fbpx

Zapraszamy na Dzień Otwarty w sobotę 11 stycznia o godz. 9:45! Zarejestruj się.

11 stycznia 2020
Dzień Otwarty

Dzień Otwarty w liceum Akademeia

Zapraszamy na drugi w tym roku szkolnym Dzień Otwarty. Zobacz, co Akademeia High School ma do zaoferowania – porozmawiaj z naszymi uczniami, poznaj nauczycieli i kierownictwo szkoły. Zapraszamy w sobotę 11 stycznia 2020 o godz. 9:45.

Dzień Otwarty to doskonała okazja, żeby poznać naszą filozofię edukacjiprogram nauki na rok szkolny 2020/2021porozmawiać z nauczycielami i zespołem Admissions, poznać naszych uczniów oraz zobaczyć budynek szkoły. Wyjaśnimy:


Zarejestruj się

Dane ucznia

Dane rodzica


1) 1) administratorem moich danych osobowych jest Akademeia High School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa, telefon: +48 22 299 8787, e-mail: ahs@akademeia.edu.pl,

2) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez Szkołę i Grupę Akademia i o usługach świadczonych przez Szkołę i Grupę Akademia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),

3) odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności podmioty z Grupy Akademeia oraz podwykonawcy tych podmiotów (np. podmioty świadczące usługi IT lub usługi marketingowe) otrzymujący dane jedynie w celu wsparcia realizacji usług przez Grupę Akademeia; moje dane osobowe nie będą przekazywane, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,

4) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania mi informacji, o których mowa w pkt 3) powyżej, nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na ich przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,

5) posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,

6) mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

7) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przekazywania mi informacji, o których mowa w pkt 3) powyżej, przez Szkołę.


 

Agenda

Sobota, 11 stycznia 2020

9:45-10:00
Rejestracja
— — —
10:00-10:30
Powitanie / Audytorium

Mark Moore, Headmaster
— — —
10:30-12:00
Poznaj nasze wydziały

Szczegółowa agenda oraz mapka szkoły będą dostępne na recepcji.
(Agenda może ulec zmianie).


 

Mapka dojazdu

Akademeia High School
Ledóchowskiej 2
Warszawa

Poznaj nas Zarejestruj się Agenda Jak nas znaleźć
calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+