Blog
Jak ważna jest skuteczna ocena potencjału akademickiego?

Jak ważna jest skuteczna ocena potencjału akademickiego?

Potencjał akademicki określa się biorąc pod uwagę indywidualny zestaw cech, zainteresowań i umiejętności, które razem tworzą naszą osobowość. Nie od dziś wiadomo, że najlepsze rezultaty osiąga się studiując na kierunkach, które nie są wybrane przypadkowo, ale odpowiadają naszym predyspozycjom, zainteresowaniom i pasjom. Dlatego właśnie świadomy wybór drogi edukacyjnej ma znaczenie kluczowe, a droga ta, o czym warto pamiętać, rozpoczyna się już na początku kariery szkolnej. Stąd nasz autorski program oceny potencjału osobowościowego rozpoczynamy już podczas rekrutacji do naszej szkoły, żeby od samego początku dawać naszym uczniom szansę na uzyskiwanie najlepszych możliwych efektów edukacyjnych.

Wielu uczniom tylko wydaje się, że znają swoje predyspozycje

Rozpoznanie możliwości intelektualnych nie wystarczy, żeby określić predyspozycje ucznia do pracy w specyficznych warunkach naszej szkoły, a w dalszej kolejności – w szkole wyższej. Równie ważne jest:

  • wyodrębnienie kluczowych cech osobowości
  • odnalezienie predyspozycji do pracy w grupie
  • przeanalizowanie tzw. kompetencji miękkich (np. kreatywności, zdolności komunikacyjych, zarządzania czasem)

Wielu młodym ludziom wydaje się, że znają swoje predyspozycje bardzo dobrze, ale nasz autorski proces oceny potencjału akademickiego sprawia, że dowiadują się o sobie wielu nowych rzeczy. Dzięki rekomendacjom dotyczącym optymalnego stylu uczenia się zgodnego z potrzebami i predyspozycjami ucznia oraz wskazówkami co do dalszego rozwoju, każdy członek społeczności uczniowskiej może być objęty indywidualną opieka mentorską. Mentor od samego początku doradza w doborze przedmiotów, staży i praktyk, a znając predyspozycje swojego podopiecznego identyfikuje potencjalne trudności i wskazuje optymalne rozwiązania.

 

Skuteczna ocena potencjału akademickiego – korzyści

Wbrew powszechnym przekonaniom, nie każdy nadaje się na studenta. Ocena potencjału akademickiego w pierwszym rzędzie pomaga więc uzyskać odpowiedź na pytanie, czy kontynuacja nauki na poziomie wyższym ma sens, a jeśli tak, to na które przedmioty maturalne się zdecydować oraz które kierunki studiów brać pod uwagę. Równie wymierną korzyścią wynikającą z oceny potencjału akademickiego ucznia jest możliwość zaprojektowania przyszłej ścieżki kariery.

Uczeń, który zna swoje słabe i mocne strony, może zawęzić pole poszukiwań optymalnego kierunku studiów oraz przyszłego zawodu. Daje to komfort uczenia się tego, do czego naprawdę ma się predyspozycje oraz wewnętrzną motywację.

 

Na czym polega nasz autorski proces oceny potencjału akademickiego ucznia?

Nasz autorski program oceny potencjału osobowościowego i akademickiego rozpoczynamy już podczas rekrutacji do naszej szkoły. Sam proces oceny potencjału akademickiego obejmuje:

  • testy sprawdzające przyswajanie i rozumienie treści abstrakcyjnych, myślenie analityczne i wyciąganie wniosków oraz umiejętność porównywania danych – zwłaszcza podczas wykładów uniwersyteckich prowadzonych w języku angielskim
  • test kompetencyjny z angielskiego
  • test z matematyki
  • analizę efektów indywidualnych spotkań diagnostycznych z nauczycielami przedmiotowymi
  • sprawdzenie umiejętności miękkich i kompetencji społecznych

Raport podsumowujący i omawiający przebieg i efekty procesu oceny potencjału akademickiego uczeń i rodzice otrzymują na indywidualnym spotkaniu.

Waga oceny potencjału akademickiego jest więc nie do przecenienia. To dzięki niej nie działamy w ciemno, umiejętnie dobierając metody i techniki pracy do indywidualnych potrzeb każdego z naszych Uczniów, aby był on w stanie osiągać optymalne rezultaty edukacyjne.

Ocena potencjału jest częścią procesu rekrutacyjnego do Akademeia High School, przeznaczoną dla uczniów 13-16 lat. To proces, który trwa 2 dni i odbywa się w trybie weekendowym.

Dowiedz się szczegółów na temat naszego systemu oceny potencjału akademickiego

https://akademeia.edu.pl/oferta-akademicka/ocena-potencjalu-akademickiego/

calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +