Najbliższy weekend diagnostyczno-rekrutacyjny: 10.03 – 11.03.2018

Szkoła to nie tylko lekcje

System mentorski

Każdy uczeń ma mentora.

Mentorzy, doświadczeni nauczyciele i pedagodzy, bacznie przyglądają się postępom swoich podopiecznych, identyfikują potencjalne trudności i wskazują optymalne rozwiązania. Mentor od samego początku doradza w doborze przedmiotów, staży czy praktyk.

Jest to jedna z najefektywniejszych metod nauki inspirowana relacją mistrz-uczeń, w której mentor przyjmuje rolę doświadczonego doradcy i konsultanta. Regularne spotkania są wpisane w plan lekcji.

System domów

Uczniowie, oprócz grup przedmiotowych, pracują także w społecznościach zwanych “domami”.

“Domy” to doskonały i wypróbowany w wielu brytyjskich szkołach sposób budowania ducha zdrowego współzawodnictwa, pobudzenia kreatywności oraz umacniania relacji między uczniami. Uczniowie ćwiczą w nich komunikację w grupie, podejmowanie demokratycznych wyborów, bycie aktywnym i zaangażowanym członkiem społeczeństwa. 

Zadania stawiane grupom skupionym wokół “domów” pozwalają rozwijać różnorodne umiejętności. Wspólne przygotowywanie np. przedstawień teatralnych uczy pracy zespołowej, daje szansę na pokonanie lęku przed wystąpieniami publicznymi. Organizowanie akcji charytatywnych jest okazją do rozwijania wrażliwości społecznej i empatii. Wyprawy badawcze i spotkania z ciekawymi ludźmi rozbudzają pasje, udowadniają, że nauka i praca połączone z zaangażowaniem dają więcej radości.

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_iconicon_speakericon_video_playShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+