Wspieramy naszych uczniów
Wellbeing

Wierzymy, że równowaga wewnętrzna i dobre samopoczucie psychiczne są kluczowymi czynnikami wpływającymi na sukces w nauce, a co ważniejsze – na osiągnięcie szczęścia i spełnienia w życiu.

Czasami jednak wszyscy doświadczamy stresu i presji, które zaburzają nasze dobre samopoczucie. Naszym celem jest wspieranie uczniów w takich okresach i pomaganie im w rozwoju własnych mechanizmów obronnych na wypadek przyszłych sytuacji kryzysowych.

Osiągamy to przez wykształcanie w uczniach świadomości czynników, które powodują napięcia. Pomagamy im rozwinąć większą odporność na stres, promując zdrowy tryb życia i koncentrację na potrzebach swoich i otoczenia, a także ucząc ich, jak pielęgnować dobre relacje z sobą i innymi. Uczymy doceniać i świętować własne sukcesy, znajdować wewnętrzną motywację, rozwijać poczucie własnej wartości i sprawczości. Wspieramy uczniów w identyfikowaniu i nazywaniu konkretnych przeszkód stojących na drodze do dobrego samopoczucia wewnętrznego. Umożliwiamy im samodzielne usuwanie tych przeszkód lub szukanie dalszego profesjonalnego wsparcia, gdy trudności są bardziej złożone.

Mamy nadzieję, że nasze wsparcie pomoże naszym uczniom osiągnąć pełen potencjał i czerpać większą przyjemność z ich przygody akademickiej.


 

„Dążenie do bycia najlepszym na świecie,

zamieniamy na dążenie do tego, jak być najlepszym dla siebie oraz jak być najlepszym dla świata”.

 

dr Marta Dżoga
Wellbeing Team

Wellbeing Team:

 • Head of Wellbeing Department Lucy Pawlik

  Mgr, Psychologia – Społeczna Psychologia Kliniczna, SWPS, Warszawa

  Lucy Pawlik

  Head of Wellbeing Department Lucy Pawlik

  Mgr, Psychologia – Społeczna Psychologia Kliniczna, SWPS, Warszawa

  Lucy jest z wykształcenia psychologiem ze specjalizacją w klinicznej psychologii społecznej. Ma ponad 15-letnie doświadczenie pracy w międzynarodowym systemie edukacyjnym, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i średniej. Lucy jest pasjonatką modelu edukacji włączającej (inkluzyjnej), która uwzględnia różnorodność uczniów i ich potrzeby. Swoją karierę poświęciła tworzeniu takiego środowiska nauczania i uczenia się, w którym wszyscy uczniowie mogą odnieść sukces, poprzez współpracę z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami. Niedawno otrzymała Certyfikat Edukacji Specjalnej w Szkołach Międzynarodowych (wydany przez Departament Stanu USA), a obecnie kończy podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Diagnozy Klinicznej Dzieci.

  Wychowana w Toronto, w Kanadzie, Lucy sama doświadczyła różnych systemów edukacyjnych w trzech różnych językach, co pozwoliło jej dogłębnie zrozumieć wartości oraz wyzwania związane z edukacją w szkole międzynarodowej.

  Jako Head Wellbeing Department wraz z zespołem zachęca i pokazuje uczniom, jak dbać o swój własny dobrostan, który jest trampoliną do zdobywania celów i realizacji marzeń.


  Dr Marta Dżoga
  Mgr, Kulturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski
  dr, Nauki Społeczne, Polska Akademia Nauk, Warszawa

  Z wykształcenia kulturoznawca (Uniwersytet Warszawski) i doktor nauk społecznych (Polska Akademia Nauk, Warszawa), dr Marta Dżoga dołączyła do Akademeia High School w roku 2016, gdzie pracowała z uczniami najpierw w roli mentora, a obecnie coacha będąc integralną częścią zespołu Wellbeing. Korzystając z doświadczeń nabytych podczas szkoleń coachingowych oraz w Szkole Trenerów NVC (Porozumienie Bez Przemocy), Marta towarzyszy uczniom w procesie odkrywaniu wewnętrznych zasobów i własnej sprawczości, w zrozumieniu swoich potrzeb i marzeń, oraz porządkowaniu priorytetów. Wcześniej Marta prowadziła działalność akademicką i popularyzowała naukę, kierując projektami oraz warsztatami edukacyjnymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych w rozmaitych instytucjach kultury, m.in. w Muzeum POLIN oraz Domu Spotkań z Historią. 

  Marta propaguje na co dzień niezwykłą moc rozmowy, umiejętności aktywnego słuchania i otwartości na drugiego człowieka – wartości, którymi kieruje się w życiu i w pracy. 


  Agata Ziarko
  BSc Neuroscience, University of St Andrews
  MSc Psychological Studies, University of Glasgow
  MSc Psychological Therapy in Primary Care, University of Dundee

  Agata Ziarko jest psychologiem i terapeutką. Po ukończeniu studiów licencjackich z neurologii na University of St Andrews odbyła kurs psychologii na University of Glasgow. Następnie, przed rozpoczęciem profesjonalnego szkolenia w zakresie terapii psychologicznych w specjalizacji terapii poznawczo-behawioralnej, pracowała jako asystentka psychologa klinicznego. Przed powrotem do Polski pracowała w szkockiej Narodowej Służbie Zdrowia jako terapeuta zdrowia psychicznego podstawowej opieki zdrowotnej. Leczyła pacjentów z typowymi problemami zdrowia psychicznego o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, takimi jak zaburzenia lękowe, depresja, niska samoocena i stres.

  Jako członek Wellbeing Department, Agata wykorzysta swoje doświadczenie, aby pomóc uczniom w rozwinięciu większej świadomości czynników, które pogarszają ich samopoczucie, powodują stres, obniżają motywację, a także doprowadzają do utraty perspektywy. Swoje umiejętności zawodowe wykorzysta do pracy z uczniami doświadczającymi stresu, łagodnych stanów lękowych lub pogorszenia nastroju, a także pomoże uporać się z perfekcjonizmem i brakiem asertywności.


  Sylwia Bartela
  Mgr, Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, specjalizacje: pedagogika resocjalizacyjna, kryminologia, tytuł: pedagog
  Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych, tytuł: specjalista psychoterapii uzależnień

  Sylwia Bartela jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogiki Resocjalizacyjnej na kierunku pedagogiki resocjalizacyjnej i kryminologii. Pasjonuje ją praca z ludźmi. Sylwia ma piętnaście lat doświadczenia w pracy w schronisku dla młodzieży. Jej pragnienie, aby dowiedzieć się więcej o podstawowych ludzkich potrzebach i konsekwencjach ich niezaspokojenia doprowadziło ją do pracy z osobami doświadczającymi bezdomności. Ponadto Sylwia uzyskała tytuł specjalistki psychoterapii uzależnień w Polskim Stowarzyszeniu Wspólnot Terapeutycznych i pracowała jako kierowniczka Centrum Interwencji Uzależnień w Monarze. Sylwia jest doradcą szkolnym w Akademeia (ATC, AHS) od pięciu lat. Obecnie, jako członkini Wellbeing Departament, Sylwia czuwa nad całościowym rozwojem uczniów.

   

calendar clock conversation Group 4 Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. i_icon Created with Sketch. 7z Created with Sketch. doc Created with Sketch. docx Created with Sketch. gif Created with Sketch. jpg Created with Sketch. odp Created with Sketch. ods Created with Sketch. odt Created with Sketch. pdf Created with Sketch. png Created with Sketch. ppt Created with Sketch. pptx Created with Sketch. icon_speaker Created with Sketch. txt Created with Sketch. icon_video_play Created with Sketch. xls Created with Sketch. zip Created with Sketch. picture Created with Sketch. Shape Created with Sketch. lightbulb line_more Created with Sketch. map Oval Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Group 7 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. zoom_in Created with Sketch. zoom_plus Created with Sketch. +