Akademeia High School
Kursy przygotowawcze

Kursy przygotowawcze w Akademeia

Akademeia High School oferuje kilka edycji kursów w ciągu roku szkolnego. Każda edycja kursów obejmuje do 10 tygodni zajęć, po 1,5 godziny każde, odbywających się 1 lub 2 razy w tygodniu (w zależności od wybranego Kursu).  Zajęcia teatralne trwają wyjątkowo przez 6 tygodni po 3 godziny w soboty.

Kursy zostały opracowane jako kompletne moduły tematyczne, dzięki czemu mogą stanowić wstęp do bardziej pogłębionych analiz przedmiotu. Zajęcia są prowadzone przez naszych doświadczonych nauczycieli, znających zarówno podejście do nauki przyjęte w Akademeia, jak i najbardziej typowe wyzwania, z którymi spotykają się nowi uczniowie. Kursy wyposażają uczestników w kluczowe umiejętności akademickie, niezbędne do osiągania sukcesów naukowych.

Obecnie trwa druga edycja kursów w tym roku szkolnym.  Jeśli są Państwo  zainteresowani wzięciem udziału w kolejnej edycji prosimy  o kontakt droga mailową: akademeia.prep.courses.@akademeia.edu.pl. 

English for Academic Purposes

Kurs English for Academic Purposes to idealny sposób, by zapoznać się z profesjonalnym podejściem Akademeia High School do nauki. Kurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 12 do 15 lat. W tygodniu przewidziano dwie lekcje po 1,5 godziny każda.

W zależności od umiejętności językowych ucznia oferujemy kursy na dwóch poziomach zaawansowania. W obu przypadkach nadrzędne cele kursu są jednak takie same – korekta najczęściej popełnianych błędów językowych oraz wypracowanie umiejętności i strategii niezbędnych do swobodnego przyswajania złożonych porcji materiału edukacyjnego.

Uczestnicy kursu nabędą również umiejętności językowe niezbędne do wykonywania zadań takich jak wyszukiwanie informacji, pisanie esejów, prezentacja oraz interakcja z tekstem literackim.

Kurs prowadzony jest przez zespół doświadczonych nauczycieli języka angielskiego i jest idealnym kursem przygotowawczym dla uczniów rozważających ubieganie się o przyjęcie do Akademeia High School w pełnym wymiarze godzin w przyszłości.

Czas trwania: 10 tygodni zajęć: od 9 stycznia do 10 lutego i od 27 lutego do 29 marca z dwutygodniową przerwą feryjną 

wtorki i czwartki, 17:00-18:25

Wymagana jest znajomość j. angielskiego przynajmniej na poziomie A2.

Uczniowie zostaną przydzieleni do grupy na podstawie swojego aktualnego poziomu językowego.


 

Matematyka

Kurs przygotowawczy z matematyki ma na celu zapewnienie niezbędnych podstaw do swobodnego przyswajania wiedzy matematycznej w Akademeia High School. Kurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku 12-14 lat, rozważających aplikowanie na Year 9 oraz na Year 10 (klasa 8. oraz 9. polskiego i amerykańskiego systemu). W tygodniu przewidziano dwie lekcje po 1,5 godziny każda.

Kurs dostosowany jest do standardów egzaminów iGCSE i powszechnych praktyk matematycznych. Skupia się przede wszystkim na czterech głównych obszarach: liczbach, algebrze, geometrii i miarach oraz trygonometrii. Nauczą się też szukać powiązań między przedmiotem a jego zastosowaniem w praktyce, a także docenić rolę matematyki przy podejmowaniu późniejszych decyzji w życiu osobistym i społecznym. Posiadanie solidnych podstaw w tych obszarach jest potrzebne, by z powodzeniem brać udział w przyszłych zajęciach matematycznych i czerpać z nich przyjemność oraz satysfakcję.

Kurs prowadzony jest przez zespół doświadczonych nauczycieli matematyki i jest prowadzony w języku angielskim. Jest też idealnym kursem przygotowawczym dla uczniów rozważających ubieganie się o przyjęcie do Akademeia High School.

