Najbliższy weekend diagnostyczno-rekrutacyjny: 10.03 – 11.03.2018

Fundacja
HEAD OF SCIENCES DEPARTMENT
Igor Boczarow
Chemia, Uniwersytet w Oxfordzie / Doktorat z Chemii Organicznej, Uniwersytet w Oxfordzie

Fundacja Akademeia High School

Wspieramy i promujemy naukę, edukację oraz oświatę na najwyższym poziomie.

Nasza Fundacja wspiera wybitnie uzdolnionych uczniów poprzez m.in.

  • przyznawanie stypendiów uwzględniających całościowe bądź częściowe finansowanie nauki w Akademeia High School,
  • organizację projektów charytatywnych, mających na celu zaangażowanie młodych ludzi w inicjatywy i aktywności prospołeczne.

Zadania Fundacji uwzględniają inicjowanie oraz uczestnictwo we wszelkich formach nowoczesnej, krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy edukacyjnej służącej rozwojowi uczniów, studentów oraz kadry pedagogicznej.

Przeczytaj Statut Fundacji Akademeia High School

 

Numery kont bankowych:

Bank Zachodni WBK

65 1090 1056 0000 0001 3544 3564 (rachunek w PLN)

95 1090 1056 0000 0001 3545 0590 (rachunek walutowy w EUR)

56 1090 1056 0000 0001 3545 0613 (rachunek walutowy w GBP)

89 1090 1056 0000 0001 3545 0601 (rachunek walutowy w USD)

Kontakt

Chętnie opowiemy o Fundacji, jej celach i założeniach, możliwych formach współpracy oraz wsparcia naszej działalności.

Maryna Czaplińska
Prezes Fundacji Akademeia High School
maryna.czaplinska@akademeia.edu.pl
+48 693 241 666

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_iconicon_speakericon_video_playShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+