fbpx

Akademeia Virtual Open Day on Saturday, October 16th at 10:00am. All invited. Registration required. 

Stypendia
Konkurs Art & Design

Konkurs Art & Design

Zdobądź stypendium artystyczne w liceum Akademeia High School. Konkurs organizujemy z myślą o uczniach, którzy swoją przyszłość chcieliby związać z kierunkami artystycznymi. Kształcimy i wspieramy młodych artystów, projektantów, przyszłych architektów. 

Kandydat do stypendium z największą liczbą punktów otrzyma dodatkową nagrodę w postaci kursu letniego na The Bartlett School of Architecture albo na The Ruskin School of Art. Drugi najlepszy kandydat otrzyma kurs letni na Store*.


 

Wyniki konkursu stypendialnego akademickiego na rok szkolny 2021/22

Final results of the Academic and Art & Design Scholarship competitions are here! Congratulations to the candidates number:

2020_SCH_289778
2020_SCH_289557
2020_SCH_289721

who have been awarded scholarships to study at Akademeia High School.

Akademeia Scholarship Committee would also like to commend candidate 2020_SCH_289887 and offer a fully funded place at our English Language and Literature Summer School. We hope that it will help you develop and build towards your future achievements. Congratulations!


 

Regulamin konkursu

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z konkursem prosimy o zapoznanie sięNAJCZĘSTSZYMI PYTANIAMI I ODPOWIEDZIAMI lub o kontaktadmissions@akademeia.edu.pl

PRZECZYTAJ REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Regulamin stypendialny został zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

DECYZJA


 

Nagroda

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE W AKADEMEIA HIGH SCHOOL 

Akademeia High School, oferując stypendia, wspiera zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do naszego liceum w trybie standardowym. Stypendium uwzględnia całościowe bądź częściowe zwolnienie z opłat za naukę w naszej szkole. Stypendia przyznajemy na podstawie dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydatów oraz ich wyników w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakładamy, że stypendyści mogą stanowić 20% wszystkich uczniów.

Stypendium Art & Design kierujemy do młodych ludzi uzdolnionych artystycznie, którzy chcą studiować sztukę, fotografię, czy design na najlepszych uczelniach artystycznych na świecie.

Przygotowujemy naszych uczniów do zdawania egzaminów maturalnych z przedmiotów takich jak historia sztuki, sztuki piękne, projektowanie 3D oraz fotografia w ramach programu matury brytyjskiej A Level. Kształcenie w obrębie sztuk wizualnych ma na celu poszerzenie ich horyzontów w zakresie analizowania dzieł sztuki i doskonalenie warsztatu artystycznego. Zapewniamy naszym uczniom doskonałe warunki do pracy, wsparcie merytoryczne oraz narzędzia, umożliwiające rozwój ich kreatywności, myślenia abstrakcyjnego oraz techniki. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do nauczania przedmiotów humanistycznych mogą spojrzeć na sztukę z różnych, czasami nowych dla nich, perspektyw.

* Nagrody dodatkowe w postaci kursów letnich na The Bartlett School of Architecture albo na The Ruskin School of Art (1 miejsce) albo na Store (2 miejsce) zostaną przyznane tylko tym kandydatom, którzy zdecydują się na stypendium artystyczne w Akademeia High School.


Zasady konkursu

ETAP I

  • Kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy online (w tym załączają skany swojego portfolio)
  • Przesłane zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Stypendialną. Do ETAPU II przejdzie maksymalnie 30 osób.

ETAP II

  • Pierwsza faza II ETAPU tj. dwudniowe warsztaty pod kierunkiem reprezentatów Komisji Stypendialnej. W ramach warsztatów, kandydaci będą mieli do zrealizowania zadanie. Zadanie uwzględnia pracę w grupie, koncepcyjne zaplanowanie i przeprowadzenie procesu twórczego oraz przedstawienie pracy końcowej. Kandydaci, którzy w ocenie Komisji Stypendialnej spełnią odpowiednie wymagania, przejdą do drugiej fazy II ETAPU.
  • Druga faza II ETAPU – Stypendialny Weekend Rekrutacyjny, na który składają się testy przedmiotowe, wykłady uniwersyteckie, zadania grupowe, spotkania indywidualne z nauczycielami oraz spotkania z Komisją Stypendialną.

 

Wyniki konkursu stypendialnego Regulamin Nagroda Zasady konkursu
calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+