Wydziały
Matematyka

Wydział matematyki

Chcielibyśmy, by nasi uczniowie postrzegali matematykę nie tylko jako przedmiot szkolny, ale również jako narzędzie do rozwiązywania problemów.

 • Rozwiązywanie problemów
 • Rzeczywistość to zestaw rozwiązywalnych zadań, dlatego bazując na dogłębnej analizie danego tematu oraz stosując reguły matematyczne, jesteśmy w stanie rozwiązywać zarówno problemy obliczeniowe oraz geometryczne jak również zadania z logiki, ekonomii czy zagadnienia z wielu dziedzin życia codziennego.

Matematyka w systemie A Level może być realizowana na wielu poziomach zaawansowania oraz może być rozwijana w wielu kierunkach.

Większość zajęć dotyczy tzw. „pure mathematics” – czyli nauki ścisłej, precyzyjnej, choć wolnej od zbędnego na tym etapie formalizmu.

Jednocześnie przywiązujemy dużą wagę do tzw. „applied mathematics” – czyli zastosowania ścisłej matematyki w statystyce i prawdopodobieństwie, w mechanice oraz we wstępie do algorytmiki i programowania.

The best thing about the Maths department in AHS is the teachers.

I find that anytime I don’t understand something, the teacher goes out of their way to explain the topic in a different manner until I understand. I also love how willing the teachers always are to help and provide extra materials or information that isn’t in the curriculum.”

Hanna, Year 11 student

Mimo to, przygotowując program dla I i II roku nauki w naszym liceum, uwzględniliśmy w podstawie programowej matematykę – w naszej opinii niezwykle istotną dziedzinę nauki we współczesnym świecie. Zależy nam na tym, żeby każdy uczeń dostrzegł praktyczny wymiar tego przedmiotu, tak by już jako absolwent naszego liceum właściwie rozumiał jego zastosowanie, zarówno na kolejnych etapach edukacji, jak i w życiu zawodowym. Chciałbym, aby wszyscy nasi absolwenci byli w stanie sprawnie szacować, porównywać, wykonywać obliczenia, by w przyszłości wykorzystywali swoją wiedzę matematyczną w innych dziedzinach nauki – czy to w naukach przyrodniczych, czy społecznych. Jednocześnie mam nadzieję, że uczniowie zainteresowani matematyką będą kontynuować swoją przygodę z tym przedmiotem w przyszłości.”

 

iGCSE Mathematics – syllabus

Board / specification Syllabus 
Cambridge International (Extended Level) Number
Algebra and graphs
Geometry and Mensuration
Trigonometry
Probability and Statistics
Matrices and transformations
Co-ordinate geometry
Pearson Edexcel (Extended & Foundation Level)  Number
Algebra and graphs
Geometry
Trigonometry
Probability and Statistics
Transformations

pre-A Levels Mathematics – syllabus

Level Syllabus 
Basic
Standard Numbers
Sets and probability
Lines and vectors
Functions
Quadratics
Trigonometry
Advaned Numbers
– binomial expansions
– logarithms
– complex numbers
Sets and probability
Lines and vectors
Functions
Quadratics
– circles, polynomials
Trigonometry
Introduction to statistics

 


A Levels Mathematics – syllabus 

Unit Syllabus 
Core / Pure Mathematics Algebra, Exponents and Logarithms, Coordinate Geometry, Parametric Equations, Vectors, Numerical Methods, Trigonometry, Sequences and Series, Curve Sketching, Functions, Calculus
Statistics Data Presentation, Exploring Data, Correlation and Regression, Probability, Normal Distribution, Other Distributions, Sampling, Hypothesis Testing
Mechanics Motion Graphs, Projectiles, Collisions, Vectors and Newton’s Laws, Centre of Mass, Equilibrium of a Rigid Body, Uniform Motion in a Circle, Energy, Work and Power
Further / Pure Mathematics Complex Numbers, Matrices, Proof, Advanced Curve Sketching, Coordinate Systems, Series, Further Calculus
Decision Mathematics Algorithms, Networks, Linear Programming, Critical Path Analysis, Game Theory, OptimalisationSimulation, Logic and Boolean Algebra

Nasi uczniowie otrzymali oferty z następujących uczelni:

 • University of Cambridge, Mathematics
 • University College London (UCL), Astrophysics
 • University College London (UCL), Computer Science
 • University College London (UCL), Economics
 • University College London (UCL), Mathematics
 • The London School of Economics and Political Science (LSE), Politics, Philosophy and Economics
 • The London School of Economics and Political Science (LSE), Economics and Economic History
 • Imperial College London, Physics with Theoretical Physics
 • University of Exeter, Mathematics
 • University of Glasgow, Computing Science
 • University of Warwick, Economics
 • University of Warwick, Engineering
calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +