fbpx

Akademeia Virtual Open Day on Saturday, October 16th at 10:00am. All invited. Registration required. 

Oferta akademicka
Dlaczego A Level?

Brytyjski system edukacyjny: A Level oraz iGCSE

Nasz program nauczania umożliwia uczniom realizację ścieżek edukacyjnych skrojonych na miarę i zgodnych z ich potrzebami, dających im możliwość ciągłego odkrywania i rozwoju swoich mocnych stron, zainteresowań akademickich i pasji.

Fakt, że nasze liceum jest zorganizowane na wzór uniwersytetu znajduje swoje odzwierciedlenie w programie nauczania, kładącym nacisk na umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, przygotowującym do zdawania egzaminów A Level w trakcie ostatnich dwóch lat nauki (eng. Years 12-13).

System A Level został opracowany przez uniwersytety oraz na potrzeby uniwersytetów.

A Level to pełna swoboda wyboru przedmiotów maturalnych. Charakteryzuje się wysokim poziomem specjalizacji w wybranej dziedzinie, zapewniając naszym uczniom możliwość rozwoju (często na poziomie uniwersyteckim) w wybranym przez nich kierunku.

Przygotowując się do egzaminów, nasi uczniowie zdobywają wykształcenie na najwyższym poziomie oraz jednocześnie mogą w dalszym ciągu rozwijać swoje pasje i zainteresowania, wykraczające poza szkolne curriculum.

 

Akademeia High School Video A level
 • Dlaczego A Level?
 • Akademeia High School Video A level

  Uczniowie wybierają dowolne 3-4 przedmioty. Nie muszą realizować narzuconego im odgórnie zakresu przedmiotów, wręcz przeciwnie. A Level to szerokie spectrum możliwości. Uczniowie mogą rozwijać się w wielu kierunkach akademickich oraz artystycznych.

  Dzięki takiemu podejściu uczeń może wybrać połączenie przedmiotów takich jak socjologia i nauki polityczne oraz ekonomia.

Pełna swoboda wyboru przedmiotów maturalnych to z jednej strony ogromna szansa i udogodnienie – z drugiej – ogromna odpowiedzialność.

Przedmioty muszą być właściwie dobrane, uczniowie muszą być odpowiednio przygotowani – tak by mogli w pełni skorzystać ze swojego potencjału, znajdując odzwierciedlenie swojej pracy w wynikach egzaminów.

Z tego względu program nauki w trakcie dwóch pierwszych lat nauki w szkole (eng. Years 10-11) łączy w sobie elementy naszego programu autorskiego (eng. Akademeia Assessed Courses) z programem iGCSE. Wszyscy uczniowie realizują obowiązkową podstawę programową (eng. Core Subjects), uzupełnioną o zajęcia i kursy uzupełniające.  Bogata oferta przedmiotowa, którą oferujemy naszym uczniom ma na celu przygotowanie ich do wyboru przedmiotów maturalnych, z którym przyjdzie im się zmierzyć na początku trzeciego roku nauki (eng. Year 12).

Ze względu na swoją integralną formę i akademicki charakter, matura brytyjska A Level jest uznawana i ceniona przez uczelnie na całym świecie.

 

Akademeia High School jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym matury Cambridge International, Edexcel (Pearson), oraz AQA. Nasi uczniowie zdają wszystkie egzaminy maturalne na terenie szkoły.

Matura A Level a matura międzynarodowa IB

Czym się różnią?

Matura A Level

 • Matura A Level pozwala uczniom na specjalizację w przedmiotach, które lubią lub w których wykazują większe zdolności, dzięki czemu mogą oni korzystać ze swoich atutów.
 • W ramach programu A Level nie ma elementów obowiązkowych; uczniowie wybierają tylko te przedmioty, w których mogą odnieść sukces.
 • Matura A Level oferuje dostęp do uniwersytetów w Wielkiej Brytanii. Jest ona również akceptowana w USA i w Europie.
 • Za maturą A Level nie kryje się żaden program ideologiczny, nauczanie koncentruje się wyłącznie na samych przedmiotach.

Matura międzynarodowa IB

 • IB oferuje szeroki zakres przedmiotów, a wiele z nich ma charakter obowiązkowy.
 • Wielu uczniów odnosi korzyści z zakresu przyswajanej wiedzy, co jest postrzegane jako główna przewaga IB, ale innym uczniom nie podobają się obowiązkowe, podstawowe elementy, szczególnie takie jak: TOK i CAS.
 • W IB sztuki piękne nie są obowiązkowe, ale uczniowie muszą uczyć się matematyki, nauk ścisłych i języków – wszystkie z nich są obowiązkowe wraz z komponentem podstawowym.
 • IB pozwala na dostęp do uniwersytetów w Europie i USA oraz jest akceptowany w Wielkiej Brytanii.
“Z IB nie dostałbym się na Oxford, nigdy w życiu.

Na A Levels uczyłem się przedmiotów, które mnie ciekawiły, które bardzo dobrze mi szły. Mogłem skoncentorwać się na 3 przedmiotach, do których miałem predyspozycje, dzięki czemu udało by się dostać na wybrany kierunek na Oxfordzie.”

– Były uczeń
Absolwent Chemii na Uniwersytecie w Oxfordzie

Polska matura Matura międzynarodowa IB* Matura A Level*
Język wykładowy Polski Angielski Angielski
Liczba przedmiotów 4 – 8 6 3 – 4 (zazwyczaj)
Przedmioty obowiązkowe J. polski, j. obcy, matematyka Matematyka + 5 innych przedmiotów
+ EE, CAS, TOK
Brak obowiązkowych przedmiotów – pełna swoboda wyboru
Przedmioty dodatkowe 1 (obowiązkowy) – 5
wszystkie na poziomie rozszerzonym
5 przedmiotów spośród 5 grup przedmiotowych (po 1 przedmiocie z grupy) Wszystkie
Czy świadectwo zostanie uznane przez uczelnie w Polsce? Tak Tak  (ujednolicony przelicznik) Tak (uczelnie określają swoje przeliczniki)
Czy świadectwo zostanie uznane przez uczelnie za granicą? To zależy od uczelni Tak Tak

*IB – International Baccalaureate (Matura międzynarodowa)
*A Level – GCE Advanced Level
*SAT II – Scholastic Assessment Test / II: subject specific

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+