Program stypendialny
Reach Higher

Program stypendialny

Wspieramy zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do naszego liceum w trybie standardowym.

Dlatego prowadzimy rozbudowany program stypendialny. Zakładamy, że stypendyści mogą stanowić 10% wszystkich uczniów. Komisja stypendialna decyzję o przyznaniu uczniowi stypendium podejmuje na podstawie jego dotychczasowych wyników akademickich oraz wyników rekrutacji. Zapraszamy kandydatów pragnących dołączyć od nas na Year 10 (1. klasa liceum) oraz Year 12 (3. klasa liceum).

Istnieją dwie drogi ubiegania się o stypendium: udział w konkursie akademickim lub konkursie artystycznym.


Co mówią nasi absolwenci – stypendyści

Miriam, obecnie studiuje Illustration na Parsons School of Design w Nowym Jorku:

„Jedną z rzeczy, którą najbardziej cenię w Akademeia to społeczność, którą stworzyła. Oprócz świetnych koleżanek i kolegów, to także niesamowici nauczyciele, którzy zmienili moje życie na lepsze i nauczyli mnie nie tylko swoich przedmiotów. Dali mi także ważne życiowe lekcje i sprawili, że czułam się zaopiekowana i wysłuchana. Akademeia nauczyła mnie, jak ważna jest konsekwentna praca nad sobą. To przygotowało mnie nie tylko do nadążania za terminami i do radzenia sobie z obciążeniem pracą naukową na uniwersytecie, ale także sprawiło, że stałam się bardziej świadoma tych możliwości, na które już wcześniej pracowałam.”

Małgorzata, obecnie studiuje matematykę na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii:

„Możliwość skoncentrowania się na matematyce i fizyce w Akademeia była bardzo pomocna w moim rozwoju akademickim. Jednocześnie brak konieczności studiowania nauk społecznych i humanistycznych według ścisłego programu nauczania, za to możliwość odkrywania ich w znacznie bardziej niezależny sposób, pomogły mi rozwinąć się jako człowiekowi. Nauka w AHS umożliwiła mi w stopniowe przechodzenie od nauczania sterowanego przez nauczyciela do nauki opartej bardziej na pracy indywidualnej i wewnętrznej motywacji.”

Tomasz, obecnie studiuje Natural Sciences na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii:

„Stypendium Akademeia pozwoliło mi poznawać moje ulubione przedmioty w zupełnie inny sposób niż wcześniej. Po pierwsze, udało mi się poszerzyć swoją wiedzę z tych przedmiotów w języku angielskim, co okazało się kluczowe na studiach. Dodatkowo mogłem rozwijać swoje pasje poza obowiązkowym programem szkolnym. Nauczyciele zawsze chętnie zostawali po zakończeniu zajęć, aby odpowiedzieć na dodatkowe pytania lub wyjść poza program nauczania, żeby zaspokoić naszą ciekawość i pragnienie wiedzy. Ciepło wspominam czas spędzony w Akademeia i szczerze wierzę, że stypendium pomogło mi dotrzeć do miejsca, w którym teraz jestem.”


Co mówią nasi obecni uczniowie – stypendyści

Juliusz:

„W podstawówce nigdy bym nie uwierzył, że ​​poznam w liceum ludzi tak pełnych pasji, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, i że te kontakty przyczynią się do tego, iż będę mieć realną szansę aplikowania na najlepsze uczelnie świata.  A gdzie będę za 10 lat? Myślę, że  skończę studia i będę jednym z największych inżynierów na świecie. Nie wiem jeszcze, co konkretnie będę tworzył, ale najlepiej statki kosmiczne, systemy autonomiczne, a jeszcze lepiej  – zaczątki odpowiedniej infrastruktury kosmicznej.”

Jagoda:

„Akademeia to moja szansa. Szansa na wejście głębiej w moje zainteresowania, również poza tymi typowo naukowymi, i szansa na studia za granicą.  Dla mnie to inspirująca społeczność pełnych pasji nauczycieli i mentorów, którzy rozbudzają moją ciekawość, zachęcają do lepszego poznania siebie, a także wzmacniają motywację do rozwoju. Tutaj mogę wyrazić siebie poprzez śpiewanie i występy ze szkolnym zespołem oraz obsadę w różnych musicalach, przygotowując przedstawienia dla szkolnej społeczności.”

