fbpx

Zapraszamy na Dzień Otwarty w sobotę 19 października o godz. 9:45! Zarejestruj się.

Oferta akademicka
iGCSE
  • Years 10 & 11 (iGCSE)
  • Proces oceny potencjału akademickiego jest kontynuowany przez pierwsze dwa lata nauki w szkole (Years 10-11).

    Nasi mentorzy, doświadczeni nauczyciele i pedagodzy, bacznie przyglądają się postępom swoich podopiecznych, identyfikują potencjalne trudności i wskazują optymalne rozwiązania oraz kierunki rozwoju. Każdy uczeń pod czujnym okiem swojego mentora realizuje określony program oraz powoli przygotowuje się do podjęcia decyzji związanej w wyborem swojej ścieżki edukacyjnej.

W trakcie dwóch pierwszych lat nauki (Year 10 i Year 11) realizujemy program iGCSE.

Program nauki w trakcie dwóch pierwszych lat nauki w szkole (Years 10-11) łączy w sobie elementy naszego programu autorskiego (Akademeia Assessed Courses) z programem iGCSE. Wszyscy uczniowie realizują obowiązkową podstawę programową (Core Subjects), uzupełnioną o zajęcia i kursy uzupełniające.

Bogata oferta przedmiotowa, którą oferujemy naszym uczniom ma na celu przygotowanie ich do wyboru przedmiotów maturalnych, z którym przyjdzie im się zmierzyć na początku trzeciego roku nauki (Year 12). Dzięki takiemu podejściu mają możliwość sprawdzenia się w wielu dziedzinach nauki, poznają kierunki i przedmioty, których wcześniej nie rozważali bądź mogą zweryfikować swoje wcześniejsze decyzje związane z przyszłą ścieżką edukacyjną.

Obowiązkowa podstawa programowa (CORE SUBJECTS) w tracie dwóch pierwszych lat nauki składa się z następujących przedmiotów:
Matematyka dostępna na czterech poziomach zaawansowania (Express (Przyspieszony) / Advanced (Rozszerzony) / Standard (Zwykły) / Basic (Podstawowy)
Język Angielski dostępny w formie przedmiotu English Language and Literature (Język i literatura angielska) lub English as a Second Langauge (Język angielski jako drugi język – ESL)
Polish & World Culture 
(Nauka o kulturze)
zajęcia prowadzone w ramach autorskiego programu nauczania w postaci bloków tematycznych dotyczących szeroko pojętej części humanistycznej zogniskowanej wokół polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, uzupełnionych o zajęcia z dziedziny sztuk wizualnych
Global Perspectives (Nauka o świecie) rozwijanie międzynarodowej świadomości uczniów poprzez poznawanie sił demograficznych, społecznych i politycznych odgrywających główną rolę w dzisiejszym świecie
Critical Thinking (Myślenie krytyczne) ćwiczenie umiejętności myślenia w sposób krytyczny, kreatywny, analityczny

Podczas pierwszego roku nauki (Year 10), podstawa programowa (Core Subjects) uwzględnia dodatkowe 4 przedmioty:

Core Subjects
Historia
Biologia
Chemia
Fizyka

 

Na początku drugiego roku nauki (Year 11) każdy uczeń wybiera jeden z trzech profili (Academic Pathway):

Academic Pathway Przedmioty
Natural Sciences (Nauki przyrodniczne) Biologia, Chemia, Fizyka
Social Sciences (Nauki społeczne) Ekonomia, Historia, Polityka, Socjologia i Antropologia
Humanities (Nauki humanistyczne) Literatura angielska i światowa, Historia, Religioznawstwo, Historia Sztuki

 

Languages & Arts (Języki obce i Sztuka)

Zachęcamy naszych uczniów do tego by uczyli się przynajmniej jednego języka obcego lub jednego przedmiotu z zakresu sztuki wizualnej i/lub muzyki.

Co-curricular courses & activities (Zajęcia i kursy uzupełniające)

Oprócz tego, uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach ponadprogramowych takich jak fakultety, zajęcia sportowe, wolontariat, serie wykładów i inne.

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+