Najbliższy weekend diagnostyczno-rekrutacyjny: 10.03 – 11.03.2018

Nasi nauczyciele
Director of University Entrance
Alex Zarganis
MA w Teachers College na Uniwersytecie Columbia / MBA w Columbia Business School

Keep your options open!

Kadra

Nasi nauczyciele to specjaliści w swoich dziedzinach oraz entuzjaści, którzy swoją pasją zarażają uczniów.

 

Wsród nas są absolwenci Oxfordu, Cambridge i Ivy League, doktorzy i pracownicy naukowi oraz nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w obrębie systemów A-level, IB oraz polskiej matury.

 • HEAD OF DEPARTMENT Katarzyna Borzym

  Finanse i rachunkowość, SGH w Warszawie (studia I stopnia)
  Ekonomia, SGH w Warszawie (studia II stopnia)
  Psychologia, Uniwersytet Warszawski (studia II stopnia)
  Filozofia, Uniwersytet Warszawski (studia II stopnia)
  Ekonomia, SGH w Warszawie (doktorat – w trakcie)

  Social Studies Department

  HEAD OF DEPARTMENT Katarzyna Borzym

  Finanse i rachunkowość, SGH w Warszawie (studia I stopnia)
  Ekonomia, SGH w Warszawie (studia II stopnia)
  Psychologia, Uniwersytet Warszawski (studia II stopnia)
  Filozofia, Uniwersytet Warszawski (studia II stopnia)
  Ekonomia, SGH w Warszawie (doktorat – w trakcie)

  W ramach działalności Social Studies Department realizujemy przedmioty z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym naciskiem na ekonomię, politykę, socjologię, antropologię i psychologię.

  Ekonomia pozwala uczniom zrozumieć świat współczesnej gospodarki oraz stosunków międzynarodowych. Kurs został wzbogacony o tematy z różnych dziedzin nauki tak by uwzględniał aktualny dyskurs akademicki oraz obszar badań naukowych, w tym: ekonomię behawioralną, ekonomię eksperymentalną oraz teorię gier.

  Polityka ma na celu zapoznanie uczniów ze zmianami globalnymi na świecie. Uczniowie dowiadują się w jakim stopniu tradycyjne podejście do polityki zmieniło się na przestrzeni lat. Co więcej, sposób w jaki przeprowadzamy lekcje z tego przedmiotu pozwala uczniom na dogłębną analizę konkretnych zagadnień, wydarzeń bądź sytuacji konfliktowych charakterystycznych dla danego system politycznego.

  Uważamy, że bez znajomości historii nie można w pełni zrozumieć zagadnień z zakresu nauk społecznych. Z tego powodu przykładamy dużą wagę do tego przedmiotu, który koncentruje się głównie na analizie relacji między państwem a obywatelem oraz tego jak ta interakcja zmieniała się na przestrzeni stuleci. Oprócz tego, chcielibyśmy aby nasi uczniowie byli świadomi tego, jakie wydarzenia historyczne oraz w jaki sposób ukształtowały świat, który znamy i w którym żyjemy. Z pomocą nauczyciela, uczniowie merytorycznie oraz krytycznie analizują znaczenie konkretnych zjawisk, faktów, zdarzeń.

  Social Studies Department nie byłby kompletny bez przedmiotów zogniskowanych wokół dyscyplin takich jak: socjologia, antropologia czy psychologia społeczna. Uważamy, że ich znajomość pomoże naszym uczniom lepiej zrozumieć zagadnienia z zakresu polityki, historii czy ekonomii oraz zapewni im naukowe i merytoryczne przygotowanie do późniejszej samodzielnej analizy konkretnych zjawisk.

  Naszym celem jest przygotowanie uczniów do kontynuowania ścieżki edukacyjnej i docelowo zawodowej w obrębie takich kierunków jak: prawo, ekonomia, zarządzenie, politologia, psychologia oraz wiele, wiele innych.

  Katarzyna Borzym, w ramach programów wymiany studenckiej, kształciła się w międzynarodowym środowisku: w 2011 w Northeastern Illinois University w Stanach Zjednoczonych oraz w 2012 w Management Development Institute w Indiach. Ukończyła letni staż w Departamencie Global Business Services w Procter & Gamble. Obecnie, pracuje nad swoim doktoratem w zakresie Ekonomii Behawioralnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką wielu artykułów i publikacji, wydanych w Polsce.

  Jako Head of Social Sciences Department, Katarzyna wykorzystuje swoją wiedzę w różnych kontekstach edukacyjnych by pokazać uczniom ogromne możliwości wynikające z interdyscyplinarnego podejścia do nauki. Mając na uwadze fakt, że w dzisiejszym świecie liczy się otwarty umysł, ambicja oraz ciekawość świata, stworzyła autorski program nauczania ekonomii, który wykazuje się wysokim stopniem interdyscyplinarności.

