fbpx

Zapraszamy na Dzień Otwarty w sobotę 11 stycznia o godz. 9:45! Zarejestruj się.

Rekrutacja
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Proces rekrutacyjny do liceum traktujemy przede wszystkim jako okazję do jak najlepszego poznania kandydatów. Dlatego też jest on wyjątkowy na tle polskiego systemu edukacji.

Najbliższe weekendy rekrutacyjne
 • 25 – 26 stycznia 2020 – Year 12
 • 29 lutego – 1 marca 2020 – Year 10
 • 21 – 22 marca 2020 – Foundation Year i Year 10

Zapisy:

Maria Głowacka
Monika Heldt

Admissions Tutors
admissions@akademeia.edu.pl 
+48 22 299 87 80

General Akademeia High School
 • Rozpoczęcie nauki w Akademeia High School
 • General Akademeia High School

  Oferujemy brytyjski model nauczania, w którym realizujemy czteroletni program przygotowujący do egzaminów iGCSE i A Level (Years 10 – 13).

  • Year 10większość uczniów dołącza do nas na rok Year 10 w ramach programu czteroletniego.

  Uczniowie mogą również rozpocząć naukę w Akademeia High School począwszy od roku:

  • Year 12 – w ramach programu dwuletniego, obejmującego wyłącznie program A Level.
  • Foundation Year –  w ramach programu przygotowawczego do czteroletniego liceum.

Etapy rekrutacji do liceum w roku szkolnym 2020/2021

W trakcie kolejnych etapów rekrutacji chcemy dowiedzieć się jak najwięcej na temat umiejętności i predyspozycji ucznia.

Rodzice mogą odbyć indywidulane spotkanie informacyjne z opiekunem aplikacyjnym. W czasie tego spotkania uczeń oraz rodzice poznają szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły, założeń programowych, filozofii nauczania oraz dalszych etapów rekrutacji. Spotkanie to nie jest obowiązkowym etapem rekrutacyjnym.

Etap 1

Udział w weekendzie rekrutacyjnym.

Ta część rekrutacji służy przede wszystkim odkrywaniu umiejętności i potencjału uczniów. Proces oceny potencjału akademickiego trwa 2 dni i odbywa się w trybie weekendowym. Uwzględnia:

 1. Wykłady uniwersyteckie po angielsku, uzupełnione o testy sprawdzające przyswajanie i rozumienie nowych treści, myślenie analityczne, zdolność wyciągania wniosków, umiejętność porównywania danych.
 2. Test kompetencyjny z języka angielskiego.
 3. Indywidualne spotkania diagnostyczne z nauczycielami przedmiotowymi / sprawdzamy nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim predyspozycje.
 4. Zadania grupowe / sprawdzamy umiejętności miękkie i predyspozycje społeczne
 5. Test z matematyki. 

Koszt udziału w weekendzie rekrutacyjnym: 2 tys. zł.

Najbliższe weekendy rekrutacyjne:

 • 25 – 26 stycznia 2020 – Year 12
 • 29 lutego – 1 marca 2020 – Year 10
 • 21 – 22 marca 2020 – Foundation Year i Year 10

 

Etap 2

W ramach podsumowania oceny potencjału akademickiego, rodzice oraz uczeń otrzymają raport z rekomendacjami możliwych kierunków rozwoju oraz zaleceniami dotyczącymi przyszłej ścieżki edukacyjnej.

 

Etap 3

Czas na podjęcie decyzji. Udział w rekrutacji nie zobowiązuje do zapisania się do szkoły. 

Decyzja dotycząca przyjęcia ucznia do szkoły jest podejmowana w oparciu o raport.

 

Skontaktuj się z nami:

Maria Głowacka
Monika Heldt

Admissions Tutors
admissions@akademeia.edu.pl 
+48 22 299 87 80

Weekend rekrutacyjny - luty 2019

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+