fbpx

Wspieramy zdolnych uczniów. Przyjmujemy zgłoszenia do Programu Stypendialnego. Dowiedz się więcej.

Oferta akademicka
A Level

Years 12 & 13 (A Level)

Uczniowie wybierają dowolne 3-4 przedmioty. Nie muszą realizować narzuconego im odgórnie zakresu przedmiotów, wręcz przeciwnie.

A Level to szerokie spectrum możliwości. Uczniowie mogą rozwijać się w wielu kierunkach akademickich oraz artystycznych.

Przedmioty maturalne dostępne w roku szkolnym 2018/19:

 • Mathematics
 • Further Mathematics
 • Chemistry
 • Biology
 • Physics
 • English Literature
 • History
 • Philosophy
 • History of Art
 • Religious Studies*
 • Classical Civilisation*
 • French
 • German
 • Spanish
 • Italian*
 • Economics
 • Politics
 • Sociology
 • Psychology
 • Fine Art
 • 3D Design
 • Photography
 • Music
 • Polish

*Zajęcia z tego przedmiotu zostaną uruchomione gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

Tylko uczniowie, którzy w trakcie drugiego roku nauki (Year 11) realizowali program w ramach profilu Natural Sciences (Nauki przyrodnicze) mogą zdawać na maturze przedmioty z tego zakresu.

 

Languages and co-curricular (Języki obce i przedmioty uzupełniające)

Uczniowie mogą zdecydować się na dodatkowe zajęcia z języka obcego oraz mogą uczestniczyć w zajęciach ponadprogramowych takich jak fakultety, zajęcia sportowe, wolontariat, serie wykładów i inne. Aktywności wchodzące w skład programu zajęć tzw. „wzbogacających” (Enrichment Program) są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

Kontrola i ocena postępów ucznia

W Akademeia High School używamy następujących narzędzi do oceny postępów ucznia:

1. Indywidualne raporty z każdego przedmiotu

Po każdym trymestrze, każdy uczeń otrzymuje ocenę opisową (formatywną) swoich postępów, zachowania, poziomu zaangażowania, a także rekomendacje od nauczyciela. Raporty są przedstawiane uczniom i ich rodzicom.

2. Sesje egzaminacyjne na koniec trymestru

W naszym liceum, nauczyciele nie wystawiają ocen końcowych. Zamiast tego, z końcem każdego trymestru uczniowie otrzymują zestawienie zawierające ich wyniki z egzaminów wewnętrznych – zarówno w formie indywidualnego podsumowania jak również analizy statystycznej na tle pozostałych uczniów.

3. Indywidualne spotkania z mentorami

Uczniowie spotykają się ze swoimi mentorami, a także z dyrektorem systematycznie, kilka razy w ciągu roku szkolnego. Celem takich spotkań jest nie tylko rozmowa o postępach w nauce w oparciu o raporty ucznia i wyniki z sesji egzaminacyjnych, ale także ocena, jak uczeń radzi sobie z nauką i pracą w szkole oraz wskazanie mu przyszłych możliwości rozwoju.

calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+