fbpx

Już w październiku 2021 ruszają nasze Kursy Przygotowawcze w wersji online. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów w wieku 12- 15 lat. Prosimy o kontakt pod adresem: akademeia.prep.courses@akademeia.edu.pl

25 – 26 kwietnia 2020
Weekend Rekrutacyjny Online - Years 10 & 12

Weekend rekrutacyjny w trybie online (25-26 kwietnia)

Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa kwietniowy weekend rekrutacyjny zostanie przeprowadzony w trybie online. Kandydaci zostaną poinformowani o procesie rekrutacyjnym drogą mailową.

Proces rekrutacyjny do liceum traktujemy przede wszystkim jako okazję do jak najlepszego poznania kandydatów. Dlatego też jest on wyjątkowy na tle polskiego systemu edukacji.

Oferujemy brytyjski model nauczania, w którym realizujemy czteroletni program przygotowujący do egzaminów iGCSE i A Level (Years 10 – 13). Nadchodzący kwietniowy weekend rekrutacyjny online jest przewidziany dla uczniów, którzy we wrześniu chcą rozpocząć naukę w Akademeia High School począwszy od:

  • Year 10w ramach którego realizujemy czteroletni program przygotowujący do egzaminów iGCSE i A Level (Years 10 – 13).
  • Year 12 – w ramach którego oferujemy program dwuletni, obejmujący wyłącznie program A Level (Years 12 – 13).

Porównanie systemów edukacji: Polska a inne kraje

Porównanie poziomów kształcenia w polskim, brytyjskim, amerykańskim, kanadyjskim systemie edukacji oraz w systemie IB.

Akademeia High School/
Wielka Brytania
Polska USA i Kanada IB
Year 9 (Foundation Year) Klasa 8. szkoły podstawowej Grade 8 Middle years programme
Year 10 (iGCSE) Klasa 1. szkoły średniej Grade 9 Middle years programme
Year 11 (iGCSE) Klasa 2. szkoły średniej Grade 10 Middle years programme
Year 12 (A Level) Klasa 3. szkoły średniej Grade 11

Diploma programme

Year 13 (A Level) Klasa 4. szkoły średniej Grade 12

Diploma programme


 

Etapy rekrutacji do liceum 

W trakcie kolejnych etapów rekrutacji chcemy dowiedzieć się jak najwięcej na temat umiejętności i predyspozycji ucznia.

Rodzice mogą skontaktować się telefonicznie albo drogą mailową z naszym zespołem ds. rekrutacji. W ten sposób uczeń oraz rodzice mogą poznać szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły, założeń programowych, filozofii nauczania oraz dalszych etapów rekrutacji.

Etap 1

Udział w weekendzie rekrutacyjnym online.
Ta część rekrutacji służy przede wszystkim odkrywaniu umiejętności i potencjału uczniów. Proces oceny potencjału akademickiego trwa 2 dni i odbywa się w trybie weekendowym. Uwzględnia:

  1. Wykłady uniwersyteckie po angielsku, uzupełnione o testy sprawdzające przyswajanie i rozumienie nowych treści, myślenie analityczne, zdolność wyciągania wniosków, umiejętność porównywania danych.
  2. Test kompetencyjny z języka angielskiego.
  3. Indywidualne spotkania diagnostyczne z nauczycielami przedmiotowymi, które sprawdzają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim predyspozycje kandydata.
  4. Test z matematyki. 

Koszt udziału w weekendzie rekrutacyjnym: 2 tys. zł.

 

Etap 2

W ramach podsumowania oceny potencjału akademickiego, rodzice oraz uczeń otrzymają raport z rekomendacjami możliwych kierunków rozwoju oraz zaleceniami dotyczącymi przyszłej ścieżki edukacyjnej.

 

Etap 3

Czas na podjęcie decyzji. Udział w rekrutacji nie zobowiązuje do zapisania się do szkoły. 

Decyzja dotycząca przyjęcia ucznia do szkoły jest podejmowana w oparciu o raport.


 

Skontaktuj się z nami!

Maria Głowacka
Monika Heldt

Admissions Tutors
admissions@akademeia.edu.pl 
+48 22 299 87 80

O weekendzie rekrutacyjnym Porównanie systemów edukacji Etapy rekrutacji Kontakt
calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+