fbpx

Akademeia Virtual Open Day on Saturday, October 16th at 10:00am. All invited. Registration required. 

Oferta akademicka
Ocena potencjału akademickiego
Academic Potential Asesment
  • Ocena potencjału akademickiego
  • Academic Potential Asesment

    Każdy z nas posiada określony zestaw cech, zainteresowań, umiejętności, które razem tworzą nasz potencjał osobowościowy.

    Najlepsze rezultaty edukacyjne daje studiowanie przedmiotów, które nie są wybrane przypadkowo, ale zgodnie z umiejętnościami, pasją i predyspozycjami ucznia. Wiemy, jak umiejętności ucznia połączyć z świadomym wyborem drogi edukacji.

    Nasz autorski proces oceny potencjału rozpoczynamy już podczas rekrutacji do szkoły. Sprawdzamy zdolności każdego ucznia, określamy jego mocne strony, rozpoznajemy style uczenia się, aby pomóc mu wybrać najlepsze dla niego przedmioty maturalne, określić wymarzone kierunki studiów oraz przyszłą ścieżkę kariery.

    Ocena potencjału jest częścią procesu rekrutacyjnego do szkoły, przeznaczoną dla uczniów w wieku 13-16 lat.

„W dużym uproszczeniu, to prawdziwy ”eye opener”.

Wydaje nam się, że znamy własne dziecko, jednak okazuje się, że nie mieliśmy świadomości wielu rzeczy. To bardzo ważne, żeby zrozumieć jakie są dobre strony dziecka oraz co wymaga większej pracy.” 

– Rodzice ucznia

Ocena potencjału akademickiego uwzględnia:

01

Wykłady uniwersyteckie po angielsku, uzupełnione o testy sprawdzające przyswajanie i rozumienie treści abstrakcyjnych, myślenie analityczne, zdolność wyciągania wniosków, umiejętność porównywania danych.

02

Test kompetencyjny z języka angielskiego.

03

Indywidualne spotkania diagnostyczne z nauczycielami przedmiotowymi/ sprawdzamy nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim predyspozycje.

04

Dwa zadania grupowe / sprawdzamy umiejętności miękkie i predyspozycje społeczne.

05

Test z matematyki. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

W ramach podsumowania, uczeń i rodzice otrzymują raport, który zostaje omówiony na indywidualnym spotkaniu. Raport uwzględnia rekomendacje dotyczące optymalnego stylu uczenia się zgodnego z potrzebami i predyspozycjami ucznia oraz wskazówki co do dalszego rozwoju. Raport stanowi podstawę do przyjęcia ucznia do szkoły.

Ocena potencjału to proces, który trwa 2 dni i odbywa się w trybie weekendowym.

Skontaktuj się z nami

Opowiemy o naszej szkole, rekrutacji, programie akademickim.

+48 538 052 454
+48 22 299 87 80

Monika Heldt
Admissions Tutor
ahs.admissions@akademeia.edu.pl

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+