fbpx

Taster Days – bezpłatne dni próbne w Akademeia High School. Liczba miejsc ograniczona. Zapisz się teraz!

Stypendia
Akademicki konkurs stypendialny

Akademicki konkurs stypendialny

Zdobądź stypendium akademickie w Akademeia High School. Zapraszamy osoby zmotywowane, pracowite, ciekawe oraz osiągające wybitne wyniki w nauce.

Kandydat do stypendium z największą liczbą punktów otrzyma dodatkową nagrodę w postaci kursu letniego na The London International Youth Science Forum (LIYSF) lub na Debate Chamber. Drugi najlepszy kandydat otrzyma kurs letni w Akademeia High School*.

Mandatory consents

Voluntary consents

Nagroda

STYPENDIUM AKADEMICKIE W AKADEMEIA HIGH SCHOOL 

Akademeia High School, oferując stypendia, wspiera zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do naszego liceum w trybie standardowym. Stypendium uwzględnia całościowe bądź częściowe zwolnienie z opłat za naukę w naszej szkole. Stypendia przyznajemy na podstawie dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydatów oraz ich wyników w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakładamy, że stypendyści mogą stanowić 20% wszystkich uczniów.

Program edukacyjny Akademei zawiera bardzo bogaty zakres zajęć akademickich, szeroki wachlarz zajęć dodatkowych oraz stałe wsparcie w rozwijaniu umiejętności społecznych i kompetencji miękkich. Uczniom pozwala na naukę wybranych przedmiotów, prowadzi do rozwoju ich potencjału akademickiego oraz przygotowuje na studia na najlepszych uniwersytetach na świecie.

* Nagrody dodatkowe w postaci kursów letnich na LIYSF albo na Debate Chamber (1 miejsce) lub w Akademei (2 miejsce) zostaną przyznane tylko tym kandydatom, którzy zdecydują się na stypendium akademickie w Akademeia High School.

Zasady konkursu

ETAP I

  • W ramach I ETAPU konkursu kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy online.
  • Przesłane zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Stypendialną. Do ETAPU II przejdzie maksymalnie 30 osób.

ETAP II

  • II ETAP – Stypendialny Weekend Rekrutacyjny, na który składają się testy przedmiotowe, wykłady uniwersyteckie, zadania grupowe, spotkania indywidualne z nauczycielami oraz spotkania z Komisją Stypendialną.

Harmonogram konkursu

Harmonogram konkursu akademickiego na rok 2020/21:

  • 13 stycznia 2020 – otwarcie aplikacji online dla kandydatów
  • 28 lutego 2020 – zamknięcie aplikacji online dla kandydatów
  • 13 marca 2020 – ogłoszenie listy kandydatów, którzy przeszli do drugiego etapu – Stypendialnego Weekendu Rekrutacyjnego
  • 25-26 kwietnia 2020 – Stypendialny Weekend Rekrutacyjny
  • 11 maja 2020 – publikacja listy kandydatów, którzy zdobyli stypendium w Akademeia High School
  • 25 maja 2020 – ostateczny termin na potwierdzenie chęci przyjęcia stypendium w Akademeia High School

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z konkursem prosimy o zapoznanie się z NAJCZĘSTSZYMI PYTANIAMI I ODPOWIEDZIAMI lub o kontaktadmissions@akademeia.edu.pl

PRZECZYTAJ REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Regulamin stypendialny został zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

DECYZJA


 

Formularz aplikacyjny

Aby wypełnić wniosek, podaj swój adres e-mail, zaznacz obowiązkowe zgody i kliknij przycisk „Submit”. Na podany adres e-mail otrzymasz zwrotną wiadomość z linkiem do strony z aplikacją i hasłem dostępu. Kliknij link, wprowadź hasło i wypełnij swoją aplikację.

Nie musisz wypełniać całego formularza podczas jednej sesji – jeśli potrzebujesz przerwy, możesz zachować swoją pracę, klikając przycisk „Save”. Aby powrócić do wypełniania aplikacji, kliknij link otrzymany w wiadomości e-mail i wprowadź hasło.

Po zakończeniu aplikacji kliknij przycisk „Submit”. Pamiętaj, że po tym nie będziesz mógł dokonywać żadnych zmian. Po wypełnieniu formularza otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i numerem wniosku. Termin składania aplikacji online upływa 28 lutego 2020 r. Formularz należy wypełnić wyłącznie w języku angielskim.

Mandatory consents

Voluntary consents


 

Z życia szkoły

O konkursie stypendialnym Zasady konkursu Harmonogram konkursu Formularz aplikacyjny Z życia szkoły
calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+