  Katarzyna uwielbia czytać i podróżować z plecakiem. Do tej pory odwiedziła ponad 50 krajów, ale najbliższe jej sercu wciąż pozostaje jej rodzinne miasto – Drohiczyn, położone we wschodniej części Polski. Marzy o podróży do Nowej Zelandii oraz o napisaniu bestsellera.

 • HEAD OF DEPARTMENT Krzysztof Sikora

  Matematyka, Uniwersytet Warszawski
  (Specjalizacja: Topologia)

  Mathematics Department

  HEAD OF DEPARTMENT Krzysztof Sikora

  Matematyka, Uniwersytet Warszawski
  (Specjalizacja: Topologia)

  Chcielibyśmy, by nasi uczniowie postrzegali matematykę nie tylko jako przedmiot szkolny, ale również jako narzędzie do rozwiązywania problemów.

  Rzeczywistość to zestaw rozwiązywalnych zadań, dlatego bazując na dogłębnej analizie danego tematu oraz stosując reguły matematyczne, jesteśmy w stanie rozwiązywać zarówno problemy obliczeniowe oraz geometryczne jak również zadania z logiki, ekonomii czy zagadnienia z wielu dziedzin życia codziennego.

  Matematyka w systemie A-level może być realizowana na wielu poziomach zaawansowania oraz może być rozwijana w wielu kierunkach. Większość zajęć dotyczy tzw. „pure mathematics” – czyli nauki ścisłej, precyzyjnej, choć wolnej od zbędnego na tym etapie formalizmu. Jednocześnie przywiązujemy dużą wagę do tzw. „applied mathematics” – czyli zastosowania ścisłej matematyki w statystyce i prawdopodobieństwie, w mechanice oraz we wstępie do algorytmiki i programowania.

  Krzysztof Sikora to matematyk, pedagog, nauczyciel z długoletnim doświadczeniem.
  Przez 12 lat pracował jak nauczyciel oraz następnie jako szef Mathematics Department w 1531 IB World School w Warszawie.  Od 2008 związany z Akademeią, gdzie prowadzi zajęcia z matematyki w obrębie systemów:

  • A-level (na wszystkich poziomach zaawansowania, począwszy od Pure Mathematics skończywszy na Further Mathematics);
  • International Baccalaureate (IB);
  • Polska matura;
  • IGCSE;
  • SAT;

  Brał udział w wielu warsztatach oraz szkoleniach, w Polsce, w Europie oraz w USA (Space Academy w Huntsville, Alabama). Laureat Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

 • HEAD OF DEPARTMENT dr Karolina Watras

  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia I stopnia
  Historia Sztuki, Courtauld Institute of Art, Londyn – studia II stopnia
  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia III stopnia
  Doktorat z Historii Sztuki, Uniwersytet w Cambridge

  Humanities Department

  HEAD OF DEPARTMENT dr Karolina Watras

  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia I stopnia
  Historia Sztuki, Courtauld Institute of Art, Londyn – studia II stopnia
  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia III stopnia
  Doktorat z Historii Sztuki, Uniwersytet w Cambridge

  Nauki humanistyczne pomagają nam zrozumieć kim jesteśmy, w jaki sposób doświadczamy własnego człowieczeństwa oraz jak postrzegamy świat i innych ludzi.

  W Akademeia High School wszystkie przedmioty humanistyczne są ze sobą ściśle powiązane. Nauczamy ich w sposób interdyscyplinarny, zapewniając naszym uczniom szerszą perspektywę oraz możliwość analizy współczesnego świata w oparciu o wiedzę dotyczącą zmian cywilizacyjnych na przestrzeni wieków. Zachęcamy naszych uczniów do tego, by rozpatrywali zarówno wydarzenia historyczne jak i kulturowe pod różnym kątem, bazując na wiedzy z zakresu przedmiotów, takich jak: historia, język polski, język angielski, literatura światowa, filozofia, religioznawstwo, historia sztuki oraz sztuki wizualne. Uczniowie uczą się myśleć analitycznie oraz dostrzegać i wykorzystywać powiązania między różnymi dziedzinami humanistyki. Chcielibyśmy, by nasi uczniowie nie tylko zdobyli wiedzę z zakresu nauk humanistycznych ale również by potrafili analitycznie oraz kreatywnie wykorzystać ją w praktyce.

  Program nauczania języka polskiego powstał w oparciu o przekonanie, że kluczem do zrozumienia teraźniejszości często bywa przeszłość. Dlatego podczas naszych zajęć patrzymy na historię jako proces, w którym teksty współczesne wchodzą w dialog z tekstami powstałymi w epokach dawnych. Równocześnie zachęcamy naszych uczniów do tego, aby postrzegali polskie dziedzictwo kulturowe w szerokim i interdyscyplinarnym kontekście zjawisk istotnych dla całej cywilizacji europejskiej. Na lekcjach często analizujemy teksty literackie w odniesieniu do innych sztuk: malarstwa, filmu lub dzieł kultury masowej.

  W trakcie pierwszego roku nauki na zajęciach z historii, uczniowie poznają szerokie spektrum wydarzeń historycznych w porządku chronologicznym. Zależy nam na tym, by wiedzieli jak te wydarzenia wpłynęły na relacje między obywatelem a państwem w różnych okresach historycznych. Nasi uczniowie zdobywają podstawowe narzędzia metodologiczne, które pomagają im interpretować i oceniać źródła pierwotne oraz wtórne, oraz dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe zachodzące pomiędzy wydarzeniami dziejowymi. Zajęcia z historii – w trakcie pierwszego roku nauki – przygotowują uczniów do późniejszych, dogłębnych badań realizowanych w ramach programu A-level oraz stanowią kontekst dla innych przedmiotów humanistycznych.

  Przedmioty takie jak język angielski oraz literatura światowa dają naszym uczniom niepowtarzalną szansę na studiowanie literatury angielskiej w kontekście kultury globalnej. Na podstawie starannie dobranych dzieł literackich, uczniowie rozwijają umiejętność analitycznej interpretacji konkretnego dzieła oraz przypisania go do danego nurtu czy gatunku literackiego. Nasz kurs – począwszy od mitologii nordyckiej oraz celtyckiej, przez legendy o Królu Arturze, poezję epoki romantyzmu, po XX-wieczną prozę amerykańską – to podróż przez świat historii literatury oraz historii idei. To również doskonały punkt wyjścia dla uczniów, którzy chcieliby zdawać egzaminy A-level z przedmiotów takich jak: English Literature czy Languages A.

  Wychodzimy z założenia, że nie da się zrozumieć współczesnego świata i zjawisk w nim zachodzących, bez zrozumienia tego jaką rolę odgrywa w nim religia. Badania religioznawcze analizują zjawisko powstawania tekstów religijnych oraz ich wpływ na wydarzenia historyczne, rozgrywające się na przestrzeni dziejów. W trakcie pierwszego roku nauki, uczniowie dowiadują się jak rozwijały się główne religie świata na przestrzeni wieków. Następnie, jeśli zdecydują się na zdawanie egzaminów A-level z przedmiotu Religious Studies, mogą rozszerzyć zakres swoich badań o pojęcia z zakresu filozofii religii oraz etyki.

  W ramach zajęć z historii sztuki, uczniowie dowiadują się w jaki sposób sztuki wizualne mogą kształtować i obrazować relacje międzyludzkie. Uczniowie uczą się analizować dzieła sztuki oraz umiejscawiać historyczne i współczesne artefakty w kontekstach społeczno – kulturowych. Sztuka to środek przekazu, który przedstawia różne formy władzy oraz społeczne i kulturowe konwencje. W ramach programu A-level, uczniowie poszerzają obszar badań dzieł sztuki, biorąc pod uwagę zjawiska i czynniki takie jak: mecenat sztuki, status społeczny, płeć, narodowość oraz pochodzenia etniczne.

  Filozofia oraz kognitywistyka dotyczą nie tylko historii myśli oraz idei filozoficznych ale również koncentrują się na badaniu różnych metod poznania oraz wpływu systemu etycznego na życie jednostki w danej grupie społecznej. Filozofia jest uzupełnieniem nauk humanistycznych (Humanities Department) oraz społecznych (Social Studies Department), czerpie z innych dyscyplin oraz uczy autonomicznego i refleksyjnego podejścia do nauki.

  Karolina Watras zdała egzaminy maturalne A-level w Cheltenham Ladies’ College w Wielkiej Brytanii. Studia I stopnia z Historii Sztuki ukończyła w Christ’s College na Uniwersytetcie w Cambridge. Studiowała Gothic Architecture w Courtauld Institue of Art w Londynie, uzyskując tytuł magistra. Wróciła na Uniwersytet w Cambridge, gdzie ukończyła studia III stopnia oraz zrobiła doktorat z Historii Sztuki w Jesus College.

   

 • HEAD OF DEPARTMENT Igor Boczarow

  Chemia, Uniwersytet w Oxfordzie
  Doktorat z Chemii Organicznej, Uniwersytet w Oxfordzie

  Natural Sciences Department

  HEAD OF DEPARTMENT Igor Boczarow

  Chemia, Uniwersytet w Oxfordzie
  Doktorat z Chemii Organicznej, Uniwersytet w Oxfordzie

  Działalność dydaktyczna Natural Sciences Department koncentruje się na trzech dziedzinach: fizyce, chemii oraz biologii.

  W praktyce, są one ze sobą ściśle powiązane. Nasza metodologia nauczania oraz sposób w jaki prowadzimy zajęcia ma na celu podkreślenie tej zależności. Każda z tych dziedzin korzysta z pozostałych dwóch, dlatego zdecydowaliśmy się na interdyscyplinarne podejście do nauczania, dzięki któremu nasi uczniowie mogą sami zauważyć i docenić współistnienie trzech, teoretycznie odrębnych, dziedzin nauki. Nasi nauczyciele to pasjonaci, absolwenci prestiżowych europejskich uczelni, w tym najlepsi nauczyciele nauk przyrodniczych w Polsce oraz naukowcy, prowadzący własne badania.

  Igor Boczarow, już jako uczeń liceum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie, interesował się chemią. Spędził 8 lat na Uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie uzyskał tytuł magistra z Chemii Teoretycznej oraz zrobił doktorat z Chemii Organicznej. W ciągu ostatnich 4 lat na Oxfordzie, skoncentrował się głównie na pracy laboratoryjnej związanej z syntezą barwników organicznych w celu obrazowania potencjałów błonowych. Interesuje się filozofią, lubi podróżować, czytać oraz rysować.

 • HEAD OF DEPARTMENT Alex Zarganis

  MA Education w Teachers College na Uniwersytecie Columbia
  MBA w Columbia Business School

  American Program Department

  HEAD OF DEPARTMENT Alex Zarganis

  MA Education w Teachers College na Uniwersytecie Columbia
  MBA w Columbia Business School

  Mimo, że program realizowany w naszej szkole koncentruje się wokół matury brytyjskiej A-level, równie dużą wagę przywiązujemy do tradycji edukacji amerykańskiej.

  W trakcie 10 lat działalności Akademei pomogliśmy wielu uczniom na ich drodze ku uczelniom amerykańskim. Jesteśmy dumni z tego co udało się osiągnąć naszym uczniom. Mając takie doświadczenie i wiedzę:

  • Pomagamy uczniom przebrnąć przez skomplikowany proces aplikacyjny. Wspieramy ich na każdym kroku.
  • Oferujemy zajęcia przygotowujące do egzaminów SAT oraz ACT, wymaganych przez uniwersytety amerykańskie.

  Alex Zarganis jest związany z Akademeią od ponad 8 lat. Specjalizuje się w doradztwie edukacyjnym związanym z aplikacjami na uczelnie amerykańskie. Wykorzystuje swoje wykształcenie akademickie również w praktyce. Prowadzi zajęcia z ekonomii, business studies oraz przedmiotu critical thinking (krytyczne myślenie).

  Fan football’u amerykańskiego, licencjonowany sędzia. Sędziował w rozgrywkach NCAA Division II and Division III jak również w 2011 Global Kilimanjaro Bowl, pierwszym meczu w tej dziedzinie sportu, który rozegrał się na kontynencie afrykańskim. Do Polski przeprowadził się w 2005r. Jest mężem i ojcem 6-letniej córki.

 • HEAD OF DEPARTMENT dr Karolina Watras

  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia I stopnia
  Historia Sztuki, Courtauld Institute of Art, Londyn – studia II stopnia
  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia III stopnia
  Doktorat z Historii Sztuki, Uniwersytet w Cambridge

   

   

  Art & Design Department

  HEAD OF DEPARTMENT dr Karolina Watras

  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia I stopnia
  Historia Sztuki, Courtauld Institute of Art, Londyn – studia II stopnia
  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia III stopnia
  Doktorat z Historii Sztuki, Uniwersytet w Cambridge

   

   

  Chcemy odkrywać i rozwijać umiejętności oraz kreatywność każdego ucznia.

  Kształcenie w obrębie sztuk wizualnych koncentruje się na technikach, takich jak:

  • rysunek (jako podstawa do dalszych działań);
  • malarstwo;
  • rzeźba / instalacja;
  • grafika warsztatowa;
  • techniki ścienne;
  • projektowanie graficzne;
  • projektowanie form przestrzennych;
  • fotografia artystyczna;
  • animacja;
  • tkanina;

  Zajęcia są podstawą do zrozumienia związków przyczynowo-skutkowych w zakresie sztuki, zrozumienia jej celów społecznych oraz dążeń. Naszym celem jest stworzenie platformy, która umożliwi uczniom wszechstronny rozwój w wybranym przez nich kierunku, przygotowanie do egzaminów A-level oraz w dalszej perspektywie do podjęcia studiów na wydziałach artystycznych na najlepszych uczelniach na świecie.

   

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_iconicon_speakericon_video_playShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+