fbpx

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą letnich kursów w Akademeia High School, otwartych dla wszystkich zainteresowanych. Zapisy trwają. 

Wydziały
Matematyka
HEAD OF MATHEMATICS DEPARTMENT
Krzysztof Sikora
Matematyka, Uniwersytet Warszawski
HEAD OF MATHEMATICS DEPARTMENT
Krzysztof Sikora
Matematyka, Uniwersytet Warszawski

Mathematics Department

Chcielibyśmy, by nasi uczniowie postrzegali matematykę nie tylko jako przedmiot szkolny, ale również jako narzędzie do rozwiązywania problemów.

 • Rozwiązywanie problemów
 • Rzeczywistość to zestaw rozwiązywalnych zadań, dlatego bazując na dogłębnej analizie danego tematu oraz stosując reguły matematyczne, jesteśmy w stanie rozwiązywać zarówno problemy obliczeniowe oraz geometryczne jak również zadania z logiki, ekonomii czy zagadnienia z wielu dziedzin życia codziennego.

Matematyka w systemie A Level może być realizowana na wielu poziomach zaawansowania oraz może być rozwijana w wielu kierunkach.

Większość zajęć dotyczy tzw. „pure mathematics” – czyli nauki ścisłej, precyzyjnej, choć wolnej od zbędnego na tym etapie formalizmu.

Jednocześnie przywiązujemy dużą wagę do tzw. „applied mathematics” – czyli zastosowania ścisłej matematyki w statystyce i prawdopodobieństwie, w mechanice oraz we wstępie do algorytmiki i programowania.

W systemie A Level nie ma przedmiotów obowiązkowych.

Mimo to, przygotowując program dla I i II roku nauki w naszym liceum, uwzględniliśmy w podstawie programowej matematykę – w naszej opinii niezwykle istotną dziedzinę nauki we współczesnym świecie. Zależy nam na tym, żeby każdy uczeń dostrzegł praktyczny wymiar tego przedmiotu, tak by już jako absolwent naszego liceum właściwie rozumiał jego zastosowanie, zarówno na kolejnych etapach edukacji, jak i w życiu zawodowym. Chciałbym, aby wszyscy nasi absolwenci byli w stanie sprawnie szacować, porównywać, wykonywać obliczenia, by w przyszłości wykorzystywali swoją wiedzę matematyczną w innych dziedzinach nauki – czy to w naukach przyrodniczych, czy społecznych. Jednocześnie mam nadzieję, że uczniowie zainteresowani matematyką będą kontynuować swoją przygodę z tym przedmiotem w przyszłości.”

Krzysztof Sikora
HEAD OF MATHEMATICS DEPARTMENT

iGCSE Mathematics – syllabus

Board / specification Syllabus 
Cambridge International (Extended Level) Number
Algebra and graphs
Geometry and Mensuration
Trigonometry
Probability and Statistics
Matrices and transformations
Co-ordinate geometry
Pearson Edexcel (Extended & Foundation Level)  Number
Algebra and graphs
Geometry
Trigonometry
Probability and Statistics
Transformations

pre-A Levels Mathematics – syllabus

Level Syllabus 
Basic
Standard Numbers
Sets and probability
Lines and vectors
Functions
Quadratics
Trigonometry
Advaned Numbers
– binomial expansions
– logarithms
– complex numbers
Sets and probability
Lines and vectors
Functions
Quadratics
– circles, polynomials
Trigonometry
Introduction to statistics

 


A Levels Mathematics – syllabus 

Unit Syllabus 
Core / Pure Mathematics Algebra, Exponents and Logarithms, Coordinate Geometry, Parametric Equations, Vectors, Numerical Methods, Trigonometry, Sequences and Series, Curve Sketching, Functions, Calculus
Statistics Data Presentation, Exploring Data, Correlation and Regression, Probability, Normal Distribution, Other Distributions, Sampling, Hypothesis Testing
Mechanics Motion Graphs, Projectiles, Collisions, Vectors and Newton’s Laws, Centre of Mass, Equilibrium of a Rigid Body, Uniform Motion in a Circle, Energy, Work and Power
Further / Pure Mathematics Complex Numbers, Matrices, Proof, Advanced Curve Sketching, Coordinate Systems, Series, Further Calculus
Decision Mathematics Algorithms, Networks, Linear Programming, Critical Path Analysis, Game Theory, OptimalisationSimulation, Logic and Boolean Algebra

Zajęcia fakultatywne: 

 •  Maths Club – zajęcia dodatkowe dla młodszych uczniów 
 •  Maths Olympiad – zajęcia na poziomie zaawansowanym 
 •  Coding – zajęcia przeznaczone zarówno dla uczniów początkujących jak i zaawansowanych 

Matematyka i co dalej? Potencjalne kierunki studiów:

 • University of Oxford, Mathematics
 • University of Oxford, Computer Science
 • University of Oxford, Medicine
 • University of Oxford, Law
 • University of Cambridge, Mathematics
 • University of Cambridge, Economics
 • The University of Warwick, MORSE
 • University College London (UCL), Economics
 • King’s College London, PPE
 • King’s College London, Business & Management
 • The London School of Economics and Political Science (LSE), Economics
 • Imperial College London, Physics
calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+