Oferta akademicka
Dlaczego A Level?

Brytyjski system edukacyjny: A Level oraz iGCSE

Nasz program nauczania umożliwia uczniom realizację ścieżek edukacyjnych skrojonych na miarę i zgodnych z ich potrzebami, dających im możliwość ciągłego odkrywania i rozwoju swoich mocnych stron, zainteresowań akademickich i pasji.

Fakt, że nasze liceum jest zorganizowane na wzór uniwersytetu znajduje swoje odzwierciedlenie w programie nauczania, kładącym nacisk na umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, przygotowującym do zdawania egzaminów A Level w trakcie ostatnich dwóch lat nauki (eng. Years 12-13).

System A Level został opracowany przez uniwersytety oraz na potrzeby uniwersytetów.

A Level to pełna swoboda wyboru przedmiotów maturalnych. Charakteryzuje się wysokim poziomem specjalizacji w wybranej dziedzinie, zapewniając naszym uczniom możliwość rozwoju (często na poziomie uniwersyteckim) w wybranym przez nich kierunku.

Przygotowując się do egzaminów, nasi uczniowie zdobywają wykształcenie na najwyższym poziomie oraz jednocześnie mogą w dalszym ciągu rozwijać swoje pasje i zainteresowania, wykraczające poza szkolne curriculum.

 

 • Dlaczego A Level?
 • Uczniowie wybierają dowolne 3-4 przedmioty. Nie muszą realizować narzuconego im odgórnie zakresu przedmiotów, wręcz przeciwnie. A Level to szerokie spectrum możliwości. Uczniowie mogą rozwijać się w wielu kierunkach akademickich oraz artystycznych.

  Dzięki takiemu podejściu uczeń może wybrać połączenie przedmiotów takich jak socjologia i nauki polityczne oraz ekonomia.

Pełna swoboda wyboru przedmiotów maturalnych to z jednej strony ogromna szansa i udogodnienie – z drugiej – ogromna odpowiedzialność.

Przedmioty muszą być właściwie dobrane, uczniowie muszą być odpowiednio przygotowani – tak by mogli w pełni skorzystać ze swojego potencjału, znajdując odzwierciedlenie swojej pracy w wynikach egzaminów.

Z tego względu program nauki w trakcie dwóch pierwszych lat nauki w szkole (eng. Years 10-11) łączy w sobie elementy naszego programu autorskiego (eng. Akademeia Assessed Courses) z programem iGCSE. Wszyscy uczniowie realizują obowiązkową podstawę programową (eng. Core Subjects), uzupełnioną o zajęcia i kursy uzupełniające.  Bogata oferta przedmiotowa, którą oferujemy naszym uczniom ma na celu przygotowanie ich do wyboru przedmiotów maturalnych, z którym przyjdzie im się zmierzyć na początku trzeciego roku nauki (eng. Year 12).

Ze względu na swoją integralną formę i akademicki charakter, matura brytyjska A Level jest uznawana i ceniona przez uczelnie na całym świecie.

 

Akademeia High School jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym matury Cambridge International, Edexcel (Pearson), oraz AQA. Nasi uczniowie zdają wszystkie egzaminy maturalne na terenie szkoły.

Matura A Level a matura międzynarodowa IB

Czym się różnią?

Matura A Level

 • Matura A Level pozwala uczniom na specjalizację w przedmiotach, które lubią lub w których wykazują większe zdolności, dzięki czemu mogą oni korzystać ze swoich atutów.
 • W ramach programu A Level nie ma elementów obowiązkowych; uczniowie wybierają tylko te przedmioty, w których mogą odnieść sukces.
 • Matura A Level oferuje dostęp do uniwersytetów w Wielkiej Brytanii. Jest ona również akceptowana w USA i w Europie.
 • Za maturą A Level nie kryje się żaden program ideologiczny, nauczanie koncentruje się wyłącznie na samych przedmiotach.

Matura międzynarodowa IB

 • IB oferuje szeroki zakres przedmiotów, a wiele z nich ma charakter obowiązkowy.
 • Wielu uczniów odnosi korzyści z zakresu przyswajanej wiedzy, co jest postrzegane jako główna przewaga IB, ale innym uczniom nie podobają się obowiązkowe, podstawowe elementy, szczególnie takie jak: TOK i CAS.
 • W IB sztuki piękne nie są obowiązkowe, ale uczniowie muszą uczyć się matematyki, nauk ścisłych i języków – wszystkie z nich są obowiązkowe wraz z komponentem podstawowym.
 • IB pozwala na dostęp do uniwersytetów w Europie i USA oraz jest akceptowany w Wielkiej Brytanii.
“Z IB nie dostałbym się na Oxford, nigdy w życiu."

Na A Levels uczyłem się przedmiotów, które mnie ciekawiły, które bardzo dobrze mi szły. Mogłem skoncentorwać się na 3 przedmiotach, do których miałem predyspozycje, dzięki czemu udało by się dostać na wybrany kierunek na Oxfordzie.”

– Były uczeń
Absolwent Chemii na Uniwersytecie w Oxfordzie

Polska matura Matura międzynarodowa IB* Matura A Level*
Język wykładowy Polski Angielski Angielski
Liczba przedmiotów 4 – 8 6 3 – 4 (zazwyczaj)
Przedmioty obowiązkowe J. polski, j. obcy, matematyka Matematyka + 5 innych przedmiotów
+ EE, CAS, TOK
Brak obowiązkowych przedmiotów – pełna swoboda wyboru
Przedmioty dodatkowe 1 (obowiązkowy) – 5
wszystkie na poziomie rozszerzonym
5 przedmiotów spośród 5 grup przedmiotowych (po 1 przedmiocie z grupy) Wszystkie
Czy świadectwo zostanie uznane przez uczelnie w Polsce? Tak Tak  (ujednolicony przelicznik) Tak (uczelnie określają swoje przeliczniki)
Czy świadectwo zostanie uznane przez uczelnie za granicą? To zależy od uczelni Tak Tak

*IB – International Baccalaureate (Matura międzynarodowa)
*A Level – GCE Advanced Level
*SAT II – Scholastic Assessment Test / II: subject specific

Prospectus AHS – Dowiedz się więcej o naszej szkole.

 

 

calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +