Dla kandydatów na Y9, Y10 i Y12
Weekendy Rekrutacyjne Online

Weekend rekrutacyjny

Proces rekrutacyjny do liceum traktujemy przede wszystkim jako okazję do jak najlepszego poznania kandydatów. Dlatego też jest on wyjątkowy na tle polskiego systemu edukacji.

Weekendy rekrutacyjne dla uczniów aplikujących do AHS na rok szkolny 2022/2023 zostały zaplanowane następująco:

20-21 listopada 2021 – kandydaci na Year 10 i Year 12

19-20 marca 2022 – kandydaci na  Year 10 i Year 12

14-15 maja 2022 – kandydaci na Year 9 i Year 12

4-5 czerwca 2022 – kandydaci do stypendium AHS oraz na Year 10 i Year 12

Oferujemy brytyjski model nauczania, w którym realizujemy czteroletni program przygotowujący do egzaminów iGCSE i A Level (Years 10 – 13).  Powyższe weekendy rekrutacyjne są przewidziane dla uczniów, którzy we wrześniu 2022 roku pragnęliby rozpocząć naukę w Akademeia High School począwszy od:

  • Year 9 –  w ramach roku przygotowawczego do czteroletniego programu iGCSE i A Level
  • Year 10 –  w ramach czteroletniego programu iGCSE i A Level
  • Year 12 – w ramach dwuletniego programu przygotowujący do egzaminów maturalnych A Level.

 

Wypełnij formularz rejestracyjny

Składanie aplikacji na listopadowy weekend rekrutacyjny rozpocznie się 20 października br. Zapraszamy na nasz wirtualny Dzień Otwarty 16 października 2021 roku na godzinę 10:00, aby dowiedzieć się więcej.

Aby wypełnić wniosek, podaj swój adres e-mail, zaznacz obowiązkowe zgody i kliknij przycisk „Submit”. Na podany adres e-mail otrzymasz zwrotną wiadomość z linkiem do strony z aplikacją i hasłem dostępu. Kliknij link, wprowadź hasło i wypełnij swoją aplikację.

Nie musisz wypełniać całego formularza podczas jednej sesji – jeśli potrzebujesz przerwy, możesz zachować swoją pracę, klikając przycisk „Save”. Aby powrócić do wypełniania aplikacji, kliknij link otrzymany w wiadomości e-mail i wprowadź hasło.

Po zakończeniu aplikacji kliknij przycisk „Submit”. Pamiętaj, że po tym nie będziesz mógł dokonywać żadnych zmian. Po wypełnieniu formularza otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i numerem wniosku. Formularz należy wypełnić wyłącznie w języku angielskim.


 

Porównanie systemów edukacji: Polska a inne kraje

Porównanie poziomów kształcenia w polskim, brytyjskim, amerykańskim, kanadyjskim systemie edukacji oraz w systemie IB.

Akademeia High School/
Wielka Brytania
Polska USA i Kanada IB
Year 9 (Foundation Year) Klasa 8. szkoły podstawowej Grade 8 Middle years programme
Year 10 (iGCSE) Klasa 1. szkoły średniej Grade 9 Middle years programme
Year 11 (iGCSE) Klasa 2. szkoły średniej Grade 10 Middle years programme
Year 12 (A Level) Klasa 3. szkoły średniej Grade 11

Diploma programme

Year 13 (A Level) Klasa 4. szkoły średniej Grade 12

Diploma programme


 

Etapy rekrutacji do liceum 

W trakcie kolejnych etapów rekrutacji chcemy dowiedzieć się jak najwięcej na temat umiejętności i predyspozycji ucznia.

Rodzice mogą skontaktować się telefonicznie albo drogą mailową z naszym zespołem ds. rekrutacji. W ten sposób uczeń oraz rodzice mogą poznać szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły, założeń programowych, filozofii nauczania oraz dalszych etapów rekrutacji.

Etap 1

Udział w weekendzie rekrutacyjnym online. Ta część rekrutacji służy przede wszystkim odkrywaniu umiejętności i potencjału uczniów. Proces oceny potencjału akademickiego trwa 2 dni i odbywa się w trybie weekendowym. Uwzględnia:

  1. Wykłady uniwersyteckie po angielsku, uzupełnione o testy sprawdzające przyswajanie i rozumienie nowych treści, myślenie analityczne, zdolność wyciągania wniosków, umiejętność porównywania danych.
  2. Test kompetencyjny z języka angielskiego.
  3. Indywidualne spotkania diagnostyczne z nauczycielami przedmiotowymi / sprawdzamy nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim predyspozycje.
  4. Test z matematyki. 

Przykładowy_test_z_matematyki

Przykładowy test z języka angielskiego: Booklet, pytania egzaminacyjne, klucz odpowiedzi.

Koszt udziału w weekendzie rekrutacyjnym: 2 tys. zł.

 

Etap 2

W ramach podsumowania oceny potencjału akademickiego, rodzice oraz uczeń otrzymają raport z rekomendacjami możliwych kierunków rozwoju oraz zaleceniami dotyczącymi przyszłej ścieżki edukacyjnej.

 

Etap 3

Czas na podjęcie decyzji. Udział w rekrutacji nie zobowiązuje do zapisania się do szkoły. 

Decyzja dotycząca przyjęcia ucznia do szkoły jest podejmowana w oparciu o raport.

Skontaktuj się z nami!

Monika Heldt
Admissions Tutor
ahs.admissions@akademeia.edu.pl 
+48 22 299 87 80
+48 538 052 454

O weekendzie rekrutacyjnym Wypełnij formularz rejestracyjny Porównanie systemów edukacji Etapy rekrutacji Kontakt
calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +