Oferta akademicka
Wydziały

Wydziały

Nasza szkoła jest zorganizowana na wzór uniwersytetu zarówno w obrębie struktury jak i filozofii nauczania.

Nasze podejście do edukacji znajduje odzwierciedlenie w interdyscyplinarnym programie nauczania, który otwiera przed naszymi uczniami wiele potencjalnych ścieżek kariery i umożliwia im dokonywanie optymalnych wyborów w sferze dalszej edukacji.

 • Head of Department Dr Karolina Watras

  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia I stopnia
  Historia Sztuki, Courtauld Institute of Art, Londyn – studia II stopnia
  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia III stopnia
  Doktorat z Historii Sztuki, Uniwersytet w Cambridge

  Humanities Department

  Head of Department Dr Karolina Watras

  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia I stopnia
  Historia Sztuki, Courtauld Institute of Art, Londyn – studia II stopnia
  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia III stopnia
  Doktorat z Historii Sztuki, Uniwersytet w Cambridge

  Nauki humanistyczne pomagają nam zrozumieć kim jesteśmy, w jaki sposób doświadczamy własnego człowieczeństwa oraz jak postrzegamy świat i innych ludzi.

  W Akademeia High School wszystkie przedmioty humanistyczne są ze sobą ściśle powiązane. Nauczamy ich w sposób interdyscyplinarny, zapewniając naszym uczniom szerszą perspektywę oraz możliwość analizy współczesnego świata w oparciu o wiedzę dotyczącą zmian cywilizacyjnych na przestrzeni wieków. Zachęcamy naszych uczniów do tego, by rozpatrywali zarówno wydarzenia historyczne jak i kulturowe pod różnym kątem, bazując na wiedzy z zakresu przedmiotów, takich jak: historia, język polski, język angielski, literatura światowa, filozofia, religioznawstwo, historia sztuki oraz sztuki wizualne.

   

  Czytaj dalej
 • Head of Department Dr Peter Kowalski

  Matematyka, University College London

  Mathematics Department

  Head of Department Dr Peter Kowalski

  Matematyka, University College London

  Chcielibyśmy, by nasi uczniowie postrzegali matematykę nie tylko jako przedmiot szkolny, ale również jako narzędzie do rozwiązywania problemów.

  Rzeczywistość to zestaw rozwiązywalnych zadań, dlatego bazując na dogłębnej analizie danego tematu oraz stosując reguły matematyczne, jesteśmy w stanie rozwiązywać zarówno problemy obliczeniowe oraz geometryczne jak również zadania z logiki, ekonomii czy zagadnienia z wielu dziedzin życia codziennego.

   

  Czytaj dalej

 • Head of Department Katarzyna Borzym-Grzesik

  Finanse i rachunkowość, Ekonomia, SGH w Warszawie
  Psychologia, Filozofia, Uniwersytet Warszawski
  Ekonomia, SGH w Warszawie (doktorat – w trakcie)

  Social Sciences Department

  Head of Department Katarzyna Borzym-Grzesik

  Finanse i rachunkowość, Ekonomia, SGH w Warszawie
  Psychologia, Filozofia, Uniwersytet Warszawski
  Ekonomia, SGH w Warszawie (doktorat – w trakcie)

  W ramach działalności Social Sciences Department realizujemy przedmioty z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym naciskiem na ekonomię, politykę, socjologię, antropologię i psychologię.

  Naszym celem jest przygotowanie uczniów do kontynuowania ścieżki edukacyjnej i docelowo zawodowej w obrębie takich kierunków jak: prawo, ekonomia, zarządzenie, politologia, psychologia oraz wiele, wiele innych.

   

  Czytaj dalej
 • HEAD OF DEPARTMENT Dr Jakub Mikoszewski

  Biologia, Uniwersytet Warszawski

  Natural Sciences Department

  HEAD OF DEPARTMENT Dr Jakub Mikoszewski

  Biologia, Uniwersytet Warszawski

  Działalność dydaktyczna Natural Sciences Department koncentruje się na trzech dziedzinach: fizyce, chemii oraz biologii.

  W praktyce, są one ze sobą ściśle powiązane. Nasza metodologia nauczania oraz sposób, w jaki prowadzimy zajęcia, ma na celu podkreślenie tej zależności. Każda z tych dziedzin jest powiązana z pozostałymi dwiema, dlatego zdecydowaliśmy się na interdyscyplinarne podejście do nauczania, dzięki któremu nasi uczniowie mogą sami zauważyć i docenić współistnienie trzech, teoretycznie odrębnych, dziedzin nauki.

   

  Czytaj dalej
 • HEAD OF DEPARTMENT Dr Karolina Watras

  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia I stopnia
  Historia Sztuki, Courtauld Institute of Art, Londyn – studia II stopnia
  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia III stopnia
  Doktorat z Historii Sztuki, Uniwersytet w Cambridge

   

   

  Creative & Performing Arts Department

  HEAD OF DEPARTMENT Dr Karolina Watras

  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia I stopnia
  Historia Sztuki, Courtauld Institute of Art, Londyn – studia II stopnia
  Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge – studia III stopnia
  Doktorat z Historii Sztuki, Uniwersytet w Cambridge

   

   

  Nauka oparta na realizowaniu projektów i krytycznej analizie pomysłów stanowi podstawę programów nauczania sztuk kreatywnych i performatywnych w naszym liceum.

  Uczniowie zdobywają umiejętności rozwijania swoich pomysłów w sposób konceptualny, przez badanie i wykorzystanie szerokiego wachlarza mediów i technik. Warsztaty i rozbudowane projekty tworzone z udziałem najlepszych praktyków sztuki i designu, wspierane przez naszych nauczycieli pomagają budować niezależność artystyczną naszych uczniów i pozwalają im zapoznawać się z najnowszymi osiągnięciami w tych dziedzinach. Nasze programy przygotowujące do matury A Level z zakresu fotografii, sztuk pięknych, projektowania 3D, muzyki oraz wiedzy o teatrze przygotowują uczniów do aplikowania na artystyczne kierunki studiów na najbardziej prestiżowych uczelniach na całym świecie.

   

  CZYTAJ DALEJ
 • HEAD OF DEPARTMENT Dr Keith Walmsley

  Francuski i rosyjski, University of Oxford
  Literatura rosyjska, University of St. Andrews
  IPGCE, University of Sheffield

  Modern Languages Department

  HEAD OF DEPARTMENT Dr Keith Walmsley

  Francuski i rosyjski, University of Oxford
  Literatura rosyjska, University of St. Andrews
  IPGCE, University of Sheffield

  Głównym celem Modern Languages Department jest nauka komunikowania się w języku obcym oraz postrzegania języka jako procesu poznawania nowej kultury, nowej perspektywy i nowego sposobu myślenia.

  W Akademeia High School języki obce oferowane są zarówno na poziomie iGCSE, jak i na poziomie A Level. Uczniowie mogą wybrać francuski, włoski, niemiecki, hiszpański oraz rosyjski.

   

  Read more
calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +