fbpx

Akademeia Virtual Open Day on Saturday, October 16th at 10:00am. All invited. Registration required. 

Akademeia High School
Kursy przygotowawcze

Akademeia Prep Courses - Dołącz do nas!

Kursy przygotowawcze w Akademeia

Każda sesja obejmuje 8 tygodni zajęć, po 1,5 godziny każde, odbywających się 1 lub 2 razy w tygodniu (w zależności od wybranego Kursu). Kursy zostały opracowane jako kompletne moduły tematyczne, dzięki czemu mogą stanowić wstęp do bardziej pogłębionych analiz przedmiotu. Zajęcia są prowadzone przez naszych doświadczonych nauczycieli, znających zarówno podejście do nauki przyjęte w Akademeia, jak i najbardziej typowe wyzwania, z którymi spotykają się nowi uczniowie. Kursy wyposażają uczestników w kluczowe umiejętności akademickie, niezbędne do osiągania sukcesów naukowych.

W roku szkolnym 2021/2022 planowanych jest kilka sesji Kursów. Uczestnicy pierwszej sesji mogą brać udział w kolejnych, ponieważ każda sesja jest przygotowana jako odrębna całość.

Pierwsza sesja będzie się odbywać w terminach wg poniższego planu:

04 -22.10.2021 – 3 tygodnie

25–29.10.2021 – przerwa (brak zajęć)

01–05.11.2021 – 1 tydzień

08–12.11.2021 – przerwa (brak zajęć)

15.11–17.12.2021 – 4 tygodnie

Druga sesja będzie się odbywać w terminach wg poniższego planu:

17.01-25.02.2022 – 6 tygodni

28.02 – 04.03.2022 – przerwa (brak zajęć)

07-18.03.2022 – 2 tygodnie

English for Academic Purposes

Kurs English for Academic Purposes to idealny sposób, by zapoznać się z profesjonalnym podejściem Akademeia High School do nauki. Kurs w formie online przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 12 do 14 lat. W tygodniu przewidziano dwie lekcje po 1,5 godziny każda.W zależności od umiejętności językowych ucznia oferujemy kursy na dwóch poziomach zaawansowania. W obu przypadkach nadrzędne cele kursu są jednak takie same – korekta najczęściej popełnianych błędów językowych oraz wypracowanie umiejętności i strategii niezbędnych do swobodnego przyswajania złożonych porcji materiału edukacyjnego.

Uczestnicy kursu nabędą również umiejętności językowe niezbędne do wykonywania zadań takich jak wyszukiwanie informacji, pisanie esejów, prezentacja oraz interakcja z tekstem literackim.

Kurs prowadzony jest przez zespół doświadczonych nauczycieli języka angielskiego i został dostosowany do trybu nauczania zdalnego. Jest też idealnym kursem przygotowawczym dla uczniów rozważających ubieganie się o przyjęcie do Akademeia High School w pełnym wymiarze godzin w przyszłości.

Czas trwania: 8 tygodni zajęć
Start: 4 października 2021
Poniedziałki i czwartki, 17:00-18:30 (online)
Koszt: 2 500 zł

Kurs podstawowy – wymagany poziom językowy B1.
Kurs zaawansowany – wymagany poziom językowy B2.

Uczniowie zostaną przydzieleni do grupy na podstawie swojego aktualnego poziomu językowego.

 


 

Matematyka

Kurs przygotowawczy z matematyki ma na celu zapewnienie niezbędnych podstaw do swobodnego przyswajania wiedzy matematycznej w Akademeia High School. Kurs w formie online przeznaczony jest dla uczniów w wieku 12-14 lat, rozważających aplikowanie na Year 9 oraz na Year 10 (klasa 8. oraz 9. polskiego i amerykańskiego systemu). W tygodniu przewidziano dwie lekcje po 1,5 godziny każda.

Kurs dostosowany jest do standardów egzaminów iGCSE i powszechnych praktyk matematycznych. Skupia się przede wszystkim na czterech głównych obszarach: liczbach, algebrze, geometrii i miarach oraz trygonometrii. Nauczą się też szukać powiązań między przedmiotem a jego zastosowaniem w praktyce, a także docenić rolę matematyki przy podejmowaniu późniejszych decyzji w życiu osobistym i społecznym. Posiadanie solidnych podstaw w tych obszarach jest potrzebne, by z powodzeniem brać udział w przyszłych zajęciach matematycznych i czerpać z nich przyjemność oraz satysfakcję.

Kurs prowadzony jest przez zespół doświadczonych nauczycieli matematyki i został dostosowany do trybu nauczania zdalnego i jest prowadzony w języku angielskim. Jest też idealnym kursem przygotowawczym dla uczniów rozważających ubieganie się o przyjęcie do Akademeia High School w pełnym wymiarze godzin w przyszłości.

Czas trwania: 8 tygodni zajęć
Start: 5 października 2021
Wtorki  i  środy, 17:00-18:30 (online)
Koszt: 2 500 zł


 

Krytyczne Myślenie

Nasz kurs krytycznego myślenia  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród uczniów rozwijania  kompetencji pomagających krytycznie analizować informacje, efektywnie zdobywać wartościową wiedzę, opiniować i komentować istotne społecznie tematy. Zapraszamy uczniów wieku 13-16 lat. Będziemy poruszać się w następujących obszarach:

  • Informowanie: odmienne perspektywy, dociekanie/badania, analiza, synteza, planowanie, kwestionowanie, zadawanie pytań
  • Myślenie krytyczne: rozumowanie, uzasadnianie, odmienne interesy (roszczenia), wyciąganie wniosków, stronniczość i żywotne interesy, twierdzenia argumentacyjne (fakty, opinia, przewidywania, osądy wartościujące), rozwiązywanie problemów, empatia
  • Umiejętność samodzielnej nauki: ćwiczenia pamięciowe, sporządzanie notatek, refleksja, ocena
  • Umiejętność współpracy: praca zespołowa, podejmowanie decyzji, kreatywność
  • Komunikacja: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie

Kurs opracowany dla uczniów rozważających aplikowanie do Akademeia High School do klasy 12 (Year 12). Daje idealne przygotowanie do dalszego rozwoju kluczowych umiejętności akademickich, cenionych przez naszą szkołę.

Czas trwania: 8 tygodni zajęć
Start: 5 października 2021
Wtorki, 17:00-18:30 (online)
Koszt: 1 250 zł

 

Rejestracja

Rejestracja na kurs odbywa się przez formularz elekroniczny a umowa jest zawierana na podstawie Regulaminu Akademeia Prep Courses dostępnego poniżej.
Regulamin Akademeia Prep Course
Informacja o odstąpieniu od Umowy

Płatność za kurs powinna zostać dokonana przelewem na następujące konto:
Akademeia High School Sp. z o.o.
Added: Numer konta: 97 1050 1025 1000 0090 8033 7026
ING Bank Śląski S.A.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.
Dokonanie opłaty oznacza zawarcie Umowy (o świadczeniu usług edukacyjnych drogą elektroniczną) i uprawnia do udziału w wybranym Kursie.

Aby rozpocząć rejestrację kliknij tutaj

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: akademeia.prep.courses.@akademeia.edu.pl

Kursy przygotowawcze w Akademeia English for Academic Purposes Matematyka Krytyczne Myślenie Rejestracja
calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+