Czas trwania: 10 tygodni zajęć, 9 stycznia do 10 lutego i 27 lutego do 29 marca z dwutygodniową przerwą feryjną 
wtorki i czwartki, 17:30-18:55


 

Zajęcia teatralne

Nasz kurs teatralny rozwija umiejętności aktorskie i kreatywnego pisania uczniów, wprowadzając entuzjastów teatru w głębsze i bardziej wymagające role, jednocześnie pomagając początkującym twórcom w opracowaniu ich pierwszej sztuki teatralnej. Nasze zajęcia prowadzą nauczyciele teatru z Akademeia High School we współpracy z profesjonalistami teatralnymi.  Takie doświadczenie to świetna okazja do nawiązania nowych przyjaźni, poznania tajników kreatywnego pisania dramatów, a także rozwinięcia kreatywnego głosu w bezpiecznym środowisku. Przy wsparciu nauczycieli języka angielskiego, uczniowie będą mieli możliwość rozwinąć  umiejętności  pisania i komunikowania się w akademickim języku angielskim oraz doświadczą interdyscyplinarnego i praktycznego podejścia do nauczania, skoncentrowanego na studencie i jego potrzebach, jaką zapewnia edukacja w Akademeia High School.

Czas trwania: 6 sobót od 9:00 do 12:00; 14, 28 stycznia; 11 lutego; 4, 18, 25 marca

Krytyczne Myślenie

Nasz kurs krytycznego myślenia  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród uczniów rozwijania kompetencji pomagających krytycznie analizować informacje, efektywnie zdobywać wartościową wiedzę, opiniować i komentować istotne społecznie tematy. Zapraszamy uczniów wieku 13-16 lat. Będziemy poruszać się w następujących obszarach:

  • Informowanie: odmienne perspektywy, dociekanie/badania, analiza, synteza, planowanie, kwestionowanie, zadawanie pytań
  • Myślenie krytyczne: rozumowanie, uzasadnianie, odmienne interesy (roszczenia), wyciąganie wniosków, stronniczość i żywotne interesy, twierdzenia argumentacyjne (fakty, opinia, przewidywania, osądy wartościujące), rozwiązywanie problemów, empatia
  • Umiejętność samodzielnej nauki: ćwiczenia pamięciowe, sporządzanie notatek, refleksja, ocena
  • Umiejętność współpracy: praca zespołowa, podejmowanie decyzji, kreatywność
  • Komunikacja: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie

Kurs opracowany dla uczniów rozważających aplikowanie do Akademeia High School do klasy 10 lub 12 (Year 10, Year 12). Daje idealne przygotowanie do dalszego rozwoju kluczowych umiejętności akademickich, cenionych przez naszą szkołę.

Czas trwania: 10 tygodni zajęć, od 9 stycznia do 10 lutego i 27 lutego do 29 marca z dwutygodniową przerwą feryjną 

Środy, 17:00-18:25

Rejestracja

Lista uczniów na drugą edycję kursów jest już zamknięta i  nie prowadzimy obecnie rejestracji.

W razie pytań odnośnie kolejnych kursów, prosimy o kontakt pod adresem: akademeia.prep.courses.@akademeia.edu.pl

Regulamin – Kursy Przygotowawcze 2022/23 – edycja 1

Regulamin – Przygotowawcze 2022/23 – edycja 2

Informacja o odstąpieniu od Umowy

Płatność za kurs powinna zostać dokonana przelewem na następujące konto:
Akademeia High School Sp. z o.o.
Added: Numer konta: 97 1050 1025 1000 0090 8033 7026
ING Bank Śląski S.A.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.
Dokonanie opłaty oznacza zawarcie Umowy (o świadczeniu usług edukacyjnych drogą elektroniczną) i uprawnia do udziału w wybranym Kursie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: akademeia.prep.courses.@akademeia.edu.pl

Kursy przygotowawcze w Akademeia English for Academic Purposes Matematyka Zajęcia Teatralne Krytyczne Myślenie Rejestracja
calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +