fbpx

Zapraszamy na Dzień Otwarty – 20 stycznia 2019 o godz. 14:00. Dowiedz się więcej

Rekrutacja 2018/2019
Admissions Tutors
Marta Dżoga & Maria Głowacka
Admissions Tutors
Marta Dżoga & Maria Głowacka

Rekrutacja do liceum 2018/2019

Proces rekrutacyjny do liceum traktujemy przede wszystkim jako okazję do jak najlepszego poznania kandydatów.

W związku z innowacyjną na gruncie polskiej edukacji formułą szkoły, również proces rekrutacyjny jest wyjątkowy.

Etapy rekrutacji do liceum

W trakcie kolejnych etapów chcemy dowiedzieć się jak najwięcej na temat umiejętności i predyspozycji ucznia.

Etap 1

Indywidualne spotkanie informacyjne z opiekunem aplikacyjnym. W czasie spotkania uczeń oraz rodzice poznają szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły, założeń programowych, filozofii nauczania oraz dalszych etapów rekrutacji. Decyzję o wzięciu udziału w dalszej części rekrutacji podejmują Państwo dopiero po spotkaniu z opiekunem aplikacyjnym. 

Etap 2

Weekend diagnostyczny, czyli diagnostyka potencjału ucznia to m.in. uczestnictwo w 2 wykładach z przedmiotów akademickich. Podczas zajęć przedstawimy kandydatom treści, z którymi nie mieli okazji spotkać się w szkole. Następnie przez różnego rodzaju autorskie ćwiczenia i warsztaty sprawdzimy w jaki sposób uczniowie analizują, zapamiętują i przetwarzają nowo poznane treści. Zadania w grupach pozwolą nam ocenić, jak kandydaci radzą sobie z pracą zespołową oraz projektową. Test z angielskiego określi poziom zaawansowania znajomości języka. Spotkanie z psychologiem edukacyjnym nakreśli profil ucznia, dzięki czemu umożliwi nam określenie preferowanych stylów uczenia się.

Ta część rekrutacji służy przede wszystkim odkrywaniu umiejętności i potencjału uczniów. Proces diagnostyczny trwa 2 dni i odbywa się w trybie weekendowym. Najbliższy weekend diagnostyczno-rekrutacyjny odbędzie się w dniach: 10.03 – 11.03.2018.

Koszt udziału w weekendzie diagnostyczno-rekrutacyjnym: 2 tys. zł.

Etap 3

W ramach podsumowania diagnostyki§, rodzice oraz uczeń otrzymają raport z rekomendacjami możliwych kierunków rozwoju oraz zaleceniami dotyczącymi przyszłej ścieżki edukacyjnej.

Etap 4

Czas na podjęcie decyzji. Udział w rekrutacji nie zobowiązuje do zapisania się do szkoły.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Weekend diagnostyczny - luty 2018

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+