Blog
Na co warto zwrócić uwagę wybierając liceum prywatne?

Na co warto zwrócić uwagę wybierając liceum prywatne?

Podstawowa szkoła przygotowuje wszystkich uczniów do tego, by umiały funkcjonować w codziennym życiu. Kończąc ją, nastolatkowie mają ogólną wiedzę, potrafią pisać, czytać, liczyć, zacieśnili związki z kolegami i koleżankami. Etap pomiędzy podstawówką a wyborem studiów jest ogromnie ważny dla ich przyszłości. Kiedy w planach mają maturę międzynarodową i ambitne założenia dotyczące swojej przyszłej kariery, prywatna szkoła średnia, w której zajęcia prowadzone są nieszablonowo i gdzie otwiera się młode umysły na zdobywanie wiedzy i cieszenie się sukcesami, może mieć ogromne znaczenie w rozwoju młodego człowieka.

Profesjonalizm kadry nauczycielskiej

Nauczyciel nie powinien jedynie przekazywać wiedzy i sprawdzać, czy została przyswojona. Okres szkoły średniej to czas, kiedy młodzież może bardziej poznać siebie, swoje słabe i silne strony, skierować swoją uwagę na konkretne dziedziny i rozwinąć krytyczne myślenie o świecie. Dlatego też każdy nauczyciel w nowoczesnym liceum jest ekspertem w swojej dziedzinie, prawdziwym pasjonatem, który po latach doświadczeń zaraża swoim entuzjazmem młodych ludzi. Nauczyciele powinni wyróżniać się także odpowiednimi stopniami naukowymi, muszą ciągle się rozwijać, angażować w badania naukowe i być ciekawymi świata.

Dając dobry przykład uczniom, motywują ich do rozwoju i uwolnienia swojego potencjału. A tych w prywatnej szkole średniej Akademeia High School nie brakuje. W prywatnym liceum znaczną część edukatorów stanowią doktorzy oraz doktoranci, także absolwenci studiów zagranicznych. Nauczyciele wykształceni w Oxfordzie, Cambridge, na uczelniach humanistycznych, artystycznych i technicznych w USA, Danii czy Niemiec miewają bardzo nowatorskie pomysły i są dzięki temu bardzo lubiani przez uczniów.

Uczelnie, na których studiują absolwenci liceum

O jakości edukacji świadczą w szczególności wyniki byłych uczniów. W 2020 roku, trudnym przecież na całym świecie, 85% uczniów Akademeia High School uzyskało oceny A i A* z przedmiotów maturalnych. Warto wiedzieć, że najlepsze światowe uczelnie wymagają ocen A*A*A lub A* AA, dlatego wychowankowie warszawskiego liceum nie tylko mogli marzyć o studiowaniu na najlepszych uniwersytetach na świecie, ale faktycznie się na nie dostali. Niektórzy wyjechali do USA, by kontynuować naukę na NYU, Columbia, Duke, inni do Wielkiej Brytanii, gdzie zdobywają wiedzę w Oksfordzie czy Cambridge.

Naszych wychowanków nie brakuje także w Bocconi, Esade, UvA i na uczelniach holenderskich. Po zdobyciu dyplomu takich szkół wyższych droga do kariery i sukcesów jest otwarta dla nich na całym świecie.

Indywidualny program nauczania wykorzystujący predyspozycje uczniów

Oceny z egzaminów i końcowe na świadectwie to jedna strona nauki. Druga to przede wszystkim rozwój ucznia. Celem edukacji nie może być jedynie wynik z testu czy zdanie brytyjskiej matury, ale przede wszystkim poczucie spełnienia i chęć do ciągłej nauki, poszerzania wiedzy i umiejętności. Do tego ma motywować także szkoła z jej wychowawcami. Uczeń szkoły średniej ma kilka lat na to, by nauczyć się nie suchych, encyklopedycznych faktów, ale posiąść także ogromną wiedzę o sobie, swoich możliwościach, potrzebach i odkryć w sobie talenty oraz radość poznawania. Tylko wtedy nauka może przerodzić się w pasję, a pasja dodaje sensu życiu.

Program edukacji w prywatnym liceum nie prowadzi tylko do zdania międzynarodowej matury, ale łączy program autorski Akademeia Assessed Courses z programem iGCSE. Cambridge IGCSE to program edukacyjny znany i ceniony na całym świecie przez wyższe uczelnie oraz przez świadomych pracodawców. Powstał z myślą o uczniach w wieku 14-16 lat i bywa pierwszym, ale znaczących krokiem w ich karierze. Uczniowie realizują podstawę programową, ale także chodzą na dodatkowe kursy i zajęcia. Dlatego są tak dobrze przygotowani do matury międzynarodowej, studiów zagranicznych, ale równie dobrze mogą sprawdzić się w wielu dziedzinach i przekonać się, co jest faktycznie bliskie ich sercu.

Ponadto system edukacji w prywatnym liceum promuje krytyczne myślenie, rozwiązania kreatywne, zdolność do komunikowania się społecznego, współpracy zespołowej i szybkie adaptowanie się do zmiennych warunków.

Wsparcie uczniów w rozwijaniu zainteresowań i pasji

Każdy ma pasje i talent. Wystarczy je odkryć, a następnie rozwijać. Uczniowie prywatnego liceum mają czas i okazję do tego, by pokazać, co kochają i robią z wielkim zamiłowaniem. Część przejawia talenty artystyczne: maluje, rysuje, śpiewa, tańczy. Nie brakuje w szkole także sportowców, którzy w przyszłości mają szanse na zdobycie najwyższych laurów. Wspierani są także przyszli aktorzy czy twórcy filmowi. Program edukacyjny przygotowany jest tak, by każdy uczeń mógł poświęcić się swojemu hobby i z czasem wnieść je na poziom zawodowstwa.

W szkole uruchomiono programy wspierające uczniów w rozwoju umiejętności społecznych i miękkich. Umożliwiają one odkrycie ścieżki potencjalnej kariery akademickiej i zawodowej. W szkole działają także warsztaty tematyczne, projekty grupowe, a uczniowie mogą brać udział w wykładach z ekspertami z wybranych dziedzin. Obowiązkowe są także różne rodzaje zajęć pozalekcyjnych: naukowe, profesjonalne czy charytatywne.

Architektura i lokalizacja budynku liceum

Przebywanie w otoczeniu pięknych murów może inspirować. Kiedy uczniowie codzienne spędzają czas w wyjątkowym miejscu, integrują się z nim, a ich umysły są korzystnie stymulowane. Dlatego prywatna szkoła średnia Akademeia High School od 2017 mieści się w nowym budynku w Miasteczku Wilanów. W efektownie wykończonych murach znajdują się przestronne sale szkolne, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne, fizyczne. Jest tutaj także olbrzymia pracownia artystyczna i multimedialna oraz sala muzyczna ze studiem nagrań.

Uczniowie korzystają ze studia fotograficznego i audytorium teatralnego. Zajęcia sportowe, te obowiązkowe i dla pasjonatów, odbywają się w sali z boiskiem i zapleczem sportowym. Projektanci liceum prywatnego nie zapomnieli także o miejscu do relaksu, odpoczynku albo samodzielnej pracy rozwojowej, dlatego uczniowie mają do dyspozycji Eko-dach, Zielone patio, kantynę i kafeterię oraz świetlice.

Licealny program stypendialny

Wybitnie uzdolnieni uczniowie czasami potrzebują wsparcia z zewnątrz. Dlatego stworzono fundację, która przyznaje tym wyjątkowo uzdolnionym stypendia. Dzięki temu mogą mieć całkowicie lub częściowo finansowaną naukę w Akademeia High School. O dodatkowe środki mogą starać się także absolwenci szkoły, którzy dostali się do najlepszych uniwersytetów, zajmują się własnymi projektami charytatywnymi, wyróżniają się aktywnością i pracą na rzecz społeczeństwa.

calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +