fbpx

Akademeia Virtual Open Day on Saturday, October 16th at 10:00am. All invited. Registration required. 

Oferta akademicka
iGCSE
Programme
  • Years 10 & 11 (iGCSE)
  • Programme

    Proces oceny potencjału akademickiego jest kontynuowany przez pierwsze dwa lata nauki w szkole (Years 10-11).

    Nasi mentorzy, doświadczeni nauczyciele i pedagodzy, bacznie przyglądają się postępom swoich podopiecznych, identyfikują potencjalne trudności i wskazują optymalne rozwiązania oraz kierunki rozwoju. Każdy uczeń pod czujnym okiem swojego mentora realizuje określony program oraz powoli przygotowuje się do podjęcia decyzji związanej w wyborem swojej ścieżki edukacyjnej.

W trakcie dwóch pierwszych lat nauki (Year 10 i Year 11) realizujemy program iGCSE.

Program nauki w trakcie dwóch pierwszych lat nauki w szkole (Years 10-11) łączy w sobie elementy naszego programu autorskiego (Akademeia Assessed Courses) z programem iGCSE. Wszyscy uczniowie realizują obowiązkową podstawę programową, uzupełnioną o zajęcia i kursy uzupełniające.

Bogata oferta przedmiotowa, którą oferujemy naszym uczniom ma na celu przygotowanie ich do wyboru przedmiotów maturalnych, z którym przyjdzie im się zmierzyć na początku trzeciego roku nauki (Year 12). Dzięki takiemu podejściu mają możliwość sprawdzenia się w wielu dziedzinach nauki, poznają kierunki i przedmioty, których wcześniej nie rozważali bądź mogą zweryfikować swoje wcześniejsze decyzje związane z przyszłą ścieżką edukacyjną.

Porównanie systemów edukacji: Polska a inne kraje

Porównanie poziomów kształcenia w polskim, brytyjskim, amerykańskim, kanadyjskim systemie edukacji oraz w systemie IB.

Akademeia High School/
Wielka Brytania
Polska USA i Kanada IB
Year 9 (Foundation Year) Klasa 8. szkoły podstawowej Grade 8 Middle years programme
Year 10 (iGCSE) Klasa 1. szkoły średniej Grade 9 Middle years programme
Year 11 (iGCSE) Klasa 2. szkoły średniej Grade 10 Middle years programme

 

Obowiązkowe przedmioty na Year 10 od roku szkolnego 2020/21:

Obowiązkowe przedmioty na Year 10
Matematyka
Angielska literatura i nauka o języku
Polski
Sztuki wizualne i kultura muzyczna
Historia
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Język obcy

 

Obowiązkowe przedmioty na Year 11 od roku szkolnego 2021/22:

Obowiązkowe przedmioty na Year 11
Matematyka
 Angielska literatura i nauka o języku
Polska literatura i historia
Język obcy

 

Od roku szkolnego 2021/22 na początku drugiego roku nauki (Year 11) każdy uczeń wybierze jeden z sześciu profili (Academic Pathway):

Academic Pathway Przedmioty
Biochemistry (Biochemia) Biologia, Chemia, Psychologia
Engineering (Inżynieria) Fizyka, Chemia, Kodowanie
Social Sciences (Nauki społeczne) Historia, Geografia, Polityka i Socjologia
Humanities (Nauki humanistyczne) Historia, Religioznawstwo i Filozofia, Sztuki wizualne i kultura muzyczna
Architecture (Architektura) Fizyka, Sztuka, Historia sztuki
Creative Arts (Sztuka) Historia, Sztuka, Sztuki wizualne i kultura muzyczna

 

Personal Development Scheme

Dla uczniów Fifth Form program obejmuje takie działania, jak:

  • warsztaty tematyczne (np. wellbeing i rozwijanie odporności psychicznej, wystąpienia publiczne, umiejętności naukowe)
  • wykłady z ekspertami na temat zarządzania projektami
  • podlegające ocenie projekty grupowe

Co-curricular activities (Zajęcia uzupełniające)

Oprócz tego, uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach ponadprogramowych takich jak fakultety, zajęcia sportowe, wolontariat, serie wykładów i inne.

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+