Zapraszamy na Dzień Otwarty – w sobotę, 20 października o godz. 10:00. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Dowiedz się więcej

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Admissions Tutors
Marta Dżoga & Maria Głowacka
Admissions Tutors
Marta Dżoga & Maria Głowacka

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

Proces rekrutacyjny do liceum traktujemy przede wszystkim jako okazję do jak najlepszego poznania kandydatów.

W związku z innowacyjną na gruncie polskiej edukacji formułą szkoły, również proces rekrutacyjny jest wyjątkowy.

Daty weekendów rekrutacyjno-diagnostycznych:

17 – 18 listopada 2018
19 – 20 stycznia 2019
9 – 10 lutego 2019
9 – 10 marca 2019
11 – 12 maja 2019

Etapy rekrutacji do liceum

W trakcie kolejnych etapów chcemy dowiedzieć się jak najwięcej na temat umiejętności i predyspozycji ucznia.

Etap 1

Indywidualne spotkanie informacyjne z opiekunem aplikacyjnym. W czasie spotkania uczeń oraz rodzice poznają szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły, założeń programowych, filozofii nauczania oraz dalszych etapów rekrutacji. Decyzję o wzięciu udziału w dalszej części rekrutacji podejmują Państwo dopiero po spotkaniu z opiekunem aplikacyjnym. 

Etap 2

Weekend diagnostyczny, czyli diagnostyka potencjału ucznia to m.in. uczestnictwo w 2 wykładach z przedmiotów akademickich. Podczas zajęć przedstawimy kandydatom treści, z którymi nie mieli okazji spotkać się w szkole. Następnie przez różnego rodzaju autorskie ćwiczenia i warsztaty sprawdzimy w jaki sposób uczniowie analizują, zapamiętują i przetwarzają nowo poznane treści. Zadania w grupach pozwolą nam ocenić, jak kandydaci radzą sobie z pracą zespołową oraz projektową. Test z angielskiego określi poziom zaawansowania znajomości języka. Spotkanie z psychologiem edukacyjnym nakreśli profil ucznia, dzięki czemu umożliwi nam określenie preferowanych stylów uczenia się.

Ta część rekrutacji służy przede wszystkim odkrywaniu umiejętności i potencjału uczniów. Proces diagnostyczny trwa 2 dni i odbywa się w trybie weekendowym. 

Koszt udziału w weekendzie diagnostyczno-rekrutacyjnym: 2 tys. zł.

Etap 3

W ramach podsumowania diagnostyki, rodzice oraz uczeń otrzymają raport z rekomendacjami możliwych kierunków rozwoju oraz zaleceniami dotyczącymi przyszłej ścieżki edukacyjnej.

Etap 4

Czas na podjęcie decyzji. Udział w rekrutacji nie zobowiązuje do zapisania się do szkoły.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Weekend diagnostyczny - luty 2018

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+