Christian:

„Myślę, że wybór tej szkoły jest jak dotąd najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Akademeia stała się moim drugim domem, ponieważ cały czas spędzam z kolegami – zarówno w szkole, jak i w internacie. Uczą mnie najlepsi nauczyciele, są moimi przewodnikami i pomagają mi przez cały rok. Moim życiowym celem jest praca w instytucji unijnej w dziale prawnym, by wspierać przestrzeganie i poszanowanie prawa międzynarodowego. Myślę, że stypendium jest kluczem do mojego sukcesu, ponieważ daje mi możliwość studiowania w naprawdę dobrej szkole i to nie tylko z czysto akademickiego punktu widzenia, ale też ze względu na to, jak moja szkoła pomaga poszerzać wiedzę i osiągać cele.”


Konkurs stypendialny na rok 2023/2024

Wymagania kwalifikacyjne do stypendium:

Aby zakwalifikować się do otrzymania stypendium, kandydaci muszą wykazać się osiągnięciami w nauce. Z reguły oznacza to, że kandydaci muszą uzyskać minimalną średnią ocen 4,5 (na 5) w ostatnim zakończonym roku szkolnym w systemie polskim lub porównywalną ocenę w systemach niepolskich.

Jak aplikować:

Kandydaci powinni najpierw wypełnić nasz formularz zgłoszeniowy, w którym wymagane będą następujące informacje:

– Pełna historia edukacyjna, w tym daty uczęszczania do szkoły.

– Aktualnie studiowane przedmioty i nazwy kwalifikacji, do których prowadzą.

– Języki, którymi posługuje się kandydat, i na jakim poziomie.

– Wszelkie nagrody akademickie, które kandydat otrzymał, lub konkursy, w których brał udział.

– Profil akademicki kandydata, w tym główne zainteresowania i mocne strony.

– Deklaracja wysokości stypendium, o które się ubiega, w oparciu o granice zawarte w punkcie 8 Regulaminu: https://akademeia.edu.pl/app/uploads/2022/02/Terms_Scholarships_AHS_2020_ENG.pdf

Ponadto wszyscy kandydaci zobowiązani są do napisania dwóch esejów uzupełniających do swojej aplikacji, które zostaną zweryfikowane przez Komisję Stypendialną.

Kandydaci do Stypendiów Artystycznych są również zobowiązani do poparcia swojej aplikacji portfolio prac, które zostanie poddane ocenie przez Komisję Stypendialną.

Czekamy na aplikacje kandydatów na konkurs stypendialny w dniach od 16 stycznia do 20 marca 2023 roku.

Terminarz konkursu:

16 stycznia -20 marca 2023 –  I etap: składanie aplikacji online

17 kwietnia 2023 – ogłoszenie listy finalistów I etapu konkursu

27-28 maja – II etap: stacjonarny weekend rekrutacyjny w Akademeia High School

14 czerwca 2023 – ogłoszenie wyników konkursu stypendialnego


Kandydaci z zagranicy

W przypadku osób ubiegających się stypendium w szkole, które ze względu na miejsce zamieszkania mają utrudnione możliwości uczestniczenia w weekendzie diagnostyczno-rekrutacyjnym wprowadzilibyśmy jeszcze jeden etap rekrutacji: rozmowę z komisją stypendialną przez Skype.

W przypadku wybranych uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, szkoła może częściowo lub całościowo partycypować w kosztach podróży i zakwaterowania ucznia bądź przeprowadzić spotkania z nauczycielami przedmiotowymi również przez Skype.


 

Program stypendialny Konkurs stypendialny na rok 2023/2024 Kandydaci z zagranicy Regulamin
  • Wspieramy zdolnych uczniów
  • Pochwal się swoimi wynikami w nauce, osiągnięciami w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach przedmiotowych albo sukcesami w obrębie sztuki, muzyki, tańca.

calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +