fbpx

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą letnich kursów w Akademeia High School, otwartych dla wszystkich zainteresowanych. Zapisy trwają. 

3-letni program
HEAD OF MATHEMATICS DEPARTMENT
Krzysztof Sikora
Matematyka, Uniwersytet Warszawski
HEAD OF MATHEMATICS DEPARTMENT
Krzysztof Sikora
Matematyka, Uniwersytet Warszawski

I rok nauki 

Proces diagnostyczny jest kontynuowany przez cały pierwszy rok nauki.

Nasi mentorzy, doświadczeni nauczyciele i pedagodzy, bacznie przyglądają się postępom swoich podopiecznych, identyfikują potencjalne trudności i wskazują optymalne rozwiązania oraz kierunki rozwoju. 

Każdy uczeń pod czujnym okiem swojego mentora realizuje określony program oraz powoli przygotowuje się do podjęcia decyzji związanej w wyborem swojej ścieżki edukacyjnej.

I rok nauki – program

W ramach podstawy programowej (tzw. “CORE”) realizujemy przedmioty:

 • Matematyka – dostępna na trzech poziomach zaawansowania;
 • Język angielski – poziom zaawansowania jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb ucznia;
 • Język polski – zajęcia prowadzone w ramach autorskiego programu nauczania w postaci bloków tematycznych dotyczących szeroko pojętej części humanistycznej zogniskowanej wokół polskiego dziedzictwa kulturowego, uzupełnionych o zajęcia z dziedziny sztuk wizualnych;
 • Critical Thinking – ćwiczenie umiejętności myślenia w sposób krytyczny, kreatywny, analityczny;
 • Visual and Music Culture – interdyscyplinarne zajęcia, które mają na celu przedstawienie i omówienie zależności pomiędzy sztuką, muzyką, literaturą, historią, historią sztuki oraz religioznawstwem;

Każdy uczeń wybiera jeden z profili:

 1. Natural Sciences (fizyka, chemia, biologia)
 2. Social Studies (ekonomia, historia, politologia z elementami psychologii, socjologii, antropologii)
 3. Humanities (literatura angielska oraz światowa, historia, religioznawstwo, historia sztuki)

Oprócz tego wybiera jeden przedmiot dodatkowy spoza wybranego bloku przedmiotowego.

Program I roku

II i III rok nauki

Uczniowie wybierają dowolne 3-4 przedmioty. Nie muszą realizować narzuconego im odgórnie zakresu przedmiotów, wręcz przeciwnie.

Dzięki diagnostyce znają swoje mocne strony, wiedzą nad czym muszą jeszcze popracować oraz do czego mają predyspozycje. Podejmują świadome decyzje związane z wyborem ścieżki edukacyjnej, zgodnej z ich potencjałem.

A-level to szerokie spectrum możliwości. Uczniowe mogą rozwijać się w wielu kierunkach akademickich oraz artystycznych.

Przedmioty dostępne w roku szkolnym 2018/19:

 • Mathematics
 • Further Mathematics
 • Chemistry
 • Biology
 • Physics
 • English Literature
 • History
 • Philosophy
 • History of Art
 • Religious Studies*
 • Classical Civilisation*
 • French
 • German
 • Spanish
 • Italian*
 • Economics
 • Politics
 • Sociology
 • Psychology
 • Fine Art
 • 3D Design
 • Photography
 • Music
 • Polish

*Zajęcia z tego przedmiotu zostaną uruchomione gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

Program II i III roku

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+