fbpx

Wspieramy zdolnych uczniów. Przyjmujemy zgłoszenia do Programu Stypendialnego. Dowiedz się więcej.

Oferta akademicka
Diagnostyka potencjału ucznia

Diagnostyka potencjału ucznia

Każdy z nas posiada określony zestaw cech, zainteresowań, umiejętności, które razem tworzą nasz potencjał osobowościowy.

Najlepsze rezultaty edukacyjne daje studiowanie przedmiotów, które nie są wybrane przypadkowo, ale zgodnie z umiejętnościami, pasją i predyspozycjami ucznia. Wierzymy, że każdy uczeń ma mocną stronę , a szkoła powinna być miejscem, gdzie te uzdolnienia można odkryć, rozwinąć, a przede wszystkim nauczyć się je wykorzystywać. Wiemy, jak umiejętności ucznia połączyć z świadomym wyborem drogi edukacji.

Nasz autorski proces diagnostyczny rozpoczynamy już podczas rekrutacji do szkoły. Sprawdzamy zdolności każdego ucznia, określamy jego mocne strony, rozpoznajemy style uczenia się, aby pomóc mu wybrać najlepsze dla niego przedmioty maturalne, określić wymarzone kierunki studiów oraz przyszłą ścieżkę kariery.

Diagnostyka potencjału jest przeznaczona dla uczniów w wieku 14-16 lat oraz jest częścią procesu rekrutacyjnego do szkoły.

„W dużym uproszczeniu, diagnostyka to prawdziwy ”eye opener”.

Wydaje nam się, że znamy własne dziecko, jednak okazuje się, że nie mieliśmy świadomości wielu rzeczy. To bardzo ważne, żeby zrozumieć jakie są dobre strony dziecka oraz co wymaga większej pracy.” 

– Rodzice ucznia

Diagnostyka uwzględnia:

01

Wykłady uniwersyteckie po angielsku, uzupełnione o testy sprawdzające przyswajanie i rozumienie treści abstrakcyjnych, myślenie analityczne, zdolność wyciągania wniosków, umiejętność porównywania danych.

02

Test kompetencyjny z języka angielskiego.

03

Indywidualne spotkania diagnostyczne z nauczycielami przedmiotowymi/ sprawdzamy nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim predyspozycje.

04

Dwa zadania grupowe / sprawdzamy umiejętności miękkie i predyspozycje społeczne.

05

Test z matematyki. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

W ramach podsumowania diagnostyki, uczeń i rodzice otrzymują raport, który zostaje omówiony na indywidualnym spotkaniu. Raport uwzględnia rekomendacje dotyczące optymalnego stylu uczenia się zgodnego z potrzebami i predyspozycjami ucznia oraz wskazówki co do dalszego rozwoju.

Proces diagnostyczny trwa 2 dni i odbywa się w trybie weekendowym.

Skontaktuj się z nami

Opowiemy o naszej szkole, diagnostyce, programie akademickim.

+48 22 299 87 80

Maria Głowacka
Admissions Tutor
admissions@akademeia.edu.pl

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+