Wydziały
Nauki społeczne
Head of Social Sciences Department
Katarzyna Borzym
Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia, SGH w Warszawie / Psychologia i Filozofia, Uniwersytet Warszawski
Head of Social Sciences Department
Katarzyna Borzym
Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia, SGH w Warszawie / Psychologia i Filozofia, Uniwersytet Warszawski
 • Wydział nauk społecznych

   

  W ramach działalności Social Sciences Department realizujemy przedmioty z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym naciskiem na ekonomię, politykę, socjologię, antropologię i psychologię.

  Naszym celem jest przygotowanie uczniów do kontynuowania ścieżki edukacyjnej i docelowo zawodowej w obrębie takich kierunków jak: prawo, ekonomia, zarządzenie, politologia, psychologia oraz wiele, wiele innych.

  Zwracamy zczególną uwagę na pisanie esejów. Praktyka ta przygotowuje uczniów do logicznego myślenia i syntezy wiedzy zdobywanej w ramach nauki różnych przedmiotów.

Zadaniem nauk społecznych jest próba zrozumienia i opisu świata, który nas otacza.

Jest to świat instytucji, współzależności, przemian na szczeblu globalnym i lokalnym. Aby to zrozumieć, konieczne jest podejście interdyscyplinarne i korzystanie z dorobku i metodologii różnych dziedzin nauki. Dlatego analizując konkretne kwestie i wyzwania współczesnego świata, jak chociażby przyszłość Unii Europejskiej, odwołujemy się do historii, polityki, ekonomii i socjologii.

Młodzi ludzie są w stanie dostrzec różne punkty widzenia, a ich ogląd świata staje się kompleksowy i ciekawy. W ten sposób przygotowujemy ich do roli aktywnych uczestników życia społecznego i świadomych obywateli Europy i świata.”

Katarzyna Borzym
HEAD OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT

Ekonomia

Ekonomia pozwala uczniom zrozumieć świat współczesnej gospodarki oraz stosunków międzynarodowych.

Kurs został wzbogacony o tematy z różnych dziedzin nauki tak by uwzględniał aktualny dyskurs akademicki oraz obszar badań naukowych, w tym: ekonomię behawioralną, ekonomię eksperymentalną oraz teorię gier.

Economics:

 • Microeconomics​
 • Macroeconomics​
 • International Economics​
 • Development Economics

Polityka

Polityka ma na celu zapoznanie uczniów ze zmianami globalnymi na świecie.

Uczniowie dowiadują się w jakim stopniu tradycyjne podejście do polityki zmieniło się na przestrzeni lat. Co więcej, sposób w jaki przeprowadzamy lekcje z tego przedmiotu pozwala uczniom na dogłębną analizę konkretnych zagadnień, wydarzeń bądź sytuacji konfliktowych charakterystycznych dla danego system politycznego.

Politics:

 • British Politics and Government
 • European Union
 • American Politics and Government
 • Political Ideologies

Historia

Uważamy, że bez znajomości historii nie można w pełni zrozumieć zagadnień z zakresu nauk społecznych.

Z tego powodu przykładamy dużą wagę do tego przedmiotu, który koncentruje się głównie na analizie relacji między państwem a obywatelem oraz tego jak ta interakcja zmieniała się na przestrzeni stuleci. Oprócz tego, chcielibyśmy aby nasi uczniowie byli świadomi tego, jakie wydarzenia historyczne oraz w jaki sposób ukształtowały świat, który znamy i w którym żyjemy. Z pomocą nauczyciela, uczniowie merytorycznie oraz krytycznie analizują znaczenie konkretnych zjawisk, faktów, zdarzeń.

History:

 • French Revolution​
 • Soviet Russia​
 • Civil Rights and Race Relations in the US​
 • International Relations 1879-1945

Social Sciences Department nie byłby kompletny bez przedmiotów zogniskowanych wokół dyscyplin takich jak: socjologia, antropologia czy psychologia społeczna.

Uważamy, że ich znajomość pomoże naszym uczniom lepiej zrozumieć zagadnienia z zakresu polityki, historii czy ekonomii oraz zapewni im naukowe i merytoryczne przygotowanie do późniejszej samodzielnej analizy konkretnych zjawisk.

Sociology:

 • Education
 • Culture and Identity
 • Global Development
 • Crime and Deviance

Psychology:

 • Social Psychology
 • Cognitive Psychology
 • Attachment
 • Abnormal Psychology
 • Biological psychology
 • Psychology of Relationships
 • Schizophrenia

Zajęcia fakultatywne:

 • Business Studies
 • Economics Olympiad ​
 • Psychology
 • Global Development

Nasi uczniowie otrzymali oferty z najlepszych uniwersytetów na świecie:

 • University of Cambridge, Human, Social and Political Science
 • University of Cambridge, History and Politics
 • University College London (UCL), Economics
 • University College London (UCL), Psychology
 • University College London (UCL), Social Sciences
 • London School of Economics and Political Science (LSE), Politics, Philosophy and Economics
 • London School of Economics and Political Science (LSE), Economics and Economic History
 • London School of Economics and Political Science (LSE), International Social and Public Policy
 • King’s College London, International Development
 • SOAS, Development Studies
 • Goldsmiths, University of London, Anthropology and Media
 • University of Edinburgh, History and Economics
 • University of Warwick, Economics
 • Erasmus University Rotterdam, International Business and Economics
 • ESADE, Business Administration
 • EU Business School Barcelona
 • University of Amsterdam, Psychology
 • University of Amsterdam, Media & Communications
 • Erasmus University, Rotterdam, International Business Administration
 • Erasmus University, Rotterdam, Economics & Business Economics
calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +