Najbliższy weekend diagnostyczno-rekrutacyjny: 10.03 – 11.03.2018

I rok nauki
Head of Social Sciences Department
Katarzyna Borzym
Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia, SGH w Warszawie / Psychologia i Filozofia, Uniwersytet Warszawski

Proces diagnostyczny jest kontynuowany przez cały pierwszy rok nauki.

Nasi mentorzy, doświadczeni nauczyciele i pedagodzy, bacznie przyglądają się postępom swoich podopiecznych, identyfikują potencjalne trudności i wskazują optymalne rozwiązania oraz kierunki rozwoju. 

Każdy uczeń pod czujnym okiem swojego mentora realizuje określony program oraz powoli przygotowuje się do podjęcia decyzji związanej w wyborem swojej ścieżki edukacyjnej.

Przedmioty obowiązkowe

W ramach podstawy programowej (tzw. “core”) realizujemy przedmioty:

  • Język polski – zajęcia są prowadzone w ramach autorskiego programu nauczania w postaci bloków tematycznych dotyczących szeroko pojętej części humanistycznej zogniskowanej wokół polskiego dziedzictwa kulturowego, uzupełnionych o zajęcia z dziedziny sztuk wizualnych.
  • Matematyka – dostępna na trzech poziomach zaawansowania.
  • Język angielski – poziom zaawansowania jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb ucznia.
  • Myślenie krytyczne – ćwiczenie umiejętności myślenia w sposób krytyczny, kreatywny, analityczny.
  • Praca projektowa w ramach programu Enterpreneurship. 
  • Kultura wizualna – interdyscyplinarne zajęcia, które mają na celu przedstawienie i omówienie zależności pomiędzy sztuką, literaturą, historią, historią sztuki oraz religioznawstwem;

Każdy uczeń wybiera jeden z bloków:

  1. Natural Sciences (fizyka, chemia, biologia)
  2. Social Studies (ekonomia, historia, politologia z elementami psychologii, socjologii, antropologii)
  3. Humanities (literatura angielska oraz światowa, historia, religioznawstwo, historia sztuki)

Oprócz tego wybiera jeden przedmiot dodatkowy spoza wybranego bloku.

Przedmioty dodatkowe

Każdy uczeń może zdecydować się rówież na dodatkowe przedmioty, dzięki czemu nie jest ograniczony do jednej specjalizacji ale ma możliwość sprawdzenia się również w innych dziedzinach.

Autorski program pierwszej klasy 

Wiedza & umiejętności

Pierwszy rok szkoły wyposaża uczniów w niezbędną wiedzę oraz daje im odpowiednie umiejętności (m.in. wysoki poziom znajomości języka angielskiego, metodologia uczenia się i przetwarzania informacji), które pomogą im w studiowaniu przedmiotów maturalnych w kolejnych latach.

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_iconicon_speakericon_video_playShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+