fbpx

Poznaj naszą szkołę na comiesięcznym Online Open Evening – zarejestruj się już teraz!

Stypendia
Akademicki konkurs stypendialny

Akademicki konkurs stypendialny

Zdobądź stypendium akademickie w Akademeia High School. Zapraszamy osoby zmotywowane, pracowite, ciekawe oraz osiągające wybitne wyniki w nauce.

Kandydat do stypendium z największą liczbą punktów otrzyma dodatkową nagrodę w postaci kursu letniego na The London International Youth Science Forum (LIYSF) lub na Debate Chamber. Drugi najlepszy kandydat otrzyma kurs letni w Akademeia High School*.


 

Wyniki konkursu stypendialnego akademickiego na rok szkolny 2021/22

Poniżej publikujemy listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu:

2020_SCH_289302
2020_SCH_289778
2020_SCH_289301
2020_SCH_289696
2020_SCH_289710
2020_SCH_289557
2020_SCH_289327
2020_SCH_289872
2020_SCH_289108
2020_SCH_289792
2020_SCH_289791
2020_SCH_289887
2020_SCH_289197
2020_SCH_289075
2020_SCH_289078
2020_SCH_289863
2020_SCH_289721
2020_SCH_289107
2020_SCH_289814
2020_SCH_289633
2020_SCH_289715

Gratulujemy!


 

Harmonogram konkursu

Harmonogram konkursu akademickiego na rok 2021/22:

  • 11 stycznia 2021 – otwarcie aplikacji online dla kandydatów
  • 28 lutego 2021 – zamknięcie aplikacji online dla kandydatów
  • 15 marca 2021 – ogłoszenie listy kandydatów, którzy przeszli do drugiego etapu – Stypendialnego Weekendu Rekrutacyjnego
  • 17-18 kwietnia 2021 – Stypendialny Weekend Rekrutacyjny
  • 11 maja 2021 – publikacja listy kandydatów, którzy zdobyli stypendium w Akademeia High School
  • 25 maja 2021 – ostateczny termin na potwierdzenie chęci przyjęcia stypendium w Akademeia High School

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z konkursem prosimy o zapoznanie się z NAJCZĘSTSZYMI PYTANIAMI I ODPOWIEDZIAMI lub o kontaktadmissions@akademeia.edu.pl

PRZECZYTAJ REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Regulamin stypendialny został zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

DECYZJA


 

Nagroda

STYPENDIUM AKADEMICKIE W AKADEMEIA HIGH SCHOOL 

Akademeia High School, oferując stypendia, wspiera zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do naszego liceum w trybie standardowym. Stypendium uwzględnia całościowe bądź częściowe zwolnienie z opłat za naukę w naszej szkole. Stypendia przyznajemy na podstawie dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydatów oraz ich wyników w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakładamy, że stypendyści mogą stanowić 20% wszystkich uczniów.

Program edukacyjny Akademei zawiera bardzo bogaty zakres zajęć akademickich, szeroki wachlarz zajęć dodatkowych oraz stałe wsparcie w rozwijaniu umiejętności społecznych i kompetencji miękkich. Uczniom pozwala na naukę wybranych przedmiotów, prowadzi do rozwoju ich potencjału akademickiego oraz przygotowuje na studia na najlepszych uniwersytetach na świecie.

* Nagrody dodatkowe w postaci kursów letnich na LIYSF albo na Debate Chamber (1 miejsce) lub w Akademei (2 miejsce) zostaną przyznane tylko tym kandydatom, którzy zdecydują się na stypendium akademickie w Akademeia High School.

Zasady konkursu

ETAP I

  • W ramach I ETAPU konkursu kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy online.
  • Przesłane zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Stypendialną. Do ETAPU II przejdzie maksymalnie 30 osób.

ETAP II

  • II ETAP – Stypendialny Weekend Rekrutacyjny, na który składają się testy przedmiotowe, wykłady uniwersyteckie, zadania grupowe, spotkania indywidualne z nauczycielami oraz spotkania z Komisją Stypendialną.

 

Wyniki konkursu stypendialnego Harmonogram konkursu Nagroda Zasady konkursu
calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+