fbpx

Akademeia Virtual Open Day on Saturday, October 16th at 10:00am. All invited. Registration required. 

Dołącz do nas!
Rekrutacja

Rekrutacja

Proces rekrutacyjny do liceum traktujemy przede wszystkim jako okazję do jak najlepszego poznania kandydatów. Dlatego też jest on wyjątkowy na tle polskiego systemu edukacji.

Wszyscy kandydaci otrzymają informację zwrotną o ich potencjale akademickim i umiejętnościach od naszej wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

General Akademeia High School
 • Rozpoczęcie nauki w Akademeia High School
 • General Akademeia High School

  Oferujemy brytyjski model nauczania, w którym realizujemy czteroletni program przygotowujący do egzaminów iGCSE (Years 10 – 11) i A Level (Years 12 – 13).

  • Year 10większość uczniów dołącza do nas na rok Year 10 w ramach programu czteroletniego.

  Uczniowie mogą również rozpocząć naukę w Akademeia High School począwszy od roku:

  • Year 12 – w ramach programu dwuletniego, obejmującego wyłącznie program A Level.
  • Foundation Year (Year 9) –  w ramach programu przygotowawczego do czteroletniego liceum.

Zestawienie porównawcze systemów: brytyjskiego (Akademeia High School), amerykańskiego/ kanadyjskiego oraz International Baccalaureate (IB).

Akademeia High School/UK Polska USA & Kanada IB
Year 9 (Foundation Year) 8. klasa szkoły podstawowej 8. klasa Middle years programme
Year 10 (iGCSE) 1. klasa szkoły średniej 9. klasa Middle years programme
Year 11 (iGCSE)  2. klasa szkoły średniej 10. klasa Middle years programme
Year 12 (A Level) 3. klasa szkoły średniej 11. klasa

Diploma programme

Year 13 (A Level) 4. szkoły średniej 12. klasa

Diploma programme

 

W czasie rekrutacji chcemy jak najlepiej poznać ucznia, jego zainteresowania, predyspozycje i umiejętności, aby pomóc mu świadomie wybrać drogę edukacyjną.

Na życzenie, rodzice mogą spotkać się indywidualnie z opiekunem rekrutacyjnym i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu naszej szkoły, o realizowanym programie akademickim, o filozofii nauczania w AHS i wszystkich etapach rekrutacji.

Udział w weekendzie rekrutacyjnym

Weekend rekrutacyjny dla kandydatów trwa przez dwa kolejne dni weekendowe: sobotę i niedzielę.

Weekend rekrutacyjny dla kandydatów do klas: Year 9 oraz Year 10 składa się z następujących etapów:
1. Wysłuchanie dwóch wykładów wygłoszonych po angielsku, po których kandydaci piszą test sprawdzający ich zdolność uczenia się i rozumienia nowych zagadnień, umiejętność krytycznego myślenia, wyciągania wniosków i porównywania danych.
2. Test znajomości języka angielskiego oraz test z matematyki
3. Spotkania indywidualne z nauczycielami AHS: oceniamy nie tylko wiedzę kandydata, ale przede wszystkim jego podejście do nauki.
4. Zadanie grupowe, podczas którego sprawdzamy umiejętność pracy w grupie oraz zdolności komunikacyjne.

Weekend rekrutacyjny dla kandydatów do klas Year 12 składa się z następujących części:
1. Wysłuchanie jednego interdyscyplinarnego wykładu, wygłoszonego po angielsku, po którym kandydaci piszą test sprawdzający ich zdolność uczenia się i rozumienia nowych zagadnień, umiejętność krytycznego myślenia, wyciągania wniosków i porównywania danych.
2. Test znajomości języka angielskiego oraz test z matematyki  (tylko jeśli wybierają matematykę jako przedmiot w ramach programu  A Level)
3. Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów wybranych w ramach programu A Level: oceniany jest poziom zaawansowania wiedzy kandydata oraz jego podejście do nauki.

Skontaktuj się z nami

ahs.admissions@akademeia.edu.pl

+48 22 299 87 80

Weekend rekrutacyjny

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+