Najbliższy weekend diagnostyczno-rekrutacyjny: 10.03 – 11.03.2018

Odkryj swój potencjał

Diagnostyka potencjału ucznia

Każdy z nas posiada określony zestaw cech, zainteresowań, umiejętności, które razem tworzą nasz potencjał osobowościowy.

Najlepsze rezultaty edukacyjne daje studiowanie przedmiotów, które nie są wybrane przypadkowo, ale zgodnie z umiejętnościami, pasją i predyspozycjami ucznia. Wierzymy, że każdy uczeń ma mocną stronę , a szkoła powinna być miejscem, gdzie te uzdolnienia można odkryć, rozwinąć, a przede wszystkim nauczyć się je wykorzystywać. Wiemy, jak umiejętności ucznia połączyć z świadomym wyborem drogi edukacji.

Nasz autorski proces diagnostyczny rozpoczynamy już podczas rekrutacji do szkoły. Sprawdzamy zdolności każdego ucznia, określamy jego mocne strony, rozpoznajemy style uczenia się, aby pomóc mu wybrać najlepsze dla niego przedmioty maturalne, określić wymarzone kierunki studiów oraz przyszłą ścieżkę kariery.

Diagnostyka potencjału jest przeznaczona dla uczniów w wieku 15-16 lat oraz jest częścią procesu rekrutacyjnego do szkoły.

Najbliższy weekend diagnostyczno-rekrutacyjny: 10.03 – 11.03.2018

Diagnostyka uwzględnia:

01

Dwa wykłady uniwersyteckie /po polsku i po angielsku/ uzupełnione o testy sprawdzające przyswajanie i rozumienie treści abstrakcyjnych, myślenie analityczne, zdolność wyciągania wniosków, umiejętność porównywania danych.

02

Test kompetencyjny z języka angielskiego.

03

Indywidualne spotkania diagnostyczne z nauczycielami przedmiotowymi/ sprawdzamy nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim predyspozycje.

04

Dwa zadania grupowe / sprawdzamy umiejętności miękkie i predyspozycje społeczne.

05

Indywidualne spotkanie z psychologiem edukacyjnym / badamy style uczenia się, motywację oraz ogólny potencjał do nauki.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

W ramach podsumowania diagnostyki, uczeń i rodzice otrzymują raport, który zostaje omówiony na indywidualnym spotkaniu. Raport uwzględnia rekomendacje dotyczące optymalnego stylu uczenia się zgodnego z potrzebami i predyspozycjami ucznia oraz wskazówki co do dalszego rozwoju.

Proces diagnostyczny trwa 2 dni i odbywa się w trybie weekendowym.

Skontaktuj się z nami

Opowiemy o naszej szkole, diagnostyce, programie akademickim.

+48 22 299 87 80

Maria Głowacka
Admissions Tutor
maria.glowacka@akademeia.edu.pl

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_iconicon_speakericon_video_playShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+