Oferta akademicka
iGCSE
  • Years 10 & 11 (iGCSE)
  • Proces oceny potencjału akademickiego jest kontynuowany przez pierwsze dwa lata nauki w szkole (Years 10-11).

    Nasi mentorzy, doświadczeni nauczyciele i pedagodzy, bacznie przyglądają się postępom swoich podopiecznych, identyfikują potencjalne trudności i wskazują optymalne rozwiązania oraz kierunki rozwoju. Każdy uczeń pod czujnym okiem swojego mentora realizuje określony program oraz powoli przygotowuje się do podjęcia decyzji związanej w wyborem swojej ścieżki edukacyjnej.

W trakcie dwóch pierwszych lat nauki (Year 10 i Year 11) realizujemy program iGCSE.

Program nauki w trakcie dwóch pierwszych lat nauki w szkole (Years 10-11) łączy w sobie elementy naszego programu autorskiego (Akademeia Assessed Courses) z programem iGCSE. Wszyscy uczniowie realizują obowiązkową podstawę programową, uzupełnioną o zajęcia i kursy uzupełniające.

Bogata oferta przedmiotowa, którą oferujemy naszym uczniom ma na celu przygotowanie ich do wyboru przedmiotów maturalnych, z którym przyjdzie im się zmierzyć na początku trzeciego roku nauki (Year 12). Dzięki takiemu podejściu mają możliwość sprawdzenia się w wielu dziedzinach nauki, poznają kierunki i przedmioty, których wcześniej nie rozważali bądź mogą zweryfikować swoje wcześniejsze decyzje związane z przyszłą ścieżką edukacyjną.

Porównanie systemów edukacji: Polska a inne kraje

Porównanie poziomów kształcenia w polskim, brytyjskim, amerykańskim, kanadyjskim systemie edukacji oraz w systemie IB.

Akademeia High School/
Wielka Brytania
Polska USA i Kanada IB
Year 9 (Foundation Year) Klasa 8. szkoły podstawowej Grade 8 Middle years programme
Year 10 (iGCSE) Klasa 1. szkoły średniej Grade 9 Middle years programme
Year 11 (iGCSE) Klasa 2. szkoły średniej Grade 10 Middle years programme

 

 

Obowiązkowe przedmioty na Year 10 od roku szkolnego 2022/23:

Obowiązkowe przedmioty na Year 10
Matematyka
Angielska literatura i nauka o języku
Polski
Sztuki wizualne i kultura muzyczna
Historia
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Język obcy
Informatyka

Obowiązkowe przedmioty na Year 11 od roku szkolnego 2022/23:

Obowiązkowe przedmioty na Year 11
Matematyka
Angielska literatura i nauka o języku
Polska literatura i historia
Język obcy

 

Od roku szkolnego 2022/23 na początku drugiego roku nauki (Year 11) każdy uczeń wybierze jeden z sześciu profili (Academic Pathway):

Academic Pathway Przedmioty
Biochemistry (Biochemia) Biologia, Chemia
Engineering (Inżynieria) Fizyka, Chemia
Social Sciences (Nauki społeczne) Historia, Geografia
Humanities (Nauki humanistyczne) Historia, Religioznawstwo i Filozofia
Architecture (Architektura) Fizyka, Sztuka
Creative Arts (Sztuka) Historia, Sztuka

Do powyższych przedmiotów każdy uczeń dobiera obowiązkowo 1 dodatkowy przedmiot spośród następujących: Psychologia, Informatyka, Socjologia i Polityka, Historia sztuki, Geografia, Fizyka.

 

Personal Development Scheme

Dla uczniów Fifth Form program obejmuje takie działania, jak:

  • warsztaty tematyczne (np. wellbeing i rozwijanie odporności psychicznej, wystąpienia publiczne, umiejętności naukowe)
  • wykłady z ekspertami na temat zarządzania projektami
  • podlegające ocenie projekty grupowe

Co-curricular activities (Zajęcia uzupełniające)

Oprócz tego, uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach ponadprogramowych takich jak fakultety, zajęcia sportowe, wolontariat, serie wykładów i inne.

 

 

 

 

calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +