fbpx

Wspieramy zdolnych uczniów. Przyjmujemy zgłoszenia do Programu Stypendialnego. Dowiedz się więcej.

Oferta akademicka
Zajęcia uzupełniające

Enrichment Program

Chcemy obudzić w naszych uczniach ciekawość świata. Chcemy pokazać im szerokie spectrum możliwości, obszarów w których mogą się sprawdzić bądź dziedzin, które mogą ich zainteresować.

Oprócz bogatej oferty akademickiej proponujemy naszych uczniom dodatkowe aktywności, tzw. zajęcia “wzbogacające”:

  • Spotkania z ekspertami różnych dziedzin nauki, ludźmi kultury oraz sztuki, świadkami historii oraz wziętymi przedsiębiorcami;
  • Warsztaty;
  • Wyjazdy szkoleniowe;
  • Staże oraz praktyki;
  • Wolontariaty;

Friday Enrichment Program to cotygodniowe wydarzenia będące dopełnieniem zajęć szkolnych. Uczniowie biorą udział w warsztatach, wykładach gości specjalnych, chodzą do teatru i na wystawy. Wszystko po to, by na tematy omawiane w szkole mogli spojrzeć z innej, szerszej perspektywy.

Na przykładzie kilku wydarzeń, które miały miejsce do tej pory:

  • Spotkanie z Haliną Birenbaum, ocaloną z Holocaustu, pisarką oraz tłumaczką – niezwykła historia opowiedziana przez osobę, która była jej naocznym świadkiem, historia opowiedziana z innej perspektywy, perspektywy uczestnika.
  • Warsztaty dotyczące ostatniej kampanii i wyborów prezydenckich w USA – wiedza merytoryczna, praktyczna oraz politologiczna na temat jednego z najważniejszych wydarzeń tego roku.
  • Kino albo teatr – zobrazowanie przerabianej właśnie lektury i jednocześnie przyczynek do dyskusji na temat różnych interpretacji tego samego dzieła.

Sport Program

Podczas zajęć sportowych, obok nauki elementów gry w danej dyscyplinie, koncentrujemy się na nabyciu i rozwinięciu odpowiednich cech charakteru.

Pewność siebie, zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność i umiejętność wyciągania wniosków z porażki towarzyszą profesjonalnym sportowcom przez całą karierę. W naszym programie chcemy, aby każdy uczeń pokonując pewne bariery, mógł choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwy zwycięzca.

Uczniów, którzy trenują profesjonalnie wspieramy w realizacji marzeń.

Projekt sportowy opiera się na nauce wielu dyscyplin, między innymi tenis, łyżwy, wioślarstwo, lekkoatletyka oraz gry zespołowe.

Pragniemy, aby każdy absolwent naszej szkoły odnalazł swoją ulubioną aktywność fizczną, która poza czerpaniem satysfakcji, pomoże utrzymać jak najlepszą kondycję.


Entrepreneurship Program

Praca projektowa w ramach autorskiego programu Entrepreneurship

 Entrepreneurship (inaczej: Przedsiębiorczość) wyposaża uczniów w umiejętności przywódcze,  przydatne na stanowiskach kierowniczych; pokazuje jak dzięki dobrze prosperującemu przedsiębiorstwu mogą w przyszłości osiągnąć sukces i satysfakcję zawodową.

W dzisiejszych czasach,  nie zawsze dyplom ukończenia studiów jest dla młodych ludzi gwarancją zdobycia stabilnej pracy, rozwoju w wybranym kierunku czy awansu. Istnieje wiele czynników takich jak wzrost populacji, kryzys ekonomiczny, globalizacja, spadek poziomu płac, które w znaczący sposób utrudniają im osiągnięcie sukcesu na rynku pracy, tym samym sprawiają, że ich przyszłość wcale nie wygląda tak różowo.

Program Entrepreneurship ma na celu wyposażenie uczniów w umiejętności oraz postawy z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów, którzy chcą rozwinąć swój potencjał oraz kreatywność, zarówno w perspektywie obecnych jak i przyszłych działań związanych z samorozwojem. Entrepreneurship to przede wszystkim praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Zajęcia bazują w dużym stopniu na analizie konkretnych przypadków, kierunków, zjawisk i wydarzeń (ang. case studies) oraz pracy w grupach, dzięki której uczniowie mogą nie tylko uczyć się od prowadzącego albo również od siebie nawzajem. Modele czy struktury sprzedażowe, które będą omawiane na lekcjach, to grupa tzw. najlepszych praktyk na światowym poziomie. Dzięki dokładnej analizie i omówieniu wybranych kazusów, uczniowie nie tylko będą mogli wypracować swój własny pogląd oraz opinie na temat danego zagadnienia ale również zyskają wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w praktyce.


Enrichment Program Sport Program Entrepreneurship Program
calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+