fbpx

Poznaj naszą szkołę na comiesięcznym Online Open Evening – zarejestruj się już teraz!

Dla kandydatów na Y10 i Y12
Weekend Rekrutacyjny Online - 29-30 maja

Weekend rekrutacyjny (29-30 maja)

Weekend rekrutacyjny zaplanowany na 29-30 maja odbędzie się online. Kandydaci zostaną poinformowani o procesie rekrutacyjnym drogą mailową.

Proces rekrutacyjny do liceum traktujemy przede wszystkim jako okazję do jak najlepszego poznania kandydatów. Dlatego też jest on wyjątkowy na tle polskiego systemu edukacji.

Oferujemy brytyjski model nauczania, w którym realizujemy czteroletni program przygotowujący do egzaminów iGCSE i A Level (Years 10 – 13). Nadchodzący majowy weekend rekrutacyjny jest przewidziany dla uczniów, którzy we wrześniu chcą rozpocząć naukę w Akademeia High School począwszy od:

  • Year 10 –  w ramach czteroletniego programu iGCSE i A Level
  • Year 12 – w ramach którego realizujemy dwuletni program przygotowujący do egzaminów A Level.

 

Wypełnij formularz rejestracyjny

Aby wypełnić wniosek, podaj swój adres e-mail, zaznacz obowiązkowe zgody i kliknij przycisk „Submit”. Na podany adres e-mail otrzymasz zwrotną wiadomość z linkiem do strony z aplikacją i hasłem dostępu. Kliknij link, wprowadź hasło i wypełnij swoją aplikację.

Nie musisz wypełniać całego formularza podczas jednej sesji – jeśli potrzebujesz przerwy, możesz zachować swoją pracę, klikając przycisk „Save”. Aby powrócić do wypełniania aplikacji, kliknij link otrzymany w wiadomości e-mail i wprowadź hasło.

Po zakończeniu aplikacji kliknij przycisk „Submit”. Pamiętaj, że po tym nie będziesz mógł dokonywać żadnych zmian. Po wypełnieniu formularza otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i numerem wniosku. Formularz należy wypełnić wyłącznie w języku angielskim.

Termin składania aplikacji mija w niedzielę 23 maja.

Mandatory consents

Voluntary consents


 

Porównanie systemów edukacji: Polska a inne kraje

Porównanie poziomów kształcenia w polskim, brytyjskim, amerykańskim, kanadyjskim systemie edukacji oraz w systemie IB.

Akademeia High School/
Wielka Brytania
Polska USA i Kanada IB
Year 9 (Foundation Year) Klasa 8. szkoły podstawowej Grade 8 Middle years programme
Year 10 (iGCSE) Klasa 1. szkoły średniej Grade 9 Middle years programme
Year 11 (iGCSE) Klasa 2. szkoły średniej Grade 10 Middle years programme
Year 12 (A Level) Klasa 3. szkoły średniej Grade 11

Diploma programme

Year 13 (A Level) Klasa 4. szkoły średniej Grade 12

Diploma programme


 

Etapy rekrutacji do liceum 

W trakcie kolejnych etapów rekrutacji chcemy dowiedzieć się jak najwięcej na temat umiejętności i predyspozycji ucznia.

Rodzice mogą skontaktować się telefonicznie albo drogą mailową z naszym zespołem ds. rekrutacji. W ten sposób uczeń oraz rodzice mogą poznać szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły, założeń programowych, filozofii nauczania oraz dalszych etapów rekrutacji.

Etap 1

Udział w weekendzie rekrutacyjnym online. Ta część rekrutacji służy przede wszystkim odkrywaniu umiejętności i potencjału uczniów. Proces oceny potencjału akademickiego trwa 2 dni i odbywa się w trybie weekendowym. Uwzględnia:

  1. Wykłady uniwersyteckie po angielsku, uzupełnione o testy sprawdzające przyswajanie i rozumienie nowych treści, myślenie analityczne, zdolność wyciągania wniosków, umiejętność porównywania danych.
  2. Test kompetencyjny z języka angielskiego.
  3. Indywidualne spotkania diagnostyczne z nauczycielami przedmiotowymi / sprawdzamy nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim predyspozycje.
  4. Test z matematyki. 

Przykładowy_test_z_matematyki

Przykładowy test z języka angielskiego: Booklet, pytania egzaminacyjne, klucz odpowiedzi.

Koszt udziału w weekendzie rekrutacyjnym: 2 tys. zł.

 

Etap 2

W ramach podsumowania oceny potencjału akademickiego, rodzice oraz uczeń otrzymają raport z rekomendacjami możliwych kierunków rozwoju oraz zaleceniami dotyczącymi przyszłej ścieżki edukacyjnej.

 

Etap 3

Czas na podjęcie decyzji. Udział w rekrutacji nie zobowiązuje do zapisania się do szkoły. 

Decyzja dotycząca przyjęcia ucznia do szkoły jest podejmowana w oparciu o raport.

Skontaktuj się z nami!

Monika Heldt
Head of Admissions
admissions@akademeia.edu.pl 
+48 22 299 87 80
+48 538 052 454

O weekendzie rekrutacyjnym Wypełnij formularz rejestracyjny Porównanie systemów edukacji Etapy rekrutacji Kontakt
calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+