fbpx

Poznaj naszą szkołę na comiesięcznym Online Open Evening – zarejestruj się już teraz!

Stypendia
Konkurs Art & Design

Konkurs Art & Design

Zdobądź stypendium artystyczne w liceum Akademeia High School. Konkurs organizujemy z myślą o uczniach, którzy swoją przyszłość chcieliby związać z kierunkami artystycznymi. Kształcimy i wspieramy młodych artystów, projektantów, przyszłych architektów. 

Kandydat do stypendium z największą liczbą punktów otrzyma dodatkową nagrodę w postaci kursu letniego na The Bartlett School of Architecture albo na The Ruskin School of Art. Drugi najlepszy kandydat otrzyma kurs letni na Store*.


 

Wyniki konkursu stypendialnego artystycznego na rok szkolny 2021/22

Poniżej publikujemy listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu:

2020_SCH_289890
2020_SCH_289885
2020_SCH_289095
2020_SCH_289864
2020_SCH_289854

Gratulujemy!


 

Harmonogram konkursu

Harmonogram konkursu artystycznego na 2021/22:

  • 11 stycznia 2021 – otwarcie aplikacji online dla kandydatów
  • 28 lutego 2021 – zamknięcie aplikacji online dla kandydatów
  • 15 marca 2021 – publikacja listy kandydatów, którzy zakwalifikowali się do udziału w warsztatach artystycznych i rozmowach kwalifikacyjnych
  • 16-18 kwietnia 2021 – Stypendialny Weekend Rekrutacyjny oraz warsztaty artystyczne i rozmowy kwalifikacyjne z Head of Creative and Performing Arts Department
  • 11 maja 2021 – publikacja wyników kandydatów, którzy zdobyli stypendium w Akademeia High School
  • 25 maja 2021 – ostateczny termin na potwierdzenie chęci przyjęcia stypendium w Akademeia High School

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z konkursem prosimy o zapoznanie sięNAJCZĘSTSZYMI PYTANIAMI I ODPOWIEDZIAMI lub o kontaktadmissions@akademeia.edu.pl

PRZECZYTAJ REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Regulamin stypendialny został zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

DECYZJA


 

Nagroda

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE W AKADEMEIA HIGH SCHOOL 

Akademeia High School, oferując stypendia, wspiera zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do naszego liceum w trybie standardowym. Stypendium uwzględnia całościowe bądź częściowe zwolnienie z opłat za naukę w naszej szkole. Stypendia przyznajemy na podstawie dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydatów oraz ich wyników w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakładamy, że stypendyści mogą stanowić 20% wszystkich uczniów.

Stypendium Art & Design kierujemy do młodych ludzi uzdolnionych artystycznie, którzy chcą studiować sztukę, fotografię, czy design na najlepszych uczelniach artystycznych na świecie.

Przygotowujemy naszych uczniów do zdawania egzaminów maturalnych z przedmiotów takich jak historia sztuki, sztuki piękne, projektowanie 3D oraz fotografia w ramach programu matury brytyjskiej A Level. Kształcenie w obrębie sztuk wizualnych ma na celu poszerzenie ich horyzontów w zakresie analizowania dzieł sztuki i doskonalenie warsztatu artystycznego. Zapewniamy naszym uczniom doskonałe warunki do pracy, wsparcie merytoryczne oraz narzędzia, umożliwiające rozwój ich kreatywności, myślenia abstrakcyjnego oraz techniki. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do nauczania przedmiotów humanistycznych mogą spojrzeć na sztukę z różnych, czasami nowych dla nich, perspektyw.

* Nagrody dodatkowe w postaci kursów letnich na The Bartlett School of Architecture albo na The Ruskin School of Art (1 miejsce) albo na Store (2 miejsce) zostaną przyznane tylko tym kandydatom, którzy zdecydują się na stypendium artystyczne w Akademeia High School.


Zasady konkursu

ETAP I

  • Kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy online (w tym załączają skany swojego portfolio)
  • Przesłane zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Stypendialną. Do ETAPU II przejdzie maksymalnie 30 osób.

ETAP II

  • Pierwsza faza II ETAPU tj. dwudniowe warsztaty pod kierunkiem reprezentatów Komisji Stypendialnej. W ramach warsztatów, kandydaci będą mieli do zrealizowania zadanie. Zadanie uwzględnia pracę w grupie, koncepcyjne zaplanowanie i przeprowadzenie procesu twórczego oraz przedstawienie pracy końcowej. Kandydaci, którzy w ocenie Komisji Stypendialnej spełnią odpowiednie wymagania, przejdą do drugiej fazy II ETAPU.
  • Druga faza II ETAPU – Stypendialny Weekend Rekrutacyjny, na który składają się testy przedmiotowe, wykłady uniwersyteckie, zadania grupowe, spotkania indywidualne z nauczycielami oraz spotkania z Komisją Stypendialną.

 

Wyniki konkursu stypendialnego Harmonogram konkursu Nagroda Zasady konkursu
calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+