fbpx

Już w październiku 2021 ruszają nasze Kursy Przygotowawcze w wersji online. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów w wieku 12- 15 lat. Prosimy o kontakt pod adresem: akademeia.prep.courses@akademeia.edu.pl

Wydziały
Nauki społeczne
Head of Social Sciences Department
Katarzyna Borzym
Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia, SGH w Warszawie / Psychologia i Filozofia, Uniwersytet Warszawski
Head of Social Sciences Department
Katarzyna Borzym
Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia, SGH w Warszawie / Psychologia i Filozofia, Uniwersytet Warszawski
Social Sciences Department
 • Social Sciences Department

  Wydział nauk społecznych

  W ramach działalności Social Sciences Department realizujemy przedmioty z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym naciskiem na ekonomię, politykę, socjologię, antropologię i psychologię.

  Naszym celem jest przygotowanie uczniów do kontynuowania ścieżki edukacyjnej i docelowo zawodowej w obrębie takich kierunków jak: prawo, ekonomia, zarządzenie, politologia, psychologia oraz wiele, wiele innych.

  Zwracamy zczególną uwagę na pisanie esejów. Praktyka ta przygotowuje uczniów do logicznego myślenia i syntezy wiedzy zdobywanej w ramach nauki różnych przedmiotów.

Zadaniem nauk społecznych jest próba zrozumienia i opisu świata, który nas otacza.

Jest to świat instytucji, współzależności, przemian na szczeblu globalnym i lokalnym. Aby to zrozumieć, konieczne jest podejście interdyscyplinarne i korzystanie z dorobku i metodologii różnych dziedzin nauki. Dlatego analizując konkretne kwestie i wyzwania współczesnego świata, jak chociażby przyszłość Unii Europejskiej, odwołujemy się do historii, polityki, ekonomii i socjologii.

Młodzi ludzie są w stanie dostrzec różne punkty widzenia, a ich ogląd świata staje się kompleksowy i ciekawy. W ten sposób przygotowujemy ich do roli aktywnych uczestników życia społecznego i świadomych obywateli Europy i świata.”

Katarzyna Borzym
HEAD OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT

Ekonomia

Ekonomia pozwala uczniom zrozumieć świat współczesnej gospodarki oraz stosunków międzynarodowych.

Kurs został wzbogacony o tematy z różnych dziedzin nauki tak by uwzględniał aktualny dyskurs akademicki oraz obszar badań naukowych, w tym: ekonomię behawioralną, ekonomię eksperymentalną oraz teorię gier.

Economics:

 • Microeconomics​
 • Macroeconomics​
 • International Economics​
 • Development Economics

Polityka

Polityka ma na celu zapoznanie uczniów ze zmianami globalnymi na świecie.

Uczniowie dowiadują się w jakim stopniu tradycyjne podejście do polityki zmieniło się na przestrzeni lat. Co więcej, sposób w jaki przeprowadzamy lekcje z tego przedmiotu pozwala uczniom na dogłębną analizę konkretnych zagadnień, wydarzeń bądź sytuacji konfliktowych charakterystycznych dla danego system politycznego.

Politics:

 • British Politics and Government
 • European Union
 • American Politics and Government
 • Political Ideologies

Historia

Uważamy, że bez znajomości historii nie można w pełni zrozumieć zagadnień z zakresu nauk społecznych.

Z tego powodu przykładamy dużą wagę do tego przedmiotu, który koncentruje się głównie na analizie relacji między państwem a obywatelem oraz tego jak ta interakcja zmieniała się na przestrzeni stuleci. Oprócz tego, chcielibyśmy aby nasi uczniowie byli świadomi tego, jakie wydarzenia historyczne oraz w jaki sposób ukształtowały świat, który znamy i w którym żyjemy. Z pomocą nauczyciela, uczniowie merytorycznie oraz krytycznie analizują znaczenie konkretnych zjawisk, faktów, zdarzeń.

History:

 • French Revolution​
 • Soviet Russia​
 • Civil Rights and Race Relations in the US​
 • International Relations 1879-1945

Social Sciences Department nie byłby kompletny bez przedmiotów zogniskowanych wokół dyscyplin takich jak: socjologia, antropologia czy psychologia społeczna.

Uważamy, że ich znajomość pomoże naszym uczniom lepiej zrozumieć zagadnienia z zakresu polityki, historii czy ekonomii oraz zapewni im naukowe i merytoryczne przygotowanie do późniejszej samodzielnej analizy konkretnych zjawisk.

Sociology:

 • Education
 • Culture and Identity
 • Global Development
 • Crime and Deviance

Psychology:

 • Social Psychology
 • Cognitive Psychology
 • Attachment
 • Abnormal Psychology
 • Biological psychology
 • Psychology of Relationships
 • Schizophrenia

Zajęcia fakultatywne:

 • Business Studies
 • Economics Olympiad ​
 • Psychology
 • Global Development

Nasi uczniowie otrzymali oferty z najlepszych uniwersytetów na świecie:

 • University of Cambridge, Human, Social and Political Science
 • University of Cambridge, History and Politics
 • University College London (UCL), Economics
 • University College London (UCL), Psychology
 • University College London (UCL), Social Sciences
 • London School of Economics and Political Science (LSE), Politics, Philosophy and Economics
 • London School of Economics and Political Science (LSE), Economics and Economic History
 • London School of Economics and Political Science (LSE), International Social and Public Policy
 • King’s College London, International Development
 • SOAS, Development Studies
 • Goldsmiths, University of London, Anthropology and Media
 • University of Edinburgh, History and Economics
 • University of Warwick, Economics
 • Erasmus University Rotterdam, International Business and Economics
 • ESADE, Business Administration
 • EU Business School Barcelona
 • University of Amsterdam, Psychology
 • University of Amsterdam, Media & Communications
 • Erasmus University, Rotterdam, International Business Administration
 • Erasmus University, Rotterdam, Economics & Business Economics
calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+