fbpx

Akademeia Virtual Open Day on Saturday, October 16th at 10:00am. All invited. Registration required. 

Oferta akademicka
Zajęcia uzupełniające

Edukacja artystyczna (Creative Programme)

W Akademeia High School kładziemy bardzo duży nacisk na edukację artystyczną i kreatywność – nasi uczniowie mogą korzystać z obecności i doświadczenia wielu znanych projektantów i artystów.

Uczestniczą w cotygodniowych wycieczkach muzealnych na wystawy organizowane w Warszawie i okolicach, mogą także brać udział w corocznych wyprawach do większych ośrodków kultury, takich jak Londyn czy Florencja.

Ponadto mogą angażować się w praktyczne warsztaty twórcze prowadzone przez artystów reprezentujących najlepsze instytucje europejskie, takie jak Bartlett School of Architecture.


Sport (Sports Programme)

Sport jest jednym z elementów procesu edukacyjnego w liceum Akademeia High School.

Wierzymy, że sport przyczynia się do kształtowania nie tylko ciała, ale także charakteru, a zarazem jest szczególnie ważny w procesie nauki, w pracy zespołowej i budowaniu wytrzymałości.

Każdy spośród naszych uczniów musi uczestniczyć w treningach co najmniej jednego sportu zespołowego oraz ma możliwość uprawiania dyscyplin indywidualnych.


Przygotowanie do egzaminów SAT/ACT (American Programme)

Pomimo tego, że Akademeia High School opiera swój program na brytyjskim modelu szkolnictwa obejmującym programy iGCSE oraz A Level, uczniowie, którzy chcą studiować w Stanach Zjednoczonych, mogą przygotowywać się do egzaminów SAT i ACT pod okiem ekspertów zajmujących się amerykańskimi egzaminami i przedstawicieli kadry naukowej, którzy sami studiowali w USA.


Przedsiębiorczość (eng. Entrepreneurship Programme)

Przedsiębiorczość jest przede wszystkim sposobem myślenia.

Dzięki naszemu programowi uczniowie mogą rozwijać różnorodne umiejętności i uczyć się, jak definiować i analizować problemy oraz skutecznie je rozwiązywać. W ramach programu wykorzystujemy stosowane w szkołach biznesowych narzędzia, przy użyciu których uczestnicy pracują nad projektami, wykorzystując metodologię badań case studies.


Program wzbogacający & Wolontariat (Enrichment Programme & Voluntary)

W Akademeia High School staramy się dbać o to, by wszyscy nasi uczniowie byli świadomymi społecznie obywatelami.

W tym celu stworzyliśmy Program Wzbogacający (Enrichment Programme), w ramach którego oferujemy naszym uczniom szeroki wybór zajęć dodatkowych. Wśród nich można wymienić między innymi wykłady uznanych naukowców, plenerowe warsztaty artystyczne, udział w długoterminowych projektach typu start-up prowadzonych przez autorytety w dziedzinie biznesu, wyjazdy do miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury, a także staże i wolontariat.

Działania te pomagają naszym uczniom rozwijać ich zainteresowanie otaczającym ich światem. Pozwalają im także przeżywać sytuacje życiowe, w których mogą wykorzystać swoje stale rosnące zasoby wiedzy. W czasie zajęć uczniowie ćwiczą również pracę zespołową, kompetencje komunikacyjne i inne umiejętności miękkie, które stanowią fundament sukcesu w XXI wieku.

Uczniowie mogą realizować własne projekty charytatywne, co zwiększa ich świadomość społeczną i wzmaga empatię. Fundacja Akademeia High School wspiera różnorodne inicjatywy uczniowskie, od organizacji zbiórek prezentów bożonarodzeniowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji po wycieczki dla dzieci mieszkających w uboższych dzielnicach Warszawy.


Edukacja artystyczna Sport Przygotowanie do egzaminów SAT/ACT Przedsiębiorczość Program wzbogacający & Wolontariat
Udział w wolontariacie szkolnym daje naszym uczniom

poczucie sprawczości i odpowiedzialności za siebie i za innych. Akademeia High School kształci ludzi, którzy będą nie tylko liderami, ale będą w swojej pracy (jako szefowie albo właściciele firm) odpowiadali za innych. Muszą poznać różne perspektywy patrzenia na świat, żeby widzieć więcej.

Uczymy ich, że odpowiadają nie tylko za siebie, ale za losy ludzi, których będą zatrudniać i ich rodzin. Będą odpowiadać za swoją okolicę, kraj, Europę, a może i w jakiejś części za to, co się dzieje na świecie. Chcemy kształcić świadomych i odpowiedzialnych obywateli świata.

Maryna Czaplińska
Fundacja Akademeia High School

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+