fbpx

Najbliższy weekend rekrutacyjny odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2018. Dowiedz się więcej

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Admissions Tutors
Marta Dżoga & Maria Głowacka
Admissions Tutors
Marta Dżoga & Maria Głowacka

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

Proces rekrutacyjny do liceum traktujemy przede wszystkim jako okazję do jak najlepszego poznania kandydatów.

W związku z innowacyjną na gruncie polskiej edukacji formułą szkoły, również proces rekrutacyjny jest wyjątkowy.

Daty weekendów rekrutacyjno-diagnostycznych:

17 – 18 listopada 2018
(dla uczniów aplikujących na: Year 10 – iGCSE)

19 – 20 stycznia 2019
(dla uczniów aplikujących na: Years 11 & 12 – Pre-A-Level & A-Level)

9 – 10 lutego 2019
 (dla uczniów aplikujących na: Year 10 – iGCSE)

9 – 10 marca 2019 
(dla uczniów aplikujących na: Years 9,10,11,12 – iGCSE, Pre-A-Level, A-Level)

11 – 12 maja 2019
(dla uczniów ubiegających się o stypendia)

Etapy rekrutacji do liceum w roku szkolnym 2019/2020

W trakcie kolejnych etapów rekrutacji chcemy dowiedzieć się jak najwięcej na temat umiejętności i predyspozycji ucznia.

 

Etap 1

Indywidualne spotkanie informacyjne z opiekunem aplikacyjnym. W czasie spotkania uczeń oraz rodzice poznają szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły, założeń programowych, filozofii nauczania oraz dalszych etapów rekrutacji.

 

Etap 2

Diagnostyka potencjału ucznia:

  1. Wykłady uniwersyteckie po angielsku, uzupełnione o testy sprawdzające przyswajanie i rozumienie treści abstrakcyjnych, myślenie analityczne, zdolność wyciągania wniosków, umiejętność porównywania danych.
  2. Test kompetencyjny z języka angielskiego.
  3. Indywidualne spotkania diagnostyczne z nauczycielami przedmiotowymi/ sprawdzamy nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim predyspozycje.
  4. Dwa zadania grupowe / sprawdzamy umiejętności miękkie i predyspozycje społecz
  5. Test z matematyki. 

Ta część rekrutacji służy przede wszystkim odkrywaniu umiejętności i potencjału uczniów. Proces diagnostyczny trwa 2 dni i odbywa się w trybie weekendowym.  Koszt udziału w weekendzie diagnostyczno-rekrutacyjnym: 2 tys. zł.

 

Etap 3

W ramach podsumowania diagnostyki, rodzice oraz uczeń otrzymają raport z rekomendacjami możliwych kierunków rozwoju oraz zaleceniami dotyczącymi przyszłej ścieżki edukacyjnej.

 

Etap 4

Czas na podjęcie decyzji. Udział w rekrutacji nie zobowiązuje do zapisania się do szkoły.

 

Skontaktuj się z nami:

Maria Głowacka
Admissions Tutor
maria.glowacka@akademeia.edu.pl
+48 22 299 87 80

Weekend diagnostyczny - luty 2018

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+