Letnie kursy
Summer School

W 2022 roku kursy Summer School odbędą się w dniach 4-8 lipca i otwarte są dla wszystkich chętnych uczniów – zarówno z naszej szkoły, jak i spoza niej.

Kursy są opracowywane, rozwijane i prowadzone przez naszą doświadczoną kadrę nauczycielską i podobnie do naszego programu nauczania – obejmują swym zakresem szeroki wachlarz dyscyplin. Ponadto opierają się na naszej filozofii nauczania i nadrzędnej misji, by pomóc każdemu uczniowi osiągnąć pełny potencjał i doskonałość akademicką.

2022 Summer Schools

Cena jednego kursu wynosi 2750 zł i zawiera codzienny obiad oraz wszystkie lekcje i zajęcia. Każdy kurs trwa 20 godzin i składa się z zajęć lekcyjnych i sportowych prowadzonych przez naszą kadrę akademicką.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.

Pełne wyżywienie i zakwaterowanie (5 nocy – od niedzieli 3 lipca) dostępne jest na życzenie, w cenie 850 zł. Cena obejmuje codzienny transport do i ze szkoły. 

 

The Summer School is an intellectually stimulating and fun taste of academic life at Akademeia. It is ideal for students who are keen to experience what it’s like to study here for the first time, as well as for our current students looking to engage in inspiring materials away from the core syllabus.
Andrew James, Summer School Coordinator

 


Plan dnia

Poniedziałek – Czwartek

09.00 to 10.35 – zajęcia
10.35 to 10.50 – przerwa
10.50 to 11:50 – zajęcia
12.00 to 13.20 – sport/inne aktywności*
13.20 to 14.00 – obiad
14.00 to 15.35 – zajęcia
15.45 to 17.10 – zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego/francuskiego/niemieckiego (płatne osobno)

*Sport/inne aktywności: badminton, gry zespołowe, streching, mini olimpiada, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy

Piątek

09.00 to 10.35 – zajęcia
10.35 to 10.50 – przerwa
10.50 to 11.50 – zajęcia
11.50 to 12.20 – przerwa
12.20 to 13.50 – prezentacje końcowe
13.50 to 15.15 – grill oraz zabawy/gry


 

Rejestracja

Rejestracja została zamknięta. Zapraszamy w przyszłym roku.


 

Nasze kursy (wiek uczestników: 12-16 lat)

Nasze kursy pozwalają uczniom doświadczyć unikalnego podejścia Akademeia do nauki. Skupiając się na konkretnym temacie, uczestnicy zyskują lepszy wgląd w wybraną dziedzinę i uczą się podstawowych umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w ich obszarach zainteresowań.

Uczestnicy mogą połączyć wszystkie kursy z fakultetem z języka francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego.

Foundation Year Boot Camp (wiek uczestników: 12-14 lat)

W jaki sposób następne pokolenie uczniów stawi czoła wyzwaniom ciągle zmieniającego się, niestabilnego świata? Nasz Foundation Year Boot Camp zapoznaje uczniów z szeroką gamą kierunków dostępnych w naszej szkole, jak również z siłą interdyscyplinarnego podejścia do edukacji, które cenimy. Zapewniając doświadczenie odmienne od standardowego modelu edukacji, program ten pomoże pielęgnować umiejętności życiowe i indywidualny rozwój poprzez badania prowadzone przez uczniów we wspólnej, otwartej przestrzeni roboczej.

Dostosowany do uczniów w wieku od 12 do 14 lat, AHS Boot Camp stwarza możliwości odkrywania potencjału umysłów, społeczeństw i świata przyrody w sposób zintegrowany i holistyczny. Program postrzega każdą dyscyplinę akademicką jako zestaw narzędzi, z których można korzystać w celu zapewnienia interdyscyplinarnych rozwiązań problemów świata rzeczywistego. Uczniowie będą mieli za zadanie rozwiązać wybrany przez siebie problem, od praktycznych codziennych spraw do pomocy w odpowiedzi na bardziej ambitne wyzwania globalne, prowadząc własne badania z pełnym wsparciem zasobów i wydziałów wielu dyscyplin reprezentowanych w Akademeia. Program ten jest doskonałym wprowadzeniem do wyjątkowego systemu uczenia się, jaki oferuje nasza szkoła.

Matematyka (wiek uczestników: 14-16 lat)

Summer School z matematyki rozwija umiejętności uczniów w zakresie przedmiotu, który jest odpowiedzialny za jedne z najcenniejszych osiągnięć cywilizacji. Ucząc się od naszych wysoko wykwalifikowanych i entuzjastycznych nauczycieli, uczestnicy otrzymają praktyczne umiejętności w szerokim zakresie tematów matematycznych.

W ciągu tygodnia kursu postaramy się pomóc uczniom poprawić się, na każdym poziomie, w zagadnieniach takich jak manipulacja algebraiczna, kwadratura, elementy podstawowej geometrii, logarytmy i wykładniki. Jednak naszym celem jest dać uczniom również coś więcej, poszerzyć ich perspektywy i ujawnić im ciekawe, praktyczne zastosowania matematyki. Tak jak podczas codziennej pracy z uczniami AHS, tak i w czasie tego kursu położymy nacisk na indywidualne podejście do uczniów, na pracę w małych grupach, co pozwala nam modyfikować program zgodnie z konkretnymi umiejętnościami i wiedzą uczestników.

Kurs został zaprojektowany tak, by zachować równowagę pomiędzy dalszym rozwojem podstawowych umiejętności w ramach programu A Level, którego nauczamy w Akademeia, i innych systemów. Dzięki 2o godzinom zajęć, małej liczebności grup i indywidualnemu podejściu, jest to intensywny kurs idealny dla wszystkich uczniów uczących się matematyki na poziomie zaawansowanym, jak również dla osiągających wysokie wyniki młodszych uczniów, którzy chcą w pełni wykorzystać swój potencjał w tym przedmiocie.

Nauki przyrodnicze (wiek uczestników: 12-14 lat)

Summer School z nauk przyrodniczych pozwala uczniom zapoznać się z szerokim zakresem dyscyplin z tych odrębnych, ale zasadniczo powiązanych ze sobą obszarów nauki.

Program będzie miał charakter praktyczny i eksperymentalny, a uczniowie będą mieli swobodę w przeprowadzaniu swoich własnych badań pod nadzorem naszych doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli. Dzięki temu uczniowie będą mieli okazję poszerzyć swoje rozumienie każdego tematu, jednocześnie rozwijając umiejętności praktyczne w pracy z doświadczonymi z biologami, fizykami i chemikami.

Korzystając ze szkolnych laboratoriów, uczestnicy będą:

  • mieć szansę poznać pracę biegłego sądowego, analizując próbki DNA przy pomocy elektroforezy żelowej
  • odkrywać ukryte, piękne pigmenty obecne w zwykłym liściu, odpowiedzialne za jedną z najważniejszych reakcji biochemicznych znanych człowiekowi – fotosyntezę; uczestnicy będą mieli możliwość wyizolowania tych pigmentów i wyeksponowania ich za pomocą chromatografii.
  • pracować z enzymatycznymi koralikami i dokonywać rozkładu polimerów
  • badać ilość dwutlenku węgla
  • dokonywać ekstrakcji związków chemicznych z materiałów biologicznych i badać właściwości uzyskanych substancji, aby uzyskać głębszy wgląd w chemię ukrytą w otaczającym świecie.
  • poznawać rezonansy w obwodach mechanicznych i elektrycznych; uczestnicy będą mieli szansę samodzielnie przeprowadzić wiele eksperymentów.

 

 

Nauki społeczne: Cyfrowa przyszłość (wiek uczestników: 14-16 lat)

Współczesny świat jest światem cyfrowym jak nigdy wcześniej. Kampanie wyborcze, handel, tworzenie sztuki, życie codzienne, a nawet wojna – to wszystko przestaje działać bez wsparcia zaawansowanych technologii. Jednocześnie konsekwencje postępu cyfrowego dla przyszłości naszej planety wcale nie są znane. Kto zyskuje, a kto traci na cyfryzacji systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych, a nawet środowiskowych? Czy ten proces zaowocuje bardziej sprawiedliwą, równą i dostatnią przyszłością? I wreszcie, czy nowe technologie, platformy, algorytmy mają na celu poprawę świata, czy może przekształcenie go? Na jaki?

To tylko kilka z pytań, jakie sobie zadamy podczas tegorocznego kursu „Nauki społeczne: Cyfrowa przyszłość”,  który wprowadzi uczniów w najnowsze badania  społeczne na temat cyfrowego świata. Poprzez serię interaktywnych seminariów, warsztatów i debat, uczniowie,  jako członkowie młodego pokolenia przyszłych globalnych liderów, zostaną poproszeni o przemyślenie wielu aspektów cyfrowego świata. Ten interdyscyplinarny kurs ten jest idealnym wyborem dla wszystkich zainteresowanych socjologią, ekonomią, polityką, psychologią lub geografią oraz dla wszystkich tych, którzy chcą pojąć konsekwencje naszej cyfrowej przyszłości.


Fakultet z języka obcego

550 PLN za 8 godzin lekcyjnych po 40 minut każda

Uczestnicy Summer School mają możliwość połączenia kursu podstawowego z dodatkowymi zajęciami z języków nowożytnych. Będą one prowadzone w małych grupach, na poziomie średniozaawansowanym w językach: francuskim, hiszpańskim, niemieckim. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:45-17:10 i będą doskonałą okazją do poznania holistycznego podejścia Akademeia do nauki języków obcych.

Forma seminaryjna zajęć pozwoli zaszczepić w uczestnikach miłość do nauki języka, a także docenić nowe perspektywy, jakie daje rozwój płynności językowej. Zajęcia mają na celu pozostawienie uczestnikom wskazówek i strategii, które pozwolą im rozwijać swoje umiejętności językowe niezależnie w przyszłości.

Otwarte dla wszystkich uczniów biorących udział w innym kursie Summer School. Wymagana jest znajomość wybranego języka na poziomie minimum A2.

 

 


Kontakt

W przypadku pytań, bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem Summer School.

Andrew James, Summer School Coordinator
summer.school@akademeia.edu.pl

Akademeia High School
Ledóchowskiej 2
02-972 Warszawa

+ 48 22 299 87 80

+48 538 052 454

Uczestnictwo i koszty Summer School Szczegółowy plan dnia Zarejestruj się! Nasze kursy (12-16 lat) Fakultet z języka obcego Regulamin Summer School_broszura Kontakt
calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +