27 - 28 czerwca 2020
Weekend rekrutacyjny online

Jeżeli chcesz wziąć udział w czerwcowym weekendzie rekrutacyjnym w trybie, skontakuj się z naszym zespołem Admissions: 

Monika Heldt
Admissions Tutor
admissions@akademeia.edu.pl 
+48 22 299 87 80


Oferujemy brytyjski model nauczania, w którym realizujemy czteroletni program przygotowujący do egzaminów iGCSE i A Level (Years 10 – 13). Proces rekrutacyjny do liceum traktujemy przede wszystkim jako okazję do jak najlepszego poznania kandydatów. Dlatego też jest on wyjątkowy na tle polskiego systemu edukacji.

Czerwcowy weekend rekrutacyjny online jest przewidziany dla uczniów, którzy we wrześniu chcą rozpocząć naukę w Akademeia High School począwszy od:

  • Year 9 w ramach pięcioletniego programu przygotowującego do egzaminu iGCSE i matury A Level (odpowiednik klasy 8. polskiej szkoły podstawowej).
  • Year 10w ramach czteroletniego programu przygotowującego do egzaminu iGCSE i matury A Level (odpowiednik klasy 1. polskiej czteroletniej szkoły średniej);
  • Year 12 – w ramach dwuletniego programu przygotowującego wyłącznie do matury A Level (odpowiednik klasy 3. polskiej czteroletniej szkoły średniej).

Dlaczego warto wybrać Akademeię?

Akademeia to międzynarodowe liceum w Warszawie, które oferuje brytyjski program nauczania kończący się maturą A Level. Wychodzimy z założenia, że szkoła powinna być miejscem, gdzie uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania akademickie, poszerzać horyzonty, rozwijać pasje oraz zdobyć wykształcenie na najwyższym poziomie.

Wszyscy nasi nauczyciele są ekspertami w swoich dziedzinach z kwalifikacjami zdobytymi na najbardziej prestiżowych uniwersytetach na świecie takich jak Cambridge, Oxford, czy na uczelniach wchodzących w skład Ivy League. Ich pasja, doświadczenie i wykształcenie są fundamentami sukcesów naszych uczniów.

W 2019 r. nasi uczniowie uzyskali doskonałe wyniki z matury A Level – aż 74% arkuszy egzaminacyjnych naszych uczniów otrzymało najwyższe noty A* lub A. Taki wyniki plasuje Akademeię na równi z 25 najlepszymi szkołami prywatnymi w Wielkiej Brytanii. 100% naszych absolwentów dostało się na najlepsze światowe uczelnie, w tym Cambridge, UCL, LSE, czy New York University. Z myślą o uczniach zainteresowanych aplikowaniem na amerykańskie uczelnie, stworzyliśmy specjalny kurs przygotowawczy do egzaminów SAT/ACT.

Wierzymy, że równowaga wewnętrzna i dobre samopoczucie psychiczne są kluczowymi czynnikami wpływającymi na sukces w nauce, a co ważniejsze – na osiągnięcie szczęścia i spełnienia w życiu. Dlatego też zaangażowany i profesjonalny zespół psychologów i coachów jest stale do dyspozycji naszych uczniów.

Możemy ugościć uczniów z całej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ posiadamy nowoczesny internat i profesjonalne grono opiekunów.


 

Etapy rekrutacji do liceum 

W trakcie kolejnych etapów rekrutacji chcemy dowiedzieć się jak najwięcej na temat umiejętności i predyspozycji ucznia.

Zachęcamy rodziców do kontaktu telefonicznego albo mailowego z naszym zespołem ds. rekrutacji. W ten sposób uczeń oraz rodzice mogą poznać szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły, założeń programowych, filozofii nauczania oraz dalszych etapów rekrutacji.

Etap 1

Udział w weekendzie rekrutacyjnym online w dniach 27-28 czerwca.
Ta część rekrutacji służy przede wszystkim odkrywaniu umiejętności i potencjału uczniów. Proces oceny potencjału akademickiego trwa 2 dni i odbywa się w trybie weekendowym. Uwzględnia:

  1. Wykłady uniwersyteckie po angielsku, uzupełnione o testy sprawdzające przyswajanie i rozumienie nowych treści, myślenie analityczne, zdolność wyciągania wniosków, umiejętność porównywania danych.
  2. Test kompetencyjny z języka angielskiego.
  3. Indywidualne spotkania diagnostyczne z nauczycielami przedmiotowymi, które sprawdzają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim predyspozycje kandydata.
  4. Test z matematyki. 

Koszt udziału w weekendzie rekrutacyjnym: 2 tys. zł.

 

Etap 2

W ramach podsumowania oceny potencjału akademickiego, rodzice oraz uczeń otrzymają raport z rekomendacjami możliwych kierunków rozwoju oraz zaleceniami dotyczącymi przyszłej ścieżki edukacyjnej.

 

Etap 3

Czas na podjęcie decyzji. Udział w rekrutacji nie zobowiązuje do zapisania się do szkoły. 

Decyzja dotycząca przyjęcia ucznia do szkoły jest podejmowana w oparciu o raport.


 

Jeżeli chcesz wziąć udział w czerwcowym weekendzie rekrutacyjnym w trybie, skontakuj się z naszym zespołem Admissions:

Monika Heldt
Admissions Tutor
admissions@akademeia.edu.pl 
+48 22 299 87 80


 

Porównanie systemów edukacji: Polska a inne kraje

Porównanie poziomów kształcenia w polskim, brytyjskim, amerykańskim, kanadyjskim systemie edukacji oraz w systemie IB.

Akademeia High School/
Wielka Brytania
Polska USA i Kanada IB
Year 9 (Foundation Year) Klasa 8. szkoły podstawowej Grade 8 Middle years programme
Year 10 (iGCSE) Klasa 1. szkoły średniej Grade 9 Middle years programme
Year 11 (iGCSE) Klasa 2. szkoły średniej Grade 10 Middle years programme
Year 12 (A Level) Klasa 3. szkoły średniej Grade 11

Diploma programme

Year 13 (A Level) Klasa 4. szkoły średniej Grade 12

Diploma programme


 

Skontaktuj się z nami!


Monika Heldt

Admissions Tutor
admissions@akademeia.edu.pl 
+48 22 299 87 80

O weekendzie rekrutacyjnym Dlaczego warto wybrać Akademeię? Etapy rekrutacji Zapisz się! Porównanie systemów edukacji Kontakt
calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +