo pełnią one niezwykle ważne funkcje:

  • stwarzają okazję do pełniejszego rozwoju – wybitnie uzdolnionym jednostkom;
  • pomagają w odkryciu własnych talentów czy mocnych stron – dzieciom, które nie potrafią siebie określić;
  • niekiedy stanowią jedyną szansę na lepsze poznanie samych siebie, odkrycie swoich pasji oraz rozpoznanie własnych potrzeb – dotyczy to uczniów zamkniętych w sobie.

Jeżeli chcesz, by Twoje dziecko mogło skorzystać z tych możliwości, poszukaj dla niego dobrego liceum. Najlepiej jeśli będzie to prywatne liceum – takie jak Akademeia High School o nowatorskim podejściu do nauki. W naszej szkole nie tylko dbamy o rozwój intelektualny. Ingerujemy też w inne sfery rozwoju młodego człowieka, koncentrując się na tych najbardziej przydatnych życiowo.

